دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول – درگاه موازي كامپيوتر 2

1-1 تاريخچه درگاه موازي 4

1-2 آشنائي با درگاه موازي 9

1-3 پينها و ثباتهاي پورت پارالل 14

1-4 شرح پينهاي درگاه موازي 17

1-5 استاندارد Centronics 18

1-6 آدرسهاي پورت موازي 20

1-7 ثبات هاي نرم افزار در پورت پارالل استاندارد 23

1-8 پورتهاي دو طرفه (Bi-Directional) 25

1-9 استفاده از پورت پارالل در ورود 8 بيت 29

1-10 مود چهار بيتي (Nibble Mode) 31

1-11 بكارگيري IRQ پورت پارالل 32

1-12 مودهاي پارالل پورت در BIOS 33

فصل دوم موتورهاي پله اي و مدارات كنترل آنها 36

2-1 آشنايي با موتور پله اي 37

2-2 ساختمان داخلي موتور پله اي 40

2-3 طبقه بندي موتورهاي پله اي 42

الف- موتورهاي پله اي نوع آهنرباي دائمي 42

ب- موتورهاي پله اي نوع رلوكتانس متغيير 44

ج- موتورهاي هيبريد 47

2-4 انواع موتورهاي پله اي و چگونگي عملكرد آنها 47

– موتورهاي با مقاومت مغناطيسي متغيير 48

– موتورهاي تك قطبي 51

– موتورهاي دو قطبي 52

– موتورهاي چند فاز 54

2-5 ترتيب فازهاي موتور پله اي 54

2-6 پارامترها و اصطلاحات موتور پله اي 59

2-7 مدارات كنترل موتور پله اي 68

– موتورهاي رلوكتانس متغيير 68

– موتورهاي مغناطيس دائم تك قطبي و هيبريد 71

– راه اندازهاي تك قطبي و رلوكتانس متغيير كاربردي 73

– موتورهاي دوقطبي و H-bridge 76

– مدارات راه انداز دوقطبي كاربردي 79

2-8 نرم افزار كنترل موتور پله اي 84

2-9 آشنائي با چند موتور پله اي قابل دسترس در بازار 88

2-9-1 شناسايي بعضي از موتورهاي پله اي

از روي تعداد و رنگ سيم 93

2-10 بررسي بعضي از مدارات كنترل و درايور موتورهاي پله اي 95

فصل سوم – سخت افزار و نرم افزار پروژه 101

3 -1 معرفي ميكرو كنترلر AVR 105

3-2 خصوصيات ATMEGA32 106

3-3 معرفي مختصر كامپايلر BASCOM 107

3-4 استفاده از ATMEGA32 به عنوان درايور يك

STEPPER MOTOR 108

3-5استفاده از ميكرو كنترلر ATMEGA32 به عنوان

درايور چهار محور ربات 110

3-6 استفاده از كامپايلر C++ در برنامه نويسي پورت پارالل 112

3-7 برنامة كنترل ربات نوشته شده تحت كامپايلر C++ 115

ضميمة الف 121

ضميمة ب 126

ضميمة ج 133

فرمت : WORD | صفحات:133

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد