دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ترانسهاي ولتاژ نوري

دانلود پروژه بررسي ترانسهاي ولتاژ نوري

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه

۲-۲- معرفی ترانسفورماتورهای اندازه گیری

۲-۳  ترانسفورماتورهای ولتاژ و انواع آن

۲-۳-۱  ترانسفور ماتور ولتاژ القایی

۲-۳-۲  ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT )

2-4 مسایل جنبی ترانسفورماتورهای ولتاژ

۲-۴-۱ ضریب ولتاژ

۲-۴-۲ آلودگی

۲-۴-۳  ظرفیت پراکندگی

۳-۱ مقدمه

۳-۲ ماهیت نور

۳-۳ بررسی نور پلاریز ه شده

۳-۳-۱  نور پلاریزه شده خطی

۳-۳-۲  نورپلاریزه شده دایره ای

۳-۳-۳  نورپلاریزه شده بیضوی

۳-۴ پدیده دو شکستی

۳-۵  فعالیت نوری

۳-۶ اثرهای نوری القائی

۳-۶-۱ اثر فارادی

۳-۶-۲  اثر کر

۳-۶-۳  اثر پاکلز

۳-۷  معرفی المانهای مهم نوری

۳-۷- ۱ منابع نور

۳-۷-۲ تار نوری

۳-۷-۳  قطبشگر

۳-۷-۴  تیغه ربع موج و نیمه موج

۳-۷-۵  آشکار سازی نور

بررسی ترانسهای ولتاژ نوری

۴-۱ مقدمه

۴-۳ OPT  بر اساس اثر پاکلز

۴-۳- ۱  اصول کار OPT

4-3-2  سیستم مدولاسیون شدت نور در OPT

4-3-3  مدار پردازش سیگنال در OPT

4-2-4  مواد سازنده سلول پاکلز

۴-۴  مشخصات OPT

4-4-1  مشخصه خروجی OPT

4-4-2 مشخصه حرارتی OPT

4-5  مسئل عملی OPT

4-6  بررسی مدار پردازش سیگنال در OCT

4-6- 1 مدار پردازش سیگنال بر اساس روش AC/DC

4-6-2  مدار پردازش سیگنال به روش +/-

۴-۶-۳  مدار پردازش سیگنال با استفاده از متوسط شدت نور

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه

۵-۲- مزایا

امنیت درونی ، طراحی مساعد محیطی

۵-۳- تحلیل نوع تجاری

۵-۳-۱ هزینه‌های سرمایه پست و هزینه‌های ساخت

۵-۳-۲  بازده کارآیی عملکرد

۵-۳-۳  صرفه‌جویی‌های نگهداری و تعمیرات

۵-۳-۴  صرفه‌جویی‌های مصرف دوره نهایی

۵-۳-۵  مثال عملکرد IPP، MW600 در KV230

5-4  نتیجه‌گیری

فصل ششم

مقایسه PT های معمولی با ترانسفور ماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۱ مقدمه

۶-۲  مشکلات و معایب ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی

۶-۲-۱  احتمال انفجار

۶-۲-۲  اشباع شدن هسته ترانسفورماتور

۶-۲-۳ اثر فرورزونانس

۶-۲-۳-۱  ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

۶-۲-۳-۲ ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ القایی

۶-۲-۴  شار پس ماند

۶-۲-۵  وزن و حجم زیاد

۶-۲-۶ محدود بودن دقت آنها

۶-۳  مزایای ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۳-۱ عدم احتمال انفجار

۶-۳-۲  عدم ایجاد پدیده فرورزونانس در آنها

۶-۳-۳ بدون اثر شار پس ماند

۶-۳-۴  وزن و حجم کم

۶-۳-۵ داشتن دقت بالا

۶-۳-۶  داشتن سرعت پاسخ دهی بالا

۶-۴  کاربردهای عملی ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۵ نتیجه گیری

۶-۶ پیشنهادات

۷-۱ مبدل ولتاژ نوری KV 230 توسط سنسور نوری پخش میدان الکتریکی

۷-۱-۱ مقدمه

۷-۱-۲ طرح OVT :

7-1-3  برپایی آزمایش:

۷-۲ مبدل‌های ولتاژ نوری بدون  باند پهن ۱۳۸ کیلوولت و ۳۴۵ کیلوولت

۷-۲-۱ مقدمه:

۷-۲-۲  اصول طرح و کارکرد

۷-۲-۳  نتایج تست‌های آزمایشگاهی ولتاژ بالا:

۷-۲-۳-۱ بازدهی در مورد دقت

۷-۳ ترانس اندازه‌گیری ولتاژ فشار قوی نوری توسط تداخل نسبی نور سفید

۷-۳-۱ مقدمه

۷-۳-۲  سنسور پاکلز فشار قوی و ترانسفورماتور ولتاژ نوری بر پایه سیستم WLI

۷-۵ نتیجه‌گری

ضمیمه ۱: تحلیل ماتریس پلاریزاسیون نور

۵ـ معرفی ماتریسهای فارادی، کروپاکلز

مقدمه

انرژی الکتریکی به وسیله نیروگاههای حرارتی که معمولاً در کنار ذخایر بزرگ ایجاد می شوند و نیروگاههای آبی که در نواحی دارای منابع آبی قابل ملاحظه احداث می شوند ، تولید می شود . از این رو به منظور انتقال آن به نواحی صنعتی که ممکن است صدها و هزاران کیلومتر دورتر از نیروگاه باشد ، خطوط انتقال زیادی بین نیروگاهها و مصرف کننده ها لازم است .

در هنگام جاری شدن جریان در طول یک خط انتقال مقداری از قدرت انتقالی به صورت حرارت در هادیهای خط انتقال تلف می شود . این تلفات با افزایش جریان و مقاومت خط افزایش می یابد .تلاش برای کاهش تلفات تنها از طریق کاهش مقاومت ، به صرفه اقتصادی نیست زیرا لازم است افزایش اساسی در سطح مقطع هادیها داده شود و این مستلزم مصرف مقدار زیادی فلزات غیر آهنی است .

ترانسفورماتور برای کاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غیر آهنی بکار می رود . ترانسفورماتور در حالیکه توان انتقالی را تغییر نمی دهد با افزایش ولتاژ ، جریان و تلفاتی که متناسب با توان دوم جریان است را با شیب زیاد کاهش می دهد .

در ابتدای خط انتقال قدرت ، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاینده افزایش می یابد و در انتهای خط انتقال توسط ترانسفورماتور کاهنده به مقادیر مناسب برای مصرف کننده ها پایین آورده می شود و به وسیله ترانسفورماتور های توزیع پخش می شود .

امروزه ترانسفورماتور های قدرت ، در مهندسی قدرت نقش اول را بازی می کنند . به عبارت دیگر ترانسفورماتور ها در تغذیه شبکه های قدرت که به منظور انتقال توان در فواصل زیاد به کار گرفته می شوند و توان را بین مصرف کننده ها توزیع می کنند ، ولتاژ را افزایش یا کاهش می دهند . به علاوه ترانسفورماتور های قدرت به خاطر ظرفیت و ولتاژ کاری بالایی که دارند مورد توجه قرار می گیرند .

فرمت : WORD | صفحات:200

نکته : فایل قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسي ترانسهاي ولتاژ نوري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد