اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساخت خانواده
دانلود پروژه بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساخت خانواده

دانلود پروژه بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساخت خانواده

بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساخت خانواده

فصل اول

مقدمه:

زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیند رانات تاثور متفکر بزرگ هندی: بهترین دوست مرد. هیچ متفکر واقع بین و حق شناسی نمی تواند این حقیقت مسلم را مورد انکار قرار دهد که اگر نقش زنان در پیشرفت و تعالی جامعه ای از مردان آن جامعه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

تجربه  «اصلاح ساختار فرهنگی» و تجدید نظر درباورها و نگرش ثابت کرده است که هر اندازه جامعه ای شرایط مساعد و همسانی را برای رشد و سپردن مسئولیت ها (فارغ از چارچوب های تنگ نظرانه و متحجرانه) فراهم آورد، به همان میزان توسعه و ترقی جامعه نیز روند شتابان تری یافته است.

در عصر حاضر زن در جامعه نقش قابل توجهی دارد. همچنین در خانواده نیز نقش های مهمی را ایفا می کند: از جمله تربیت فرزندان آگاه و عالم، فراهم کردن محیط آرام و ایجاد آرامش در خانواده و فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و این امر موجب شده است که زنان باری از جامعه را بدوش بکشند و پای به پای مردان در پیشبرد اهداف جامعه نقش مهمی داشته باشند.

اکنون به رسمیت شناختن نیروی کار زنان در تمام امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خواست و نیاز جوامعی است که در قرنها این نیرو را در زیر انواع پوشش های اخلاقی، نادیده گرفته بودند.

بیان مسئله

انسان بطور طبیعی ، گرایش به رشد و تکامل دارد و اصلی‌ترین تفاوت او با دیگر موجودات داشتن تفکر و خلاقیت است. این انسان متفکر، علی‌القاعده می‌باید بر اساس تفکر علمی، روشهای نوین و شیوه‌های جدید در زندگی و محیط مادی اطراف خویش بیافریند. در نتیجه، دینامیک بودن ، آفریدن و خلق‌کردن و حرکت به سوی تکامل جزو ذاتی انسان است. بطور طبیعی از انسان انتظار رشد و تکامل می‌رود و اگر سکون و ایستایی بر دوره‌ای از تاریخ بشر حاکمیت دارد و یا مللی علیرغم تحولات توسعه صنعتی هنوز زندگی دردوران معیشتی را سپری می‌کنند، بدون تردید موانعی در مقابل رشد و ترقی آنها وجود دارد.

با رفع این موانع و آماده‌سازی زمینه‌های رشدن جامعه باید در یک روند طبیعی به تحولات مادی و توسعه صنعتی نائل آید. با توجه به این فرض، انسان محور و کلید اصلی توسعه به شمار می‌آید. یکی از موضوعات اساسی در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان اقتصادی کشورها، توجه به نیروی انسانی است. چنانجه این نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد، سهم زیادی را در رشد و توسعه خواهد داشت. زنان در حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و نقش آنان عمدتاً در برنامه‌های ملی و بین‌المللی ، در رابطه با نحوه با مقاطع بحران اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ، در مناطق قابل پیشرفت، بسیار حائز اهمیت است.

بنابراین زنان می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سهیم بوده و با کسب آموزش در جهات مختلف از جمله حرفه، در بالا بردن سطح تولید و بهره‌وری بیشتر از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشند. (هر چند که تجزیه و تفکیک شغل و تفاوت دستمزد، تقریباً در همه جا بر شکاف بین آنچه که زنان تولید می‌کنند و آنچه را که بدست می‌آورند تأکید می‌کند.)

یکی از مشکلاتی که زنان در همه جوامع باآن درگیر هستند، مسئولیت پرورش فرزندان و اداره امور خانه می‌باشد. به واسطه این مسئله آنان امکان دسترسی به تخصصها و آگاهی‌های سطوح بالا را کمتر دارند و همچنین زمانی را که می‌توانند در شغل و حرفه خود صرف نمایند محدود می‌باشد.

در این پژوهش سعی می‌شود به بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساخت خانواده پرداخته شود و البته توجه به این امر که، آیا کسی که در تمامی قرون و اعصار ، با حضور مداوم خود، عنصر بقای خانواده بوده، حال با ترک خانه، بدان لطمه می‌زند؟ همچنین پاسخ به این سئوالات در این زمینه مهم بنظر می‌رسد:

با توجه به دگرگونی‌های بنیادی در ساخت شغلی جامعه، و نظام ارزشهای سنتی و توزیع نقشها و پایگاههای زن و مرد، اشتغال زنان بر روابط زن و شوهر، چه تاثیری داشته است، آیا در جهت ثبات خانواده بوده است و یا در جهت تضعیف آن؟

یکی از اجزای مهم در ساختار خانواده، کودکان هستند و توجه به این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که : تاثیر خروج بی‌سابقه زن و ابعاد گسترده آن، تا چه حد بر سرنوشت کودکان تاثیر نموده و این تأثیر در چه جهتی اعمال گردیده است؟

در انجام این پژوهش ، سعی می‌شود به این سئوالات پاسخ داده شود و نتایج آن ، مورد بررسی قرار گیرد.

منــابــع :

 • اعزازی ، شهلا ـ جامعه‌شناسی خانواده با تاکید بر نقش ، ساختار ، کارکرد خانواده . نشر تهران ـ ۱۳۷۶٫
 • باقریان ، میترا ـ بررسی ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران ـ سازمان برنامه و بودجه ـ ۱۳۶۵
 • ساروخانی ، باقر ـ اشتغال زن و خانواده ـ نشر دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۵٫
 • ساروخانی ، باقر ـ مقدمه‌ای بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی
 • ساروخانی ، باقر ـ جامعه ‌شناسی خانواده ـ نشر سروش ـ ۱۳۷۵
 • سفیری ، خدیجه ـ جامعه‌شناسی اشتغال زنان ـ نشر تبیان ۱۳۷۷
 • سازمان زنان ایران ـ «اشتغال زنان در موضع‌های تصمیم‌گیری در بخش‌های خصوصی و دولتی ـ ۱۳۷۵
 • علویون ، سید محمدرضا ـ کارزنان ایران و حقوق بین‌المللی کار ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ـ ۱۳۸۱
 • کوئین ، بروس ـ درآمدی به جامعه‌شناسی ـ ترجه محسن ثلاثی ـ فرهنگ معاصر ـ ۱۳۷۰
 • گود ، ویلیام ، جی ـ خانواده و جامعه ـ ترجمه ویدا ناصحی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ ۱۳۵۲
 • گیدنز ، آنتونی ـ جامعه شناسی ـ ترجمه منوچهر صبوری ـ نشر نی ـ ۱۳۷۳
 • محسنی ، منوچهر ـ جامعه شناسی عمومی ـ کتابخانه مطهری ـ ۱۳۷۹
 • میشل آندره ـ جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج ـ ترجمه : فرنگیس اردلان ـ تهران ـ ۱۳۷۰

مجلات و نشریات :

فصلنامه علوم اجتماعی ـ شماره ۳ و ۴ ـ جاراللهی ـ عذرا ـ تاریخچه اشتعال زنان در ایران ـ ۱۳۷۱

– سایت گوگل

-Anato , Paul, R : Both, Alan. Chang in Gender Role. Attitudes and percived Marial Quallity.

In American social Reviwe, vo . 60. 0 Fed 1995

– Barron, R D , Norris. G M: sexual Divisios and the Dual labaumarket, Dependence and Expoitation in work and Marriage , ed. Diana, L. Barker , long mana. New Yourk 1979.

– Bernads, John: family stedents : an Inroduetion, london, new yourk , Routlidge. 1997

– FarmerK mary : the familly har bw, long mans 1970.

 • Finch, Janet : Respan sibility and quality of relationship in families. (parsuit of quality of life. Ed . Avener offer 1996).

– Joshi , heather, combing Employment and child reaning, pursuit of quality of life. Ed Avner offer, 1996.

– pittman, joe  F Blan chard, David : The effects of work history and timming of marriage on The Division of Houshold habor. Alife cours Perpectives in Journal of marriage and the familly , vol . 58 . No . 1 . 1996.

– Sharlin, shilromo, A: The Impact of Demographic, social support and Marital context variables on qualitly of Adolescent marriage in intrrnational joirnal of comparative sosialoyy , No . 4 . 1995.

– Sharpe, sue. Just like a Girel. Gender diffrence Homemaking and Roal work. Ed . Antony Giddins. Polity press 1995.

– taylor, Debbie. Work and Domestic Responsibitity Human socidties. Ed. Antong Giddens. Politly press 1995.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۱۲

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است