حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي
دانلود پروژه بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

دانلود پروژه بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه و روش شناسي
بيان موضوع پژوهش
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي:
اهداف اختصاصي:
جامعه آماري
نمونه آماري
روش اجراي پژوهش
روشهاي آماري پژوهش
محدوديت‌هاي پژوهش
ب: محدوديتهاي تحت كنترل پژوهشگر
تعاريف و واژه هاي پژوهش
مدير فضاي ورزشي:
كارشناس ورزشي:
كارشناس بهره وري:

 

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه پژوهش
بخش اول: مباني نظري پژوهش
تاريخچه بهره وري
تعريف لغوي بهره‌وري
تعريف بهره‌وري
تعريف كاربردي بهره وري
بهره‌وري از ديدگاه سيستمي
ب ـ بهره‌وري از ديدگاه ژاپني
ج- رويكرد اقتصادي بهره وري
سطوح بهره‌وري
الف ـ بهره وري فردي
پ ـ بهره وري در سازمان
ب ـ بهره‌وري در خانه
ت- بهره وري در سطح ملي
ث- بهره‌وري سبز
سطوح اندازه گيري بهره وري
الف ـ سطح بين المللي
ب ـ سطح ملي
1- تحليل بيروني
2-تحليل دروني
ج ـ سطوح بخشي
كارآيي، اثر بخشي و بهره وري
شاخص‌
شاخص هاي اطلاعاتي
شاخص‌هاي پيش بيني
شاخص هاي شناسايي مشكلات
شاخص هاي ارزيابي برنامه
شاخص هاي بهره‌وري
شاخص بهره‌وري عبارت است از:
ويژگيهاي شاخص‌هاي مطلوب
1- قابليت محاسبه، سهولت دسترسي به داده‌هاي مربوطه.
2-قابليت محاسبه يكنواخت در طول زمان
3-دقت
4-عيني، مملوس و قابل فهم بودن
5-جامعيت
6-همگن و همسان بودن
7-قابل تجديد بودن
8-قابليت كنترل
9-به صرفه بودن جمع آوري داده‌ها
10-قابليت فهم مشترك و تعريف عملياتي
11- قابليت تعيين كيفيت
12- در راستاي رسالتها بودن
13- ارزش اطلاعاتي
14- قابليت تحليل
15- سادگي و عدم اغتشاش اطلاعاتي
نسبت‌ها
انتخاب نسبتها
انواع شاخصهاي اندازه‌گيري بهره‌وري
بهره‌وري كار:
2- بهره وري سرمايه
3- بهره وري مواد اوليه
4- بهره وري كل عوامل
5- بهره وري كل:
شاخص هاي ارزش افزوده
مزايا و محدوديتهاي استفاده از شاخص هاي بهره وري
طراحي شغل و بهره وري
روش هاي طراحي شغل براي بهره وري
روش فرايندگرا
روش مردم گرا
كارسنجي و بهره وري
بهبود روشها و بهره وري
جلوه‌هاي بهره وري
استراتژيهاي بهره وري
مدلهاي بيانگر عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني
مدل هرسي وكلداسميت
شيوه‌هاي مديريتي و بهره‌وري
الف- فلسفه مديريتي
1-روش نوآوري :
2-روش بهبود تدريجي
ب- سبك‌هاي مديريتي
مقايسه مديريت غربي و ژاپني
مقايسه روشهاي ژاپني و غربي
اندازه گيري بهره وري
روشهاي اندازه‌گيري بهره وري
ب- توابع توليد
الف- رويكرد شاخصي
ج- روش داده- ستاده
د- روش مطلوبيت
هـ ـ روش سرو- سيستم
و- رويكرد ماتريسي
ز- رويكرد نسبتهاي مالي
ح- رويكرد بودجه بندي سرمايه
رويكرد هزينه واحد
مشخصات مطلوب سيستم اندازه‌گيري بهره‌وري
دوره ارزيابي بهره وري
مبناي مقايسه در بهره وري
1- مقايسه با سال پايه
تنوع ديدگاهها در اندازه‌گيري بهره‌وري
ديدگاه حسابداران:
ديدگاه اقتصاد دانان:
ديدگاه رفتاريون:
ديدگاه مهندسين:
ديدگاه مديران:
بهره وري را مي توان از دو ديدگاه نيز بررسي كرد:
الف) ديدگاه تكنيكي (نگرش فني)
ب) ديدگاه فرهنگي
مفهوم ارزش افزوده
برنامه هاي بهبود بهره وري
الف- روش هاي مبتني بر تكنولوژي
ب- روش هاي مبتني بر كاركنان
ج- روشهاي مبتني بر محصول
د- روشهاي مبتني بر كار (فرايند)
الگو (مدل):
فرآيند الگو سازي
انواع الگو (مدل)
الگوهاي شمايلي
الگوهاي تشبيهي
الگوهاي رياضي
مدلهاي بهبود بهره‌وري
مدل گودوين
مدل «هرشاور» و «راش»
استراتژي استوارت
مدل تحليلي بهبود بهره وري (APIM)
مدل CREST
وجدان كاري و بهره وري
الف- متغيرهاي علتي
ب- متغيرهاي ميانجي
ج-متغيرهاي بازده (غايتي)
تعريف داده‌ها:
انواع مقياس داده
عوامل موثر بر بهره‌وري
الف- عوامل داخلي موثر بر بهره‌وري سازمان
1- عوامل نرم افزاري
الف- افراد (نيروي انساني)
ب- سازمان و سيستم
ج- روشهاي كاري
د- روشها و سبك مديريت
2- عوامل سخت افزاري
الف- محصول (خدمات)
ب- ماشين آلات وتجهيزات
ج- تكنولوژي
د- موارد و انرژي
ب- عوامل خارجي موثر بر بهره وري سازمان
1- تغييرات ساختاري
الف- تغييرات اقتصادي
ب- تغييرات جمعيتي
ج- تغييرات اجتماعي
2- منابع طبيعي
3- دولت و زيرساخت‌ها:
الگوي ماهواره‌اي عملكرد سازماني
الف- ساختار سازمان
ب- دانش
ج- موقعيت استراتژيك:
د- موقعيت استراتژيكي:
هـ- فرآيند انساني:
عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه «ناكاياما»:
عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه وزارت كار ژاپن:
عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه سومانث در آمريكا
عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه پرفسور نايوداما
ملاحضات ويژه براي مقياس هاي داده
ملاحضات ويژه براي مقياس هاي داده
ضوابط اندازه گيري داده‌ها
انواع ضوابط متداول براي اندازه گيري داده‌ها
فنون اندازه گيري داده ها
تعريف نهاده‌ها
هزينه هاي پرسنلي
هزينه هاي سرمايه‌اي
هزينه هاي انرژي
هزينه‌هاي مادي
هزينه هاي خدماتي
ملاحظات ويژه براي مقياسهاي نهاده
اندازه گيري نهاده‌ها
1- تحليل مدارك و پيشينه‌ها
1- ملاحظه و بازبيني مستقيم
3-تحليل گزارش‌هاي بودجه‌ها و پيش بيني هزينه‌
4-گزارشهاي شخصي، يادداشت شرح كار و يادداشتهاي روزانه
5-مصاحبه‌ها و بررسي‌ها
6- شمارش و اندازه گيري
7- تحليل هاي صناعتي، و ديگر مقياس‌هاي بدون مزاحمت
رويكردهاي پياده كردن سيستم هاي بهره وري
رويكرد فراگير سازماني
رويكرد قدم به قدم
توسعه فلسفه شخصي در مديران اماكن ورزشي
بخش دوم: پيشينة پژوهش

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است