دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد…………..

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

«فهرست مطالب»
مقدمه ۱
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت ۳
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم ۳
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد ۵
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد ۹
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی ۱۲
الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی ۱۲
۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه ۱۳
۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر ۱۳
۳- شرکت فاعل و تارک فعل ۱۴
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی ۱۴
۱- اجتماع عمد و شبه عمد ۱۵
۲- اجتماع عمد و خطای محض ۱۵
۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض ۱۶
مبحث دوم – معاونت ۱۸
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم ۱۸
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی ۲۲
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد ۲۳
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا ۲۶
مبحث اول – تحلیل شکلی ۲۷
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸» ۲۷
الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک ۲۷
ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک ۲۸
ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک ۳۰
گفتار دوم – نقد ادبی ۳۲
مبحث دوم – تحلیل ماهوی ۳۶
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات ۳۶
الف – اقرار ۳۶
ب – علم قاضی ۳۸
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰» ۴۲
الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا ۴۳
ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا ۴۵
ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا ۴۵
د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا ۴۶
ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا ۴۷
ی – اصل ۳۷ ق.ا ۴۹
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در ۵۰
الف – تعیین مجازات قتل عمد ۵۱
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد ۵۱
نتیجه گیری ۵۳
پیشنهادات ۵۵
منابع و مآخذ ۵۷
پیوست‌ها ۵۹

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد…………………………

فرمت : WORD | قابل ویرایش | صفحات:۵۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد