دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده

بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده

فصل اول

مقدمه:

زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیند رانات تاثور متفکر بزرگ هندی: بهترین دوست مرد. هیچ متفکر واقع بین و حق شناسی نمی تواند این حقیقت مسلم را مورد انکار قرار دهد که اگر نقش زنان در پیشرفت و تعالی جامعه ای از مردان آن جامعه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

تجربه  «اصلاح ساختار فرهنگی» و تجدید نظر درباورها و نگرش ثابت کرده است که هر اندازه جامعه ای شرایط مساعد و همسانی را برای رشد و سپردن مسئولیت ها (فارغ از چارچوب های تنگ نظرانه و متحجرانه) فراهم آورد، به همان میزان توسعه و ترقی جامعه نیز روند شتابان تری یافته است.

در عصر حاضر زن در جامعه نقش قابل توجهی دارد. همچنین در خانواده نیز نقش های مهمی را ایفا می کند: از جمله تربیت فرزندان آگاه و عالم، فراهم کردن محیط آرام و ایجاد آرامش در خانواده و فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و این امر موجب شده است که زنان باری از جامعه را بدوش بکشند و پای به پای مردان در پیشبرد اهداف جامعه نقش مهمی داشته باشند.

اکنون به رسمیت شناختن نیروی کار زنان در تمام امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خواست و نیاز جوامعی است که در قرنها این نیرو را در زیر انواع پوشش های اخلاقی، نادیده گرفته بودند.

بيان مسئله

انسان بطور طبيعي ، گرايش به رشد و تكامل دارد و اصلي‌ترين تفاوت او با ديگر موجودات داشتن تفكر و خلاقيت است. اين انسان متفكر، علي‌القاعده مي‌بايد بر اساس تفكر علمي، روشهاي نوين و شيوه‌هاي جديد در زندگي و محيط مادي اطراف خويش بيافريند. در نتيجه، ديناميك بودن ، آفريدن و خلق‌كردن و حركت به سوي تكامل جزو ذاتي انسان است. بطور طبيعي از انسان انتظار رشد و تكامل مي‌رود و اگر سكون و ايستايي بر دوره‌اي از تاريخ بشر حاكميت دارد و يا مللي عليرغم تحولات توسعه صنعتي هنوز زندگي دردوران معيشتي را سپري مي‌كنند، بدون ترديد موانعي در مقابل رشد و ترقي آنها وجود دارد.

با رفع اين موانع و آماده‌سازي زمينه‌هاي رشدن جامعه بايد در يك روند طبيعي به تحولات مادي و توسعه صنعتي نائل آيد. با توجه به اين فرض، انسان محور و كليد اصلي توسعه به شمار مي‌آيد. يكی از موضوعات اساسي در برنامه‌ريزي‌هاي خرد و كلان اقتصادي كشورها، توجه به نيروي انساني است. چنانجه اين نيروي انساني ماهر و متخصص باشد، سهم زيادي را در رشد و توسعه خواهد داشت. زنان در حدود نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند و نقش آنان عمدتاً در برنامه‌هاي ملي و بين‌المللي ، در رابطه با نحوه با مقاطع بحران اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري ، در مناطق قابل پيشرفت، بسيار حائز اهميت است.

بنابراين زنان مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي سهيم بوده و با كسب آموزش در جهات مختلف از جمله حرفه، در بالا بردن سطح توليد و بهره‌وري بيشتر از نظر اقتصادي و رشد و توسعه كشور سهم بسزايي داشته باشند. (هر چند كه تجزيه و تفكيك شغل و تفاوت دستمزد، تقريباً در همه جا بر شكاف بين آنچه كه زنان توليد مي‌كنند و آنچه را كه بدست مي‌آورند تأكيد مي‌كند.)

يكي از مشكلاتي كه زنان در همه جوامع باآن درگير هستند، مسئوليت پرورش فرزندان و اداره امور خانه مي‌باشد. به واسطه اين مسئله آنان امكان دسترسي به تخصصها و آگاهي‌هاي سطوح بالا را كمتر دارند و همچنين زماني را كه مي‌توانند در شغل و حرفه خود صرف نمايند محدود مي‌باشد.

در اين پژوهش سعي مي‌شود به بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده پرداخته شود و البته توجه به اين امر كه، آيا كسي كه در تمامي قرون و اعصار ، با حضور مداوم خود، عنصر بقاي خانواده بوده، حال با ترك خانه، بدان لطمه مي‌زند؟ همچنين پاسخ به اين سئوالات در اين زمينه مهم بنظر مي‌رسد:

با توجه به دگرگوني‌هاي بنيادي در ساخت شغلي جامعه، و نظام ارزشهاي سنتي و توزيع نقشها و پايگاههاي زن و مرد، اشتغال زنان بر روابط زن و شوهر، چه تاثيري داشته است، آيا در جهت ثبات خانواده بوده است و يا در جهت تضعيف آن؟

يكي از اجزاي مهم در ساختار خانواده، كودكان هستند و توجه به اين نكته نيز بسيار حائز اهميت است كه : تاثير خروج بي‌سابقه زن و ابعاد گسترده آن، تا چه حد بر سرنوشت كودكان تاثير نموده و اين تأثير در چه جهتي اعمال گرديده است؟

در انجام اين پژوهش ، سعي مي‌شود به اين سئوالات پاسخ داده شود و نتايج آن ، مورد بررسي قرار گيرد.

منــابــع :

 • اعزازي ، شهلا ـ جامعه‌شناسي خانواده با تاكيد بر نقش ، ساختار ، كاركرد خانواده . نشر تهران ـ 1376.
 • باقريان ، ميترا ـ بررسي ويژگي‌هاي اشتغال زنان در ايران ـ سازمان برنامه و بودجه ـ 1365
 • ساروخاني ، باقر ـ اشتغال زن و خانواده ـ نشر دانشگاه تهران ـ 1375.
 • ساروخاني ، باقر ـ مقدمه‌اي بر دايره‌المعارف علوم اجتماعي
 • ساروخاني ، باقر ـ جامعه ‌شناسي خانواده ـ نشر سروش ـ 1375
 • سفيري ، خديجه ـ جامعه‌شناسي اشتغال زنان ـ نشر تبيان 1377
 • سازمان زنان ايران ـ «اشتغال زنان در موضع‌هاي تصميم‌گيري در بخش‌هاي خصوصي و دولتي ـ 1375
 • علويون ، سيد محمدرضا ـ كارزنان ايران و حقوق بين‌المللي كار ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ـ 1381
 • كوئين ، بروس ـ درآمدي به جامعه‌شناسي ـ ترجه محسن ثلاثي ـ فرهنگ معاصر ـ 1370
 • گود ، ويليام ، جي ـ خانواده و جامعه ـ ترجمه ويدا ناصحي ـ بنگاه ترجمه و نشر كتاب ـ 1352
 • گيدنز ، آنتوني ـ جامعه شناسي ـ ترجمه منوچهر صبوري ـ نشر ني ـ 1373
 • محسني ، منوچهر ـ جامعه شناسي عمومي ـ كتابخانه مطهري ـ 1379
 • ميشل آندره ـ جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج ـ ترجمه : فرنگيس اردلان ـ تهران ـ 1370

مجلات و نشريات :

فصلنامه علوم اجتماعي ـ شماره 3 و 4 ـ جاراللهي ـ عذرا ـ تاريخچه اشتعال زنان در ايران ـ 1371

– سايت گوگل

-Anato , Paul, R : Both, Alan. Chang in Gender Role. Attitudes and percived Marial Quallity.

In American social Reviwe, vo . 60. 0 Fed 1995

– Barron, R D , Norris. G M: sexual Divisios and the Dual labaumarket, Dependence and Expoitation in work and Marriage , ed. Diana, L. Barker , long mana. New Yourk 1979.

– Bernads, John: family stedents : an Inroduetion, london, new yourk , Routlidge. 1997

– FarmerK mary : the familly har bw, long mans 1970.

 • Finch, Janet : Respan sibility and quality of relationship in families. (parsuit of quality of life. Ed . Avener offer 1996).

– Joshi , heather, combing Employment and child reaning, pursuit of quality of life. Ed Avner offer, 1996.

– pittman, joe  F Blan chard, David : The effects of work history and timming of marriage on The Division of Houshold habor. Alife cours Perpectives in Journal of marriage and the familly , vol . 58 . No . 1 . 1996.

– Sharlin, shilromo, A: The Impact of Demographic, social support and Marital context variables on qualitly of Adolescent marriage in intrrnational joirnal of comparative sosialoyy , No . 4 . 1995.

– Sharpe, sue. Just like a Girel. Gender diffrence Homemaking and Roal work. Ed . Antony Giddins. Polity press 1995.

– taylor, Debbie. Work and Domestic Responsibitity Human socidties. Ed. Antong Giddens. Politly press 1995.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 212

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود پروژه بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد