دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه تحقيق
مقدمه
2-1 بيان مسئله
3-1 اهداف تحقيق
4-1 اهميت موضوع تحقيق
5-1 فرضيه‌هاي تحقيق
6-1 تعريف عملياتي مفاهيم و متغيرها
فصل دوم الف) ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
2-2- تاريخچة شروع كتاب‌نويسي براي كودكان در ايران
3-2 اشاره به مسئله كتاب و كتابخانه در ديگر كشورهاي جهان
4-2 ادبيات كودكان و اهداف آن
5-2 اهميت مطالعه
1-5-2 اهداف مطالعه
2-5-2 انگيزه‌هاي مطالعه
3-5-2 روشهاي مطالعه
4-5-2 تأثيرات مطالعه
5-5-2 ارتباط مطالعه و خواندن با دروس ديگر
6-2 ويژگي و معيارهاي اساسي كتاب كودك
1-6-2 اهم مطالبي كه در خصوص قالب و محتواي كتاب كودك گفتني است عبارتند از
2-6-2 نكاتي در مورد چگونگي علاقمند كردن كودكان به كتابخواني
7-2 راههاي ايجاد عادت به مطالعه در كودكان
8-2 رغبتهاي مطالعه در كودكان و نوجوانان چيست؟
9-2 كتابخانه‌اي براي كودكان فراهم كنيم
10-2 همكاري خانه و مدرسه
11-2 نقش مطالعه در توسعة فرهنگي
ب) پيشينة تحقيق
فصل سوم روش تحقيق
1-3 مقدمه
2-3 جامعة آماري
4-3 ابزار اندازه‌گيري
5-3 روش جمع‌آوري اطلاعات
6-3 روشهاي آماري تحقيق
فصل چهارم تحليل يافته‌هاي تحقيق
1-4 مقدمه
پرسشنامه تحقيقي
3-4 اجراي آزمون آماري خي دو ( )
4-4 بررسي وضعيت هر يك از فرضيه‌هاي تحقيق
فصل پنجم نتايج تحقيق
1-5 بحث و نتيجه‌گيري
2-5 محدوديتهاي تحقيق
3-5 پيشنهادهاي تحقيق
فصل ششم خلاصة تحقيق
منابع و مآخذ

دانلود پروژه اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد