دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك مطالعه موردي روستاي طولاب استان ايلام
 فهرست مطالب
چكيده تحقيق 1
مقدمه 3
فصل اول : كليات تحقيق
بيان مسئله 5
ضرورت انتخاب موضوع 7
پيشينه تحقيق 8
اهداف تحقيق 10
روش تحقيق 11
ابزار تحقيق 11
قلمرو تحقيق 11
زمان تحقيق 11
سوالات تحقيق 12
مشكلات تحقيق 13
فصل دوم : چهارچوب نظري تحقيق
كاركرد گرايي 14
تعريف فنكسيون يا كاركرد 15
مفهوم كاركرد 16
اصول كاركردگرايي 17
فصل سوم : معرفي كلي روستا
راهنماي مسافرين جهت سفر به روستاي طولاب 20
معرفي شهرستان ايلام 22
موقعيت جغرافيايي روستاي طولاب 24
علل پيدايش روستا 25
موقعيت طبيعي روستا 26
شرايط اقليمي روستاي طولاب 27
حداكثر و حداقل دما 27
عوارض مهم طبيعي روستاي طولاب 27
جمعيت روستاي طولاب 29
تاسيسات و خدمات روستاي طولاب 30
وجه تسميه 33
مذهب مردم روستاي طولاب 33
زبان مردم روستاي طولاب 33
وضعيت اشتغال مردم روستاي طولاب 34
ساخت قدرت در روستاي طولاب 37
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق
اعتقادات و باورها هنگام زايمان در روستاي طولاب 38
اعتقادات و باورها در دوران حاملگي قبل از تولد كودك 39
بچه ميري – سقط جنين 41
آيين روشن كردن چراغ 44
زايمان و تولد كودك 45
ناف بريدن كودك 47
تغذيه و تابوهاي غذاي 50
رسم پخت آش هفتلان 51
رسم پخت آش سرچلگانه 52
لباس نوزاد در چهل روزگي 53
اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگي 54
دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو 57
سوراخ كردن گوش نوزاد دختر 59
از شير گرفتن كودك 60
مراسم ختنه به صورت سنتي 61
مدرسه و تحصيل كودكان در روستاي طولاب 63
تحليل كاركردي باورهاي روستاي طولاب 65
منابع و ماخذ67
منابع پايان نامه اي68
فهرست مصاحبه شوندگان69
پيوست ها
تصوير شماره 1 : ورودي روستاي طولاب
تصوير شماره 2: مسير جاده اي روستاي طولاب
تصوير شماره 3: منظره اي از طبيعت روستاي طولاب
تصوير شماره 4: سياه چادر و زندگي عشايري در روستاي طولاب
تصوير شماره 5: پژوهشگر در حال مصاحبه با خانم رباب منوچهري قابله روستا
تصوير شماره 6: مدرك مامايي محلي قابله روستا مورد تأييد سازمان بهداشت استان ايلام
تصوير شماره 7: چند نمونه از وسايل بهداشتي كه سازمان بهداشت استان در اختيار قابله محلي قرار داده جهت بريدن ناف نوزاد
تصوير شماره 8: پژوهشگر در كنار جمعي از اهالي روستاي طولاب
تصوير شماره 9 : پژوهشگر در حال مصاحبه با دونفر از بزرگان روستاي طولاب
تصوير شماره 10 : پژوهشگر در حال مصاحبه با دو نفر از زنان روستاي طولاب
تصوير شماره 11: پژوهشگر در حال مصاحبه با يكي از بزرگان روستاي طولاب
تصوير شماره 12: دو نفر از اهالي روستاي طولاب سمت چپ بهرام اسديان سمت راست ابراهيم اسديان
تصوير شماره 13: مرد روستاي در حال آبياري درختان گردو
تصوير شماره 14: زن روستاي طولاب در حال مشك زدن
تصوير شماره 15: زن روستاي طولاب در حال پخت نان محلي
تصوير شماره 16: زن روستاي طولاب در حال ساخت صنايع دستي
تصوير شماره 17: مرد روستاي طولاب در حال جمع آوري علوفه مورد نياز دام
تصوير شماره 18: زن روستاي طولاب در حال چوپاني
چكيده تحقيق :
در هر جامعه هاي باورها و اعتقادات و دانسته ها ريشه در تاريخ و گذشته آن جامعه دارند براي ظهور و پيدايش يك باور نمي توان تاريخ دقيقي تعيين نمود و مهم ترين مسئله شناخت باورها و جمع آوري و گرداوري آنها است كه در اين تحقيق با توجه به اينكه مطالعات مردم شناسي مطالعاتي ژرفانگر هستند بنابراين سعي شده تحقيق در مكان محدود و مشخص روستاي طولاب انتخاب و بررسي شود . روش تحقيق به صورت مشاهده ميداني و مصاحبه با زنان و مردان روستاي طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادي و كتابخانه اي و استفاده از پايان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.
آنچه كه در اين پژوهش به آن تأكيد شده بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتي مردم روستاي طولاب در مورد زايمان تا 7 سالگي كودك يعني مرحله اول زندگي انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرايش به شيوه هاي مدرن و صنعتي بيشتر شده بنابراين ضمن جمع آوري و بررسي باورها و اعتقادات مختلف روستاي طولاب در مرحله اول زندگي انسان تأثير آنها بر زندگي و كاركردهاي فردي اجتماعي اين باورها و اعتقادات نيز بررسي شده است.
واژگان كليدي :
باور : مجموعه دانشي كه در هر فرهنگي وجود دارد و مردم بدون شك و ترديد به آن ايمان مي آورند و به آن معتقد مي شوند برخي از باورها جنبه محلي و ملي و برخي جنبه بين المللي دارند (بيرو- آلن- فرهنگ علوم اجتماعي 1367 ص30)…………..

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

فرمت : WORD | صفحات:80

 

پروژه بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد