دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي اجمالي سيستم هاي قدرت HVDC

بررسي اجمالي سيستم هاي قدرت HVDC
فهرست مطالب
* ديباچه
* فصل اول     انواع سيستمهای HVDC
* مقدمه   . 9
* معيارهايی از سيستم انتقال HVDC  12
* انواع سيستمهای HVDC    14
* سيستم تک قطبی    14
* شبکه تک قطبی با بيش از يک هادی . 15
* سيستم انتقال دو قطبی . 16
* مزايا و معايب خطوط HVDC از نظر فنی    17
* ارزيابی     . 19
* فصل دوم     انواع سيستم های کنترل HVDC
* مقدمه . 22
* برخی از مزايای سيستم HVDC   . 22
* برخی از معايب سيستم HVDC     . 23
* اصول کنترل در مبدلها و سيستمهای HVDC     . 23
* کنترل در مبدل AC/DC    24
* واحد فرمان آتش25
* کنترل در شبکه HVDC   . 26
* کنترل با جريان ثابت يا ولتاژ ثابت28
* مشخصه های ترکيبی در شبکه HVDC و تغيير جهت توان   . 29
* تعيين ميزان قدرت انتقالی     . 30
* کنترل ويژه در سيستمهای HVDC     . 30
* کنترل فرکانس    31
* کنترل از طريق مدولاسیون توان DC . 32
* کنترل توان راکتيو    33
* کنترل ضريب قدرت ثابت( CPF)  35
* کنترل جريان راکتيو ثابت(CRO) . 36
* يک کنترل غیر خطی قوی برای سيستمهای قدرت AC/DC موازی . 37
* ارزيابی    44
* فصل سوم
* بررسی هارمونيک های توليدی در HVDC و فيلترينگ آنها
* مقدمه     . 48
* حذف هارمونيک شبکه HVDC (فيلترينگ)    49
* انواع فيلتر    49
* موقعيت   . 49
* اتصال سری يا موازی  50
* نحوه تنظيم51
* تأثير امپدانس شبکه بروی فيلترينگ     . 52
* طراحی فيلترهای تنظيم شونده   . 54
* انحراف فرکانس     . 57
* فيلترهای فعال در شبکه HVDC
* مقدمه    58
* فيلتر غير فعال در سمت DC  58
* فيلتر فعال در سمت DC  59
* خلاصه ای از عملکرد فيلتر غير فعال در سمت AC . 61
* خلاصهای از عملکرد فيلتر فعال در سمت AC61
* ارزيابی   . 63
* فصل چهارم
* تنظيم فرکانس سمت AC يکسو کننده با استفاده از کنترلر با منطق فازی هماهنگ
* مقدمه     66
* مدل سيستم67
* فازی سازی  69
* اساس قانون و استنتاج   . 70
* آشکار سازی     . 73
* تغيير جهت دادن کنترلر با منطق فازی74
* ارزيابی  77
* فهرست منابع و مراجع  80
*    فهرست علائم به كار رفته

دانلود پروژه بررسي اجمالي سيستم هاي قدرت HVDC
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد