دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي اكسپرسيونيسم انتزاعي

بررسي اكسپرسيونيسم انتزاعي
فهرست مطالب
مقدمه   1
فصل اول   ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )
پیشینه 4
اکسپرسیونیسم Expressionism) ) 5
موضوع و مضمون آثار اكسپرسيونيستي Expressionisti) )    6
عقايد اكسپرسيونيست ها Expressionistha) )   6
 قالبهاي ادبي و هنري   7
اكپرسيونيسم در آلمان   8
گراوورهای اکسپرسیونیستی   11
فصل دوم   هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )
ونسان ویلِم ون گوگ   14
ادوارد مونک 17
جيمز انسور 22
ژرژ رئو 27
امیل نولده 31
گروه «پل» 34
ارنست لودویک کیرشنر 36
اریش هگل 38
اوتومولر 38
ماکس پکشتاین 39
کارل اشمیت- روت لوف 39
گروه سوار آبی 40
واسیلی کاندینسکی 40
فرانتس مارک 47
اگوست ماکه 50
الکسی فن یاولنسکی 51
 فصل سوم   سبک اکپرسیونیسم انتزاعی(      ( Abstract Expressionism
پیشینه 54
اکپرسیونیسم انتزاعی      Abstract Expressionism 55
هنرمندان   56
ویژگی ها 57
نقاشان معاصر امريكايي و گريز از فلسفه   58
تداخل در بوم 62
مكاشفه 65
نتیجه گیری   67
فهرست منابع و مآخذ 69
فهرست اینترنتی 70
 فهرست تصاویر
تصویر 1- 1 7
تصویر 2- 1 14
تصویر2- 2 15
تصویر 2-3 16
تصویر 2- 4 17
تصویر 2- 5 21
تصویر 2- 6   45
تصویر 2- 7 45
تصویر 2- 8 46
تصویر 2- 9 46
تصویر 3- 1 56
تصویر 3- 2 56
تصویر 3- 3 58
تصویر 3- 4 60
تصویر 3- 5 61
تصویر 3- 6 61
دانلود پروژه بررسي اكسپرسيونيسم انتزاعي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد