دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه توس

بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه توس
فهرست مطالب
* بخش 1 مقدمه
* 1-1 مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی
* 2-1 تاریخچه پایگاه داده
* 3-1 انواع دادگان ها
* 4-1مدل های پایگاه داده
* 1-4-1 مدل تخت
* 2-4-1 مدل شبکه ای(Network)
* 3-4-1 مدل رابطه ای
* 4-4-1 پایگاه داده‌های چند بعدی
* 5-4-1 پایگاه داده‌های شیء
* 5-1 ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
* 6-1 فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان
* بخش 2 معرفی پروژه
* 1-2 عنوان پروژه
* بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس
* 2-2 مفاهیم اولیه بکار رفته در پروژه
    * 1-2-2 تجهیز
    * 2-2-2 کد Aks
    * 3-2-2 لیست Mkb
    * بخش3 تحلیل ساختار بانک اطلاعاتی
    * 1-3 ساختار جداول
* 1-1-3 جدول Grp
* 2-1-3 جدول Instrument
* 3-1-3 جدول List
* 4-1-3 جدول’Sheet1 (ELC
* 5-1-3 جدول Subgrpname
* 6-1-3 جدول tblDatabases
* 7-1-3 جدول tblObjects
* 2-3 نحوه ارتباط بین جداول
* 3-3 فرمها
* 1-3-3Switchboard
* 2-3-3 Data Entry
* 1-2-3-3 ورود اطلاعات تجهیز
* 2-2-3-3 ورود اطلاعات رده تجهیز
* 3-2-3-3 ورود اطلاعات زیررده تجهیز
* 3-3-3 گزارشات
* 1-3-3-3 لیست تجهیزات بر اساس گروه
* 2-3-3-3 لیست تجهیزات بر اساس نام و کد Aks
    * 4-3-3 فرم Back up
    * 5-3-3 فرم Restore
    * 4-3 ساختار Queryهای بکاررفته در گزارشات و فرمها
    * 1-4-3 نام query elecakssearch
    * 2-4-3 نام query qry_ins_in_grp
    * 3-4-3 نام query Query1
    * 4-4-3 نام query Query12
    * 5-4-3 نام query Query2
* 6-4-3 نام query Query3
* 6-4-3 نام query Query4
* 7-4-3 نام query Query42
* 8-4-3 نام query Query43
* 5-3 ساختار ماژول های بکار رفته در بانک اطلاعاتی

دانلود پروژه بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه توس
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد