دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي رابطه بين جريان نقد آزاد و ميزان بدهی

دانلود پروژه بررسي رابطه بين جريان نقد آزاد و ميزان بدهی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1ـ1) مقدمه طرح
2-1) تعريف موضوع
3-1) هدف تحقيق
4-1) استفاده كنندگان از تحقيق
5-1) فرضيه هاي تحقيق
6-1) قلمرو تحقيق
7-1) روش تحقيق
8-1) اندازه گيري متغيرها
9-1) تشريح مسائل فصول بعد
فصل دوم:پیشینه تحقیق
بخش اول  ـ مباني نظري
1-2) مقدمه
2-2) اهميت وجه نقد در تصميم گيري سرمايه گذاران واعتبار دهندگان
3-2) صورت گردش وجوه نقد
1-3-2) مقدمه
2-3-2) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد
3-3-2) ارتباط صورت گردش وجوه نقد با ساير صورتهاي مالي
4-2- مطالبي در مورد وجوه نقد
1-4-2) مفهوم وجه نقد ومعادل وجه نقد
2-4-2) ماهيت و مفهوم جريان نقد آزاد
5-2) فرصتهاي سرمايه گذاري  (IOS)
6-2) خط مشي بدهي ونقش آن در تصميمات اقتصادي
بخش دوم ـ سوابق تحقيق
1-2) تحققات انجام شده در داخل كشور
2-2 ) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
ساير تحقيقات
فصل سوم: روش تحقیق
1-3) مقدمه
2-3) جامعه آماري وانتخاب نمونه
3-3 )تعريف عملياتي متغيرها
1-3-3) جريان نقد آزاد
2-3-3) فرصتهاي سرمايه گذاري
4-3) روش و نحوة جمع آوري اطلاعات
5-3) شاخص سازي براي تست رابطه بين ميزان بدهي وجريان نقد آزاد
6-3) روشهاي آماري
1-6-3) مقدمه
2-6-3) مؤلفه هاي اصلي و ماتريس همبستگي
3-6-3) مدل رگرسيون
فصل چهارم: یافته های تحقیق
1-4)مقدمه
2-4) آزمون فرضيه ها :
1-2-4) آزمون فرضيه اول
2-2-4) آزمون فرضيه دوم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5) خلاصه
2-5) نتيجه گيري تحقيق
1-2-5) نتايج فرضيه اول
2-2-5)نتايج فرضيه دوم
3-5) پيشنهادات
1-3-5)پيشنهادهايي در رابطه باموضوع تحقيق
2-3-5)ارائه پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
4-5 ) محدوديتهاي تحقيق
منابع فارسي
منابع لاتين…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

*****************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه بررسي رابطه بين جريان نقد آزاد و ميزان بدهی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد