هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو
دانلود پروژه ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

دانلود پروژه ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو
فهرست مطالب
فصل اول ۱۰
LAN 10
WAN 10
شبکه‌های نوع Circuit-Switched 10
شبکه‌های نوع Cell-Switched 11
Packet-Switched 11
MAN 12
Intranet, Extranet, Internet 12
VPN 13
فصل دوم ۱۳
OSI Reference Model 13
مزایای مدل OSI 14
خصوصیات مدل OSI 14
Application Layer 15
Peresentation Layer 16
Session Layer 16
Transport Layer 17
Network Layer 17
Data Link Layer 18
Physical Layer 19
فیبرهای نوری ۲۰
Unicast 21
Multicast 22
Broadcast 23
Ethernet 23
انواع مختلف Ethernet 25
IEEE 802.3 25
IEEE 802.2 27
بریج‌ها ۲۷
انجام عمل Learning 28
انجام عمل Forwarding 28
مشکلاتی که بریج‌ها حل می‌کنند. ۲۹
سوئیچ‌ها ۲۹
آدرس‌دهی لایه سوم یا Layer-3 29
جدول Routing 31
منافع استفاده از روترها ۳۲
Transport Layer 34
فصل سوم ۳۴
TCP/IP 34
لایه Application 35
لایه Transport 35
لایه Internet 35
IP Datagram 36
ICMP 36
ARP و RARP 37
مقدمه‌ای بر آدرس‌دهی IP 41
انواع کلاس‌های ادرس IP 42
Private IP address 42
Subnetting 43
Subnet Masks 45
فصل چهارم ۴۶
آشنایی با محصولات سیسکو ۴۶
Hubs 47
سوئیچ‌ها ۴۸
روترها ۴۸
LEDها و مراحل بوت شدن سوئیچ ۴۹
روترها ۴۹
پورتها و کنسولها ۵۰
پورت کنسول ۵۱
Interface‌های فیزیکی موجود در روی دستگاه ۵۲
ترکیب دستورات به کار رفته برای دسترسی به Interfaceهای سوئیچ ۵۲
ترکیب دستورهای به کار رفته برای دسترسی به Interfaceهای روتر ۵۳
چگونگی کابل‌کشی Ethernet 54
وسایل کابل‌کشی Ethernet 55
کابل‌کشی در WAN 56
فصل ۵ ۵۷
مقدمه‌ای بر سیستم عامل IOS 58
تنظیمات مقدماتی سوئیچ‌ها ۵۹
دسترسی به CLI 59
EXEC mode 60
دسترسی به Configuration mode 61
پسورددهی به EXEC در ۲۹۵۰ ۶۱
آدرس‌دهی در ۲۹۵۰ ۶۵
Configuration files 65
مشاهده محتویات Configuration file 66
ذخیره کردن تنظیمات اعمال شده ۶۷
مشاهده تنظیمات اعمال شده دستگاه ۶۸
دستور show interfaces 68
دستور show ip 71
دستور show version 72
تنظیمات مقدماتی روترها ۷۳
Configuration mode 73
نامگذاری روترها ۷۳
تنظیمات مربوط به Interfaceهای روتر ۷۴
مشخص کردن توضیحات مربوط به هر Interface 75
فعال کردن هر Interface 75
پیکربندی مربوط به LAN Interfaces 76
پیکربندی مربوط به Serial Interfaces 77
آدرس‌دهی در روترها ۷۸
تخصیص آدرس IP 79
تست عملکرد روتر ۸۱
دستور show interface 81
دستور show ip interface 82
دستور show hosts 83
دستور show version 84
فصل ششم ۸۵
قسمت های سخت افزاری روتر سیسکو ۸۵
ROM. 85
RAM. 86
Flash 86
NVRAM. 86
Configuration register 86
مراحل بوت شدن ۸۷
(CDP) Cisco Discovery Protocol 89
CDP حاوی چه اطلاعاتی است؟ ۸۹
تنظیمات CDP 90
آزمایش عملکرد CDP 90
Ping 93
کاربرد Ping در Privilege EXEC 94
کاربرد دستور traceroute 96
استفاده از Simple traceroute 97
کاربرد telnet 98
دستور debug 99
فصل ۷ ۱۰۰
انواع روش های Switching 100
ـ   Store-and-forward 101
ـ Cut-through 101
ـ Fragment-Free 101
عملکرد بریج ها و سوئیچ‌ها ۱۰۱
مرحله Learning 102
مرحله Forwarding 104
Loops 104
پروتکل STP 106
فصل هشتم ۱۰۶
آشنایی با مفهوم VLANs 106
Subnetها و VLANها ۱۰۸
قابلیت انعطاف یا Scalability 110
انواع اتصالات VLAN 110
اتصالات Access link 111
اتصالات  Trunk 111
ISL 114
۸۰۲٫۱Q 116
پیکربندی Trunk در روی سوئیچ ۲۹۵۰ ۱۱۸
ایجاد VLAN 120
تنظیمات مربوط به VLANها در ۲۹۵۰ ۱۲۱
عیب‌یابی VLANها و اتصالات Trunk 122
فصل نهم ۱۲۳
انواع Routeها ۱۲۳
Routing Protocols و  Routed protocols 124
پروتکل‌های Distance Vector و Default Route 124
مزیتهایی که پروتکل های Link State  ارائه می‌دهند ۱۲۶
معایب استفاد از پروتکل‌های Link state 127
فصل دهم ۱۲۸
مقدماتی در مورد پروتکل‌های Routing 128
استفاده از دستور Router 128
دستور Network 129
IP RIP 131
پیکربندی IP RIP 131
عیب یابی IP RIP 134
دستور Show IP protocols 134
دستور Show IP Route 135
دستور Debug IP RIP 137
IP IGRP 138
پیکربندی IP IGRP 139
پخش ترافیک یا Load Balancing 140
فصل یازدهم ۱۴۳
OSPF 143
ویژگیهای OSPF 143
پیکربندی OSPF 144
EIGRP 146
عملکرد EIGRP 149
فصل دوازدهم ۱۵۲
IP Access List 152
آشنایی با ACL 153
انواع ACL 154
مرا حل پردازش ACLها ۱۵۵
فعال کردن ACL 158
فصل سیزدهم ۱۵۹
مقدمه‌ای بر ترجمه آدرسها یا Address Translation 159
انواع سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation 162
NAT 162
NAT استاتیک ۱۶۲
NAT دینامیک ۱۶۴
PAT 165
PAR 167
مزایای استفاده از سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation 168
معایب استفاده از سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation 169
فصل چهاردهم ۱۶۹
انواع ارتباطات ۱۶۹
اتصالات Leased line 169
اتصالات Circuit-Switched 170
اتصالات Packet-Switched 172
HDLC 174
نوع فریم HDLC 174
پیکربندی HDLC 175
PPP 176
نوع فریم یا Frame Type 177
LCP و NCP 177
پیکربندی PPP 178
PPP Authentication یا عمل تشخیص هویت در PPP 179
PAP 179
CHAP 181
فصل پانزدهم ۱۸۴
Frame Relay 184
Virtual Circuits 184
طراحی Full-meshed 185
مزیتهای VCs 186
انواع VC 189
PVCs 189
SVCs 190
پیکربندی Frame Relay 191
پیکربندی LMI 193
عیب‌یابی LMI 194
دستور show interfaces 194
دستور show frame-relay lmi 195
دستور debug frame-relay lmi 195
فصل اول
LAN
اگر کامپیوترهایی را که در فواصل جغرافیایی کوچک مثل یک طبقه یا یک ساختمان قرار دارند به هم وصل کنیم، به این نوع شبکه‌ها، LAN گفته می‌شود. در شبکه‌های LAN انواع مختلف دستگاه‌ها، مثلRouter , Switch , Hub , Firewall , Pc , File Server , Voice Gateways , … را می‌توان مشاهده نمود. انواع Mediaهای مختلف برای وصل کردن دستگاه‌ها به همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل Ethernet, Fast Ethernet (FE), Gigabit Ethernet (GE), Token Ring, FDDI که امروزه کاربرد Ethernet و FE در شبکه‌های موجود زیاد شده است.
WAN

اگر تعداد زیادی LAN که در فواصل جغرافیایی زیاد نسبت به هم قرار دارند را به هم وصل کنیم، این نوع از شبکه را به نام WAN می نامیم. چهار نوع مختلف WAN وجود دارد:
۱٫ Circuit-Switched
۲٫ Packet-Switched
۳٫ Cell-Switched
۴٫ Dedicated Connections
شبکه‌های نوع Circuit-Switched
این نوع از اتصالات WAN، یک ارتباط موقتی را بین دو قسمت ایجاد می‌کند که این ارتباط از طریق خطوط تلفن انجام می‌پذیرد. مثل اتصالات Dial-up و همچنین ISDN. از این نوع می‌توان هم به عنوان اتصالات اصلی و هم به عنوان اتصالات پشتیبان استفاده نمود.
شبکه‌های نوع Cell-Switched
این نوع از شبکه‌ها از یک ارتباط همیشگی استفاده می‌کنند. یعنی دسترسی به شبکه و یا اینترنت بی‌وقفه بوده و همچنین پهنای باند مورد نیاز را برای ما گارانتی می‌کند. امتیاز استفاده از این نوع در آن است که یک دستگاه به صورت همزمان می‌تواند به چندین دستگاه از روی یک Interface وصل شود. همچنین بسته‌های ارسالی توسط این نوع ارتباط دارای اندازه‌های ثابت بوده و بنابراین QoS (Quality of Service) یا کیفیت اتصال بهتری را ارائه می‌دهد. نقطه منفی استفاده از ارتباطات نوع Cell-Switched این است که از لوازم گران‌قیمت‌تری استفاده کرده و همچنین ایجاد و عیب‌یابی آن نیز مشکلتر از بقیه می‌باشد. از همین رو است که بهترین راه انتقال صوت و تصویر، استفاده از همین نوع است. تکنولوژی‌های ATM و SMDS مثال‌هایی برای Cell-Switched می‌باشند. Packet-Switched
برخلاف نوع قبلی که از بسته‌هایی با طول ثابت برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کرد، ارتباطات نوع Packet-Switched می‌تواند بسته‌هایی با طول مختلف را عبور دهد. تکنولوژی‌هایی مانند Frame Relay, X.25, DSL مثالهایی بارز از این نوع ارتباطات می‌باشند.
دو نوع جدید از ارتباطات Packet-Switched که در آمریکا به کار برده می شود، DSL و Cable می باشد. DSL نسبت به بقیه تکنولوژیهای WAN، از قیمت کمتری برخوردار بوده و از پهنای باندی تا حداکثر ۲ Mbps استفاده می‌کند. همچنین DSL به مقدار فاصله ارتباط مستقیمی دارد. به این صورت که هر چقدر فاصله ما از منبع ارائه دهنده اشتراک DSL بیشتر باشد، سرعت و کیفیت دسترسی کمتر خواهد بود. Cable از کابلهای Coaxial که در ارتباطات تلویزیونی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده می‌نماید. اما ارتباطات Cable به صورت دسترسی اشتراکی است؛ به این صورت که هر چقدر کاربران بیشتری از آن استفاده کنند، سرعت دسترسی پائین خواهد آمد. هر دوی این تکنولوژیها بعد از ایجاد، به صورت همیشگی در حالت فعال قرار خواهند داشت و نیازی به شماره‌گیری با ISP وجود ندارد……………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است