دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي سيستم هاي كنترل گسترده DCS

دانلود پروژه بررسي سيستم هاي كنترل گسترده DCS

بررسي سيستم هاي كنترل گسترده DCS
فهرست مطالب
فصل اول:
1- معرفي سيستم PROCONT ROL P 2
1-1- سيستم عيب يابي 7
2-1- دستگاه POS 7
2- تجهيزات كنترل و ابزار دقيق 11
الف- مدول ورودي آنالوگ 13
ب- مدول ورودي ديجيتال 15
ج- مدول ورودي سپكنال آنالوگ 17
د- مدول خروجي ديجيتال  17
هـ – مدول كنترل آنالوگ و ديجيتال 17
3- رابط هاي استاندارد 20
4- سيستم انتقال اطلاعات 21
1-4- شاهراه ارتباطي 21
2-4- باس ايستگاه 22
3-4- ساختار تلگرام 23
5- سيستم ايمني و حفاظتي قابلبرنامه ريزي 25
6- سيستم مهندسي، طراحي و سرويس EDS 26
فصل دوم
معيارهاي ارزيابي و اولويت بندي 29
اتاق كنترل مركزي 29
پانل كنترل واحد (UCB) 30
سيستم انتقال اطلاعات و مدارهاي واسط (باس و شبكه) 31
سيستم هاي جنبي و پشتيبان DES 31
مشخصه هاي سازندگان 31
مشخصه هاي ساختار سيستم هاي بررسي شده 32
اختصاص امتياز براي معيارهاي ذكر شده 32
بررسي سيستم هاي بررسي شده از نظر فني 33
مزاياي ABB 33
فصل سوم
سيستم هاي كنترل گسترده Des 37
1-3- با  مقدمه، تعريف و تاريخچه 37
2-3- كنترل گسترده 46
سيستم هاي كامپيوتر مركزي دوگانه 50
الزامات اساسي در سيستم كنترل گسترده 52
طراحي ورودي و خروجي 55
1- الزامات ورودي و خروجي 55
2- روش هاي ورودي و خروجي 55
واحد كنترل محلي 55
زبان هاي برنامه نويسي كنترلي 59
واسطه هاي اپراتور 62
نظارت پروسه 64
كشف موارد غير عادي 65
كنترل فرايند 66
ثبت نتايج فرايند 68
عمليات معمول در واحد LCU در ايستگاه هاي جديد 70
اعلام كننده هاي هوشمند 71
انتخاب مولفه هاي ايستگاه 72
فصل چهارم
معرف نرم افزار شبيه سازي DCS 74
برنامه نويسي به روش شيء گرا 74
الف- اشياء 76
ب- كلاسها 78
ج- وراثت 79
دلايل استفاده از روش شيء گرا 80
تسهيل و نگهداري 81
بهره گيري از حالت هاي عمومي 81
كم كردن پيچيدگي 82
طراحي نرم افزار  83
شرح نرم افزار 83
چگونگي استفاده از برنامه 84
محاسبات و كنترل فرايند سيستم 87
صفحه هاي نمايشي اپراتور 93
صفحات نمايشي برنامه  93
گرايش هاي آماري 95
شرح بعضي جزئيات 105
تعريفل توابع عملياتي مورد استفاده در برنامه 108
توابع ايجاد كننده خروجي هاي Plant 112
ضميمه الف : خصوصيات سيستم Procontrol
ضميمه ب : خصوصيات سيستم ارتباط انسان با فرآيند POS20
ضميمه ج : خصوصيات سيستم ارتباط انسان با فرآيند POS25
مراجع…………….

فرمت : word | صفحات:134

***************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسي سيستم هاي كنترل گسترده DCS
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد