دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني و نحوه‌ي برخورد با اين افراد در جامعه

بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني و نحوه‌ي برخورد با اين افراد در جامعه
فهرست مطالب
چکيده: 5
مقدمه: 6
فصل اول 7
اسکيزوفرني 8
تاريخچه اسکيزوفرني 9
همه گيري شناسي 11
سن و جنس 11
فصلي بودن تولد 12
توزيع جغرافيائي 12
ميزان توليدمثل 12
بيماري جسمي 13
خودکشي 13
مصرف و سوء مصرف توأم مواد 13
تراکم جمعيت 14
ملاحظات فرهنگي اجتماعي- اقتصادي 14
بي خانماني 15
سبب شناسي 16
مدل استرس- دياتز 16
فصل دوم 17
عوامل زيست شناختي 18
صرع پارسيل مرکب (Complex Partial) Epilepsy 26
پتانسيل‌هاي فراخوانده (Evoked Potentiaks) 27
اختلال حرکت چشم 27
توارث 29
عوامل رواني اجتماعي 29
وابستگي مضاعف (double bind) 33
فصل سوم 35
اسکيزوفرني ساده 36
هبه فرني 38
اسکيزوفرني کاتاتوني 38
اسکيزوفرني پارانوئيد 38
اسکيزوفرني شبه نوروزي (پسودو نوروتيک) 39
کاتاتوني دوره اي 40
پارافرني ديررس 40
تشخيص 40
ويژگي‌هاي باليني 51
علائم و نشانه‌هاي پيش از بيماري 51
معاينه وضعيت رواني 52
يافته‌هاي عصبي 56
آزمون‌هاي روانشناختي 57
فصل چهارم 59
تمارض و اختلالات ساختگي 60
اختلالات خلقي 61
اختلالات شخصيتي 61
اختلال اسکيزوافکتيو 62
سير و پيش آگهي 63
کناره گيري 64
اختلال جريان فکر 64
تغييرات عاطفي 66
آشفتگيهاي رفتاري و اعمال حرکتي 67
تشکيل هذيان و وضعيت پارانوئيدي 67
درمان 70
فصل پنجم 80
سبب شناسي اسکيزوفرني 81
تأثير عوامل ارثي و محيطي در اسکيزوفرني 81
ساختمان بدني 84
عوامل مربوط به غده هاي مترشح داخلي و سوخت و ساز 84
طبقة اجتماعي 88
همگوني و ناهمگوني در اسکيزوفرني 90
تشخيص افتراقي حالتهاي پارانوئيد 93
فصل ششم 96
روشهاي درماني فيزيکي 97
جنون جواني 104
تشخيص 104
درمان 105
مهارت هاي سازگاري 106
ماهيت اسکيزوفرني و انواع آن 106
2- مشکلات متابوليکي تغذيه اي: 110
تست های انجام شده روی افراد 114
پرسشنامه 126
نتيجه : 130
پيوست ها يا منابع: 131
 چکيده:
بيماران اسکيزوفرني، بيماران حاد رواني هستند که مهم ترين اختلال آن‌ها اختلال در تفکر است. بيماري اسکيزوفرني يک بيماري مغزي حاد است که در اين تحقيق اين بيماري را هم از لحاظ زيستي- شيميايي مورد بررسي قرار داده ايم و هم از لحاظ عوامل محيطي و بيروني. هدف ما از اين بررسي ارائه راهکارهايي براي کنترل بهتر و بيشتر اين بيماري است. چون اين بيماري درمان قطعي ندارد خواستار اين شديم که روش هاي مناسب رژيم درماني را در کنار انواع درمان هاي ديگر (دارو درماني، گروه درماني، خانواده درماني، …) اجرا کنيم. براي اين کار با تهيه‌ي پرسش نامه اي اين بيماران را روان سنجي کرديم و ميزان متغيرهاي مختلف را در آنها بررسي کرديم. (که تعدادي از بيماران اسکيزوفرني بيمارستان رواني سعادت آباد مورد بررسي قرار گرفته اند).
با قرار دادن اين افراد در گروه هاي تغذيه اي خاص خود (با توجه به نوع اسکيزوفرني آن‌ها) مي‎توان در همان مراحل اوليه‌ي بيماري تأثير چشم گيري را مشاهده کرد به طوريکه در بعضي از بيماران که اسکيزوفرني آن‌ها حاد نبوده است توانسته اند به طور کلي دارو درماني را کنار گذاشته و با رژيم درماني به بهبودي و سلامتي کامل برسند.
تحقيقات نشان مي دهند که به مسئلة تغذيه‌ي اين افراد توجه خاصي نمي‎شود و با مسئله‌ي تغذيه‌ي اين بيماران مانند ساير افراد عادي برخورد مي‎شود. با توجه به مسئله‌ي کم اشتهايي اين افراد، پزشک بايد بتواند با ايجاد يک رابطه‌ي کاملاً صميمانه بين خود و بيمار، با اين مسئله مبارزه کند و با ارائه‌ي رژيم درماني در کوتاه مدت تاثيرهاي شگرف آن را ببيند و بتواند دنياي واقعي را در ذهن آن‌ها تداعي کند و زندگي واقعي را به آنها نشان دهد. تا اين بيماران بتوانند مانند ساير افراد سالم ديگر زندگي کنند (در دنياي واقعي که وجود دارد نه دنياي خيالي خود).
به اميد آن روز که به بيماران رواني توجه بيشتري شود زيرا که روح آدمي با ارزش‌‌ترين چيز موجود در اين دنياست.
واژه هاي کليدي: سندرم کاپ گرا، رانده شدن به پايين، فرضيه‌ي سببيت اجتماعي، خانواده‌هاي دوسويه، خانواده‌هاي مورب، توهمات سن استيک، پتانسيل فراخوانده
مقدمه:
جنگ و اثرات ناشي از آن همواره انسان را تهديد کرده است. به طوريکه پس از گذشت سال‌هاي متمادي از جنگ ها اثرات سوء آن هنوز در بيماران رواني ديده مي‎شود که نه تنها زندگي خود اين بيماران بلکه زندگي اطرافيان آن‌ها را هم مختل ساخته است. از آن جا که روح آدمي با ارزش ترين چيز است، با گذشت زمان و هر چه قدر که به سمت جلو پيش مي رويم و با پيشرفتهاي روز افزون و توجه بيشتر به دنياي ماشين آلات روبرو مي شويم ناخوداگاه روح و روان خود را فراموش مي کنيم که به دنبال آن اختلالات رواني افزايش مي يابند و در آينده اي نزديک که علم و صنعت نهايت پيشرفت خود را کردند علوم انساني بخصوص علم روانشناسي در دنيا بيشتر مطرح خواهند شد. زيرا انسان متوجه روح خسته و شکست خورده‌ي خود مي‎شود.
موضوع تحقيق من در مورد بيماران اسکيزوفرني و کنترل اين بيماري با رژيم غذايي مناسب است. اين بيماران اغلب مشاغل و کارهاي خود را از دست مي دهند و ارگان يا سازماني که به طور جدي از آن‌ها حمايت کند وجود ندارد و اکثر اين افراد بي خانماني را تجربه مي‌کنند و آن مي‎شود که ما اکثر اين افراد را در خيابان ها در حال پرسه زدن مي بينيم. اغلب اين افراد از طرف خانواده، دوستان طرد مي‎شوند که به دنبالش اعتياد، بزهکاري، افسردگي، خودکشي، ديگرکشي، آزار رساندن به ديگران را به همراه دارد. از آن جا که اين افراد خود را بيمار نمي دانند حاضر به همکاري با پزشک خود در زمينه‌ي دارو درماني نيستند و هر چه قدر که همکاري آن‌ها با پزشک کم تر شود اين بيماري حادتر خواهد شد ما خواستاريم که با روشي ساده و کم هزينه که البته قابل اجرا نيز هست زندگي واقعه اي را به اين بيماران که اکثراً جوان هستند باز گردانيم.
 فصل اول
 اسکيزوفرني
اصطلاح اسکيزوفرني، در تمام گروههاي سني، آن دسته از بيماريها را شامل مي‎شود که از همان ابتدا با اختلالهاي اساسي در شخصيت، تفکر، زندگي هيجاني، رفتار، علاقه‌منديها و ارتباط با ديگران مشخص مي‎شود.
اسکيزوفرني گرايشي به کناره گيري از محيط و گسيختگي دروني در تفکر، احساس و رفتار در شخص مبتلا ايجاد مي‌کند که منتج به ناهماهنگي بين حالت عاطفي و افکار و رفتار بيمار مي‎شود. همچنين گرايشي به تشکيل تداعيهاي ويژه در تفکر و تمايلي به برون فکني هاي مرضي به وجود مي‎آيد.
تجزية اعمال رواني در اسکيزوفرني ذره اي است و با نوع تجزية توده اي که در هيستري و شخصيتهاي چندگانه ديده مي‎شود کاملاً متفاوت مي‎باشد.
توصيف باليني اسکيزوفرني تحت عنوانهاي زير سهولت بيشتري فراهم مي‌کند:
کناره گيري
 تجزيه و انفکاک:
الف) اختلال فکر
ب) انفکاک عاطفي
ج) انفکاک رفتاري
1- حالت پارانوئيد
2- ناهنجاريهاي ادراکي
در پنج ساله گذشته پيشرفت هاي عمده در فهم اسکيزوفرني در سه زمينه اساسي حاصل شده است. اولاً، پيشرفت هاي روش هاي تصويرگيري از مغز، مخصوصاً‌ تصويرگيري بارزونانس مغناطيسي (M R I )، و پالايش روش هاي نوروپاتولوژيک موجب تمرکز علاقه بر سيستم ليمبيک به عنوان محل فيزيوپاتولوژي اساسي اسکيزوفرني گرديده است. نواحي مورد توجه خاص مشتملند بر آميگدال، هيپوکامپ و شکنج پاراهيپوکامپي. تمرکز بر اين نواحي مغز موجب بي توجهي به نواحي ديگر مغز نيست بلکه موجب بوجود آمدن فزاينده فرضيه‌هائي مي شود که با گسترش معلومات پايه در مورد اسکيزوفرني قابل سنجش است. ثانياً‌ پس از معرفي کلوزاپين (Clozaril)، يک داروي ضد جنون آتيپيک با حداقل اثرات جانبي عصبي، پژوهش‌هاي فراوان در مورد ساير ضد جنون‌هاي آتيپيک، بخصوص ريسپريدون و رموکسي پرايد به عمل آمده است. اين داروهاي آتيپيک و داروهاي ديگر که در نيمه دوم دهه 1990 معرفي خواهند شد مي‌توانند در کاهش علائم منفي اسکيزوفرني موثر و با بروز اثرات نامطلوب نورولوژيک معدودتري همراه باشند. ثانياً، با بهبود درمان‌هاي داروئي و شناخته شدن وسيع تر اساس زيست شناختي اسکيزوفزني، از جمله عوامل رواني- اجتماعي موثر بر اسکيزوفرني، از جمله عوامل موثر بر شروع، و نتايج درماني پديد مي‌آيد.
 تاريخچه اسکيزوفرني
تاريخچه روانپزشکان و نورولوژيست‌هائي که در مورد اسکيزوفرني قلم‌زده و نظريه‌پردازي کرده‌اند، همانند تاريخچه خود راونپزشکي است. ابعاد اين مساله باليني هميشه توجه صاحب نظران بزرگ را در سراسر تاريخ اين رشته بخود جلب کرده است اميل کرپلين و يوگين بلولر دو شخصيت کليدي در تاريخ اسکيزوفرني هستند. بنديک مورل (Emil Kraepelin) (جنون زودرس) را براي بيماراني که بيماري مهجر به زوال عقل آنان در دوره نوجواني شروع شده بود بکار برد؛ کارل کالبام (Karl Kahlbaum) (1899- 1828) علائم کاتاتوني را شرح داد، و اوالدهکر (Ewald Hecker) (1909- 1843) رفتار بي نهايت غريب هبه فرنيک را توصيف نمود.
اميل کرپلين: اميل کرپلين اصطلاح مورل را به dementia precox لاتينيزه کرد، اصطلاحي که برفرآيند شناختي مشخص (دمانس) و شروع زودرس (پره کوز) تاکيد داشت، چيزي که مشخصه اختلال است. کرپلين بيماران مبتلا به دمانس پره کوز را از بيماراني که مبتلا به جنون منيک- دپرسيو يا پارانو يا طبقه بندي مي شدند تفکيک کرد. بيماران مبتلا به دمانس پره کوز با سير طولاني و رو به تباهي و علائم باليني شايع هذيان ها و توهمات مشخص مي شدند. نظر کرپلين در مورد سير اسکيزوفرني از نظر سير رو به تباهي حتمي سوءتعبير شده است، چون وي اعلام نمود که تقريباً 4 درصد بيماران او بهبود کامل و 13 درصد نيز بهبود موقت قابل ملاحظه پيدا کردند. بيماران مبتلا به جنون مينک دپرسيو از مبتلايان به دمانس پره کوز، با توجه به دوره هاي مشخص بيماري که با فواصل عملکرد بهنجار از هم جدا مي شدند تفکيک مي گرديدند. علائم عمده بيماران مبتلا به پارانويا هذيان‌هاي مستمر گزند و آسيب بود اما سير رو به تباهي دمانس پره کوز يا علائم متناوب جنون مينک دپرسيو را نداشت.
يوگين بلولر: يوگين بلولراصطلاح «اسکيزوفرني» (schizophrenia) را ابداع کرد واين اصطلاح در منابع علمي جانشين «دمانس پره کوز» گرديد. به نظر بلولر اين اصطلاح بر وجود گسستگي بين تفکر، هيجان، و رفتار در بيماران مبتلا تاکيد مي کرد. معهذا، اين اصطلاح با سوءتفاهم گسترده همراه بوده است. بخصوص در نظر عوام که آن را شخصيت از هم گسسته مي پنداشتند. شخصيت گسسته يا دوپاره (split personality) (که امروزه اختلال هويت تجزيه اي ناميده مي شود)، اختلالي کاملاً متفاوت است که در چهارمين چاپ راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM- IV) با ساير اختلالات تجريه اي طبقه بندي شده است. يک وجه تفکيک عمده که بلولر بين مفهوم اسکيزوفرني و مفهوم دمانس پره کوز کرپلين قائل شد اين بود که سير رو به تباهي لزوماً در مفهوم اسکيزوفرني، به گونه اي که در دمانس پره کوز بود، وجود نداشت. اين گسترش تشخيص احتمالاً به پيدايش حداقل در برابر در ميزان بروز اسکيزوفرني قبل از معرض شد DSM- IV در مقايسه ممالک اروپائي (که به اصول کرپلين گرايش داشتند) با ايالات متحده (که از اصول بلولري تبعيت مي کرد) گرديد. از    DSM-IVبه بعد سيستم تشخيص گذاري ايالات متحده آشکار به عقايد کرپلين گرايش پيدا کرده است. هر چند اصطلاح «اسکيزفرني» بلولر بر چسب مقبول بين المللي براي اين اختلال باقي مانده است.
چهار «A»: بلولر در توضيح بيشتر نظريه دوپارگي رواني بيماران مبتلا، علائم اساسي (يا اوليه) اسکيزوفرني را شامل اختلال تفکر مشخص با اختلال تداعي، بخصوص شل شدن آن ، توصيف کرد. ساير علائم اساسي عبارت بودند از اختلال عاطفي، اوتيسم، و دوگانگي احساس. به اين ترتيب چهار A   بلولر تشکيل يافته از  ambivalence, autism, affect, association  بلولر همچنين علائم فرعي (يا ثانوي) را تعريف کرد که مشتمل بوده بر توهمات و هذيان ها، علائمي که در مفهوم کرپليني اختلال بخش عمده اي را تشکيل مي‌داد.
نظريه پردازان ديگر: آدولف ماير (Adolf Meyer)، هري استک ساليوان (Harry Stack Sullivan)، گابريل لنگفلت (Gabriel Langfeldt) و کورت اشنايدر (Kurt Schneider) نيز سهم عمده اي در فهم بسياري از جنبه هاي اسکيزوفرني داشته اند. ماير، بنيانگذار پسيکوبيولوژي، متعقد بود که اسکيزوفرني و ساير اختلالات رواني واکنش در مقابل استرس هاي گوناگوني زندگي است و به همين جهت سندرم «واکنش اسکيزوفرنيک» را معرفي نمود. ساليوان، بنيانگذار مکتب روانکاوي بين فردي (interpersonal, psychoanalytic school) روي انزواي اجتماعي به عنوان يک علت و علامت اسکيزوفرني تاکيد نمود. داده هاي ارنست کرچمر(Ernst Kretschmer) اين عقيده را تقويت مي کرد که اسکيزوفرني در بيماراني که سنخ بدني آستنيک، آتلتيک، و ديسپلازيک دارند بيشتر از مستعد اختلالات دو قطبي هستند، مشاهده مي شود. هر چند اين برداشت غير عادي به نظر مي رسد، چندان ناهماهنگ با برداشت سطحي در مورد سنخ بدني افراد بي خانمان نيست.
دانلود پروژه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني و نحوه‌ي برخورد با اين افراد در جامعه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد