قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه بررسی انواع بافت سرژه
دانلود پروژه بررسی انواع بافت سرژه

دانلود پروژه بررسی انواع بافت سرژه

بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی
فهرست ۱
مقدمه ۴
فصل اول ۶
کلیات ۷
۱-۱- هدف ۷
۱-۲- پیشینه تحقیق ۷
۱-۳- روش کار و تحقیق ۸
فصل‌دوم ۹
۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده ۹
۲-۲- طرح بافت ۱۱
۲-۳- انواع بافت ها ۱۲
۲-۴- مکانیزم های تشکیل دهنه کار ۳۷
۲-۴-۱- انواع دهنه ۳۷
۲-۴-۲- نوع تشکیل دهنه ۳۷
۲-۴-۳- چگونگی تشکیل دهنه ۴۱
۲-۴-۴- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن ۴۲
۲-۴-۵- لحظه تشکیل دهنه ۴۴
۲-۵- انواع مکانیزم تشکیل دهنه ۴۶
۲-۶-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۴۸
۲-۷- تقسیم بندی دابی ها ۵۱
۲-۷-۱- دابی یک بالابر: ۵۱
۲-۷-۲- مکانیزم تشکیل دهنه دابی ۵۲
۲-۷-۳- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر : ۵۴
دابی با سیستم چرخ طرح : ۵۴
۲-۸- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد : ۵۶
۲-۸-۱- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد: ۵۷
۲-۸-۲- مکانیزم عملکرد دستگاه ژاکارد: ۵۸
۲-۹- طول دهنه: ۶۱
۲-۱۰- ازدیاد طول ناحیه دهنه جلو و دهنه عقب ( برای تخ تار ) ۶۳
۲-۱۱- تنظیم مطلوب دهنه ۶۷
۲-۱۲- هندسه دهانه تار ۷۱
۲-۱۳-۱-شرح دستگاه ها ۷۲
مشخصات شل گیج : ۷۳
۲-۱۴- دهانه تار نامتعادل ۷۴
۲-۱۵- دهانه تار متعادل ۷۶
۲-۱۶-۱- زمان تشکیل دهانه متوسط ۸۱
۲-۱۶-۲- زمان تشکیل دهانه زود ۸۲
۲-۱۷- مقاله ۸۵
تشکیل چرخشی چند دهنه ای ساختارهای بافته شده ۸۵
۲-۱۸- فرضیات مربوط به مفهوم تشکیل دهنده جدید ۸۶
۲-۱۸-۱- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی ۸۹
۲-۱۹- بررسی فرضیات کلی ۹۱
۲-۲۱- خلاصه ۹۸
فصل سوم ۹۹
مقدمه ۹۹
۳-۱- لزوم کشش در بافندگی ۱۰۰
۳-۱-۲-لزوم یکنواختی کشش تار: ۱۰۲
۳-۲-  دلایل تغییر کشش در طی بافندگی: ۱۰۳
۳-۳- کنترل کشش نخ تار ۱۰۳
۳-۳-۱- روش های کنترل کشش نخ تار ۱۰۴
۳-۳-۲- اثر سرعت بر روی میزان کشش تارها ۱۰۴
۳-۶- تأثیر اصطکاک روی کشش تار ۱۰۷
۳-۷- ارزیابی و توسعه کشش سنج ۱۰۸
۳-۸- عوامل موثر در کشش نخ تار ۱۱۰
۳-۱-  مقادیر تقریبی سرعت و دامنه اصطحکاک ۱۱۴
۳-۹- مکانیزمهای باز کننده نخ تار ۱۱۶
۳-۴- باز کننده نخ تار به صورت متناوب به وسیله دیسک های اصطحکاکی ۱۱۷
فصل‌چهارم ۱۲۳
۴- آزمایشات ۱۲۳
۴-۲- مشخصات پارچه ۱۲۴
۴-۴-۱- راه اندازی ماشین بافندگی: ۱۲۷
۴-۴-۱-۲- حرکت (کلاچ و ترمز) ۱۲۷
۴-۴-۱-۵-دفتین ۱۲۸
۴-۴-۲-۱-جاگذاری شانه: ۱۲۹
۴-۴-۳-کنترل پود: ۱۳۰
۴-۴-۴-سیستم تیک آپ پیچش پارچه: ۱۳۰
۴-۴-۵-پیچش پارچه: ۱۳۰
۴-۴-۶-دهانه کار: ۱۳۱
۴-۴-۷-حاشیه لینو و حاشیه کمکی: ۱۳۳
۴-۴-۸-سیستم حرکت بادامکی: ۱۳۳
۴-۴-۹-امکانات بافت های مختلف در حاشیه: ۱۳۳
۴-۵-بررسی تنوع بافت در ماشین های رپیر: ۱۳۴
۴-۶- انتخاب نمونه ۱۳۷
۴-۶-۱- ریش ریش کردن نمونه: ۱۳۷
۴-۶-۲- عوامل ثابت و متغیر بافت: ۱۳۸
۴-۷-۱- دستگاه استحکام سنج ۱۳۹
۴-۷-۲- دستگاه سنجش ضخامت پارچه (Unit highness- Meter) 144
۴-۷-۲-۱- روش کار با دستگاه: ۱۴۴
۴-۷-۳- ضخامت پارچه ۱۴۵
۴-۷- نفوذ پذیری پارچه ۱۴۹
۴-۷-۴- وزن پارچه ۱۵۰
۴-۷-۴-۲-شرح و توضیح عمومی دستگاه: ۱۵۲
۴-۷-۴-۳-توضیح قسمت های دستگاه و عملکرد آن: ۱۵۳
فصل پنجم ۱۵۶
بحث و مقایسه نتایج ۱۵۶
نتیجه گیری از آزمایشات انجام شده ۱۵۸
نتیجه گیری کلی ۱۶۰
نتیجه گیری نهایی ۱۶۱
پیشنهاد: ۱۶۲
پیوست ها ۱۶۳
منابع و مآخذ: ۱۷۷
مقدمه
پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.
اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.
ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو  در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.
کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.
هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه میباشد.
 فصل اول
کلیات
۱-۱- هدف
هدف از انجام این پروژه بررسی بافت های معکوس سرژه از لحاظ تشکیل دهنه رو و زیر         می باشد که متناسب با این ارتفاع دهنه در نخ های تار کشش های مختلفی را ایجاد می کند که این اختلافات روی خواص پارچه های تولیدی ما تأثیر خواهد داشت و بافت هایی که بررسی خواهد شد شامل   و   و   و   و   و   و   و   و   و  می باشد که در طی این پروژه خواصی مثل استحکام، نفوذپذیری هوا و رنگ پذیری و زیردست پارچه و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۲- پیشینه تحقیق
در بسیاری از کارخانجات متناسب با امکانات موجود از بافت های مختلف سرژه استفاده می نمایند، ما در این پروژه می خواهیم به نتیجه ای برسیم که مثلاً بین دو بافت سرژه   و   کدام یک از این دو طرح نسبت به هم برتری بیشتری دارند و تأثیری که روی خواص مختلف پارچه می گذارند چیست و ماشین های بافندگی مورد استفاده برای این بافت ها با کدام طرح بافت روان تر کار می کند.

فرمت : word | صفحات:۱۷۷

***********************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است