دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ساختار و نحوه عملكرد سيستم هاي كنترل صنعتي

بررسي ساختار و نحوه عملكرد سيستم هاي كنترل صنعتي

فهرست مطالب

مطالب مقدماتی
به نام او    2
بسم الله الرحمن الرحیم     3
عنوان بندی     4
چکیده 5
پیشگفتار    7
سپاس گزاری    9
تقدیم به      10
فصل اول   « مقدمه اي بر سيستم هاي كنترل »    18
کنترل و اتوماسیون   18
مشخصات سیستم های کنترل    19
ورودی ها   19
خروجی ها   19
پردازش   20
انواع فرایندهای صنعتی 20
فرایند تولید پیوسته 20
فرایند تولید انبوه 21
فرایند تولید اقلام مجاز   21
استراتژی کنترل    21
کنترل حلقه باز 21
کنترل پیشرو   22
کنترل حلقه بسته   22
انواع کنترلرها     23
کنترلرهای ناپیوسته    24
کنترلرهای پیوسته 24
کنترلر تناسبی 24
کنترلر انتگرالی    25
کنترلر تناسبیانتگرالی25
کنترلر تناسبیمشتق گیر26
کنترلر PID 26
کنترلر نیوماتیکی 27
کنترلر هیدرولیکی27
کنترلر الکترونیکی27
سیر تکاملی کنترل کننده ها27
فصل دوم   « انتقال اطلاعات در صنعت » 29
مقدمه 29
معماری شبکه  31
لایه فیزیکی      32
لایه دیتا لینک 32
لایه شبکه 32
لایه انتقال 32
لایه session 33
لایه Application33
استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی    34
Rs232   34
RS449   35
RS530      35
RS423 35
RS422   35
RS485    36
گذرگاه H1   36
گذرگاه H2      37
HART 37
معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال     37
کابل کواکسیال      37
زوج سیم به هم تابیده   38
فیبر نوری      38
پروتکل ها و استانداردها     40
استانداردهای اترنت 40
پروتکل MAP 40
پروتکل TOP 41
پروتکل TCP/IP   41
پروتکل SNA    42
پروتکل MM   42
استاندارد Bus   Field   42
استاندارد Profi Bus     43
فصل سوم   « کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »43
مقدمه43
مقایسه سیستم های کنترلی مختلف44
توجهات خاص در بکار گیری سیستم های PLC   45
سخت افزار PLC46
ماژول منبع تغذیه47
واحد پردازش مرکزی 47
حافظه 48
ماژول های ورودی 48
ماژول های خروجی 49
ماژول تغییر شکل سیگنال49
ماژول ارتباط پروسسوری    50
ماژول رابط IM 50
انواع محیط های برنامه نویسی و امکانات نرم افزاری در PLC 50
زبان های برنامه نویسی PLC 51
زبان SFC 51
حالت های مختلف برای اتصال Step و Transition 55
ماکرو Step 56
زبان FBD      57
زبان LD     58
زبان ST     59
زبان IL   59
توابع کنترل پیوسته در PLCها60
ماژول های PID 60
برنامه ریزی ماژول های PID 61
کاربرد ماژول های PID   61
ارتباط در PLCها 62
ارتباط سریال   62
فاصله انتقال    63
حلقه جریان 20 mA   63
423/422 RS     63
ارتباط PLCها ، ماژول ها و برنامه ریزی   64
ارتباط بین چندین PLC     65
شبکه های محلی 65
کنترل گسترده   66
فصل چهارم   « سیستم های کنترل گسترده DCS »67  
مقدمه    68
ایجاد سیستم های کنترل کسترده DCS   68
ساختار سیستم های DCS   70
اعمال کمپیوتر مرکزی      72
سطوح کاری   74
سطح کنترل مستقیم پروسه 75
سطح کنترل مدیریتی   76
سطح کنترل ترتیبی تولید 76
سطح کنترل مدیریت پلانت76
برخی از مزایای DCS79
Data Base Organization79
اصول کاری سیستم های DCS   84
المان های سیستم 87
ارتباط ماشین با انسان 87
سطح صفر(حوزه میدان) 88
A500 & Procontrol I 90
ایستگاه واسطه90
ایستگاه کامپیوتر مرکزی 91
قسمت نمایشگر 92
ساختار و چگونگی نمایش دادن 93
نمایش میله ی استاندارد 94
صفحه کلید95
کاربردها 96
فصل پنجم   « سیستم های اتوماسیون APACS »   96
مقدمه   97
Controller Configuration Software 97
بسته های نرم افزاری APACS 98
Configuration Software98
امکانات Mation 4 99
واسط اپراتوری (Operator Interface)99
Internet Based viewer101
Historian Open 101
Industry specific Options 102
UnixBased operator Interface102
سایر ویژگی های APACS103
سخت افزار سیستم APACS   103
افزونگی (Redundancy)104
معماری سخت افزاری APACS   105
سیستم محلی 106
Plantwide System   106
QUADLOG   107
بسته های سخت افزاری APACS108
انواع پیکربندی MODULPAC 1000110
MODULPAC 2000   112
RACKs(قفسه ها) سیستم APACS115
I/O RACK Remote   116
I/O Bus   117
Power Bus   117
نصب I/O RACK Remote 118
شناسایی سخت افزار   118
آماده سازی 119
ملاحظات محیطی 121
مونتاژ I/O RACK Remote 122
کابل I/OBUS   و اتصالات موازی/ جامپر123
MODULRAC 124
SIXRAC 125
UNIRAC   125
RIS126
ویژگی های سخت افزاری RIS 126
قابلیت های RIS 127
ماژول های کنترل 128
پیکربندی (Configuration)   130
شرح مدار ماژول کنترل +ACM130 WATCHDOG/RESET131
Time Out & Bus Arbitration Bus   131
RAM and ROM131
Serial ports   132
MODULBUS   132
I/O BUS133
SCSI REDUNDANCY133
ماژول های I/O 134
توصیف مدار SDM 136
فصل ششم   « سیستم های SCADA »137
SCADA چیست؟ 137
معماری   SCADA138
ارتباطات 139
واسط ها 139
REDUNDANCY 140
MMI141
Handing Alarm 141
Logging / Archiving 142
ایجاد گزارش 142
 فصل هفتم   « سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »
مقدمه143
نحوه عملکرد سيستم های  FCSدر مقايسه با DCS   145
مدل مرجع OSI 147
انواع لايه های فيلد باس147
لايه فيزيکی   147
لايه پشته ارتبطات148
لايه کاربردی 148
دسته بندی فيلد باس 148
توپولوژی های فيلد باس 149
Chain daisy Topology149
Tree Topology   150
Spur Topology 151
Point to Point Topology 151
مقايسهFCS  و DCS و مزايا و معايب آنها نسبت به يکديگر 153
ساير مزايایFCS156
خاصيتInteroperability   ادوات FCS   157
معايب فيلد باس   159
انواع بلوک های استاندارد   159
منابع

دانلود پروژه بررسي ساختار و نحوه عملكرد سيستم هاي كنترل صنعتي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد