دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آئين نامه انتصاب مديران

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آئين نامه انتصاب مديران

فهرست مطالب

چكيده
اهداف مد نظر تحقق
جامعه آماري
ابزار گردآوري اطلاعات
فصل اول : كليات
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
روش انجام تحقيق
اهميت موضوع تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات
خلاصه اي از ساير فصلها
فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق
مقدمه
ادبيات تحقيق
مديريت چيست
مديريت اسلامي
ويژگيهاي اختصاصي و اخلاقي مدير
ايمان
تقوي
نيت خالص
اخلاص
تواضع
شرح صدر
ساير ويژگيها
مديريت آموزشي
پيشينة تحقيق
تعريف مديريت آموزشي
ب : سابقة موضوع تحقيق ( پيشينة تحقيق )
تحقيق اول
موضوع تحقيق
محدوديت هاي پژوهش
روش تحقيق توصيفي
تحقيق دوم
موضوع تحقيق
تحقيق سوم
فرضيات :
محدوديتها
فصل سوم : روش تحقيق
عنوان تحقيق
اهداف كلي تحقيق
نوع تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
ابزار تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ
اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها :
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
يافته هاي اصلي
يافته هاي جانبي
پيشنهادات
منابع و مأخذ
ضمائم و پرسشنامه

چكيده

اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد .

اهداف مد نظر تحقق

1- بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مديران .

2- ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولين به منظور بهبود فرايند مديريت و آموزش مديران .

 

در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زير نيز براي محقق مطرح بوده است .

1- آيا انتخاب مديران با شرايط مندرج در آيين نامه انتصاب مطابقت دارد ؟

2- آيا مديران مدارس دوره هاي كار آموزي و آموزش ضمن خدمت مورد نياز پست مورد تصدي خود را گذرانده اند ؟

جامعه آماري

جامعه آماري را كليه مديران شهري شهرستان ساوجبلاغ كه تعداد آنها 92 نفر مي باشند تشكيل مي‌دهد .

ابزار گردآوري اطلاعات

ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي است كه شامل 15 سؤال ( 13 سؤال پاسخ بسته و 2 سئوال پاسخ باز ) مي باشد .

اطلاعات به دست آمده در برگيرنده نتايج زير بوده است :

1- انتصاب مديران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .

2- مديران از نظر گذراندن دوره هاي ضمن خدمت با كمبود جدي مواجه مي باشند .

بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد مي گردد كه :

1- بكار گيري مديران آموزش ديده در پستهاي مديريتي بري دست يافتن به كارآيي بيشتر

2- فراهم آوردن آموزشهاي مكاتبه اي و گواهي معتبر و تشويق مديران در امر آموزش .

3- حداقل سالي دو جلد كتاب جديد در رابطه با مديريت آموزشي در اختيار مديران جهت مطالعه قرار گيرد و از آن آزمون بعمل آيد بر اساس نتايج حاصله گواهي ضمن خدمت صادر گردد .

4- پيشنهاد مي شود جهت يافتن اطلاعات دقيق و كامل تحقيق جداگانه با تفكيك سه مقطع ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) در شهرستان ساوجبلاغ صورت گيرد .

فرمت : WORD | صفحات:70

*********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آئين نامه انتصاب مديران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد