دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ایمنی در برق

ایمنی در برق فهرست مطالب:
مقدمه.
تأ ثیر فرکا نس در برق گرفتگی1
تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی2 
اتصال زمین و مقاومت آن3
انواع الکترود های زمین 4
روش های حفا ظت در مقا بل برق گرفتگی 5
رفع خطر برق گرفتگی 6
تدابیر ایمنی هنگام کار با برق فشار ضعیف و قوی 7
تدابیر ایمنی هنگام کار با جر ثقیل ها ، برجهای با لا بر و نردبان های سیّار
تدابیر ایمنی کار با دستگاه های برقی در بلندی 9
حریق های الکتریکی10
کمک های اولیه در مقابل برق گرفتگی 11
زمین کردن و صفر کردن در تأ سیسات الکتریکی 12
ایمنی در صنعت13
ایمنی در صنعت ساخت و ساز 14
اصول حفاظت از صاعقه 15
برق گیر یا رسانای آذرخش 16
انواع برقگیر ها17
تست برقگیرها 18
آتش سنت المو
نکات مهم در مورد برقگیرها 20
بر ق گیر در خطوط انتقال 21
ایمنی در برق – قسمت دوم : عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و مانع
کار بردهای ایمنی در سوییچ گیر های برق 23
برخی احتیاطات در رابطه با برق و ایمنی در منزل24
ایمنی در مورد لوازم اندازه گیری ( کنتور)25
کمکهای اولیه 26
رعایت نکات ایمنی در زمینه ی برق27
سیستم ارت وسایل برقی28
دستور العمل ایمنی کار با تأسیسات برقی 29
ایمنی وسایل قطع کننده جریان 30
GFCI   . دستگاه 31
GFCI  . کاربرد 32
مقدمه:
ایمنی در برق
تعریف ایمنی:مجموعه کارهایی را که یک فرد یا یک گروه اجرایی درارتباط با شبکه ها و دیگرتأ سیسات توزیع نیرو انجام میدهد و از حوادث برای افراد و تأسیسات جلوگیری نما ید و حد ا کثر راندمان را در پی داشته باشد ایمنی در برق گویند.
برای جلو گیری از حوادث افراد باید به نکات زیرتوجه کنند:
1 . توجه دقیق به اجرای آموخته های مر بوط به اصول و مقررات ایمنی در واحد های اجرایی و احیای فرهنگ ایمنی در بین کار گران
2 . توجه به ضرورت اطاعت محض از کلیه مقررات ایمنی
3 . توجه به لزوم استفاده از وسایل ایمنی سالم و کامل به طور مستمر
شوک الکتریکی:
زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از بدن شخص بخشی از مدارهای الکتریکی شود و از آن جریان برق کافی عبور کند.
عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی به وضعیت فیزیکی آن دارد. ممکن است شوک الکتریکی به سوختن بدن منجر شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی زیاد باشد. که متأسفانه فرکانس  50  حد اکثر تأثیرات فیزیکی را در شخص ایجاد می کند……………….

دانلود پروژه ایمنی در برق
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد