دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري

دانلود پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران

فهرست مطالب

فصل اول : کليات

مقدمه : 2

هدف و انگيزه انتخاب موضوع. 2

هدف استراتژيک شرکت.. 3

فرضيه تحقيق : 5

فرضيه اصلي : 5

فرضيخ فرعي(1) : 5

فرضيه فرعي (2): 5

فرضيه فرعي (3) : 5

روش تحقيق : 5

قلمرو تحقيق:‌ 6

محدوديت و مشکلات: 6

فصل دوم : مطالعات نظري 

صورتهاي مالي اساسي مکمل يکديگرند: 8

نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشهاي مالي.. 10

ماهيت ترازنامه. 12

کاربرد ترازنامه: 12

طبقه بندي اقدام تراز نامه : 15

دارائيها : 15

الف : دارائيهاي جاري : 15

ب: دارائيهاي غير جاري يا بلند مدت.. 15

بدهيها : 15

الف : بدهيهاي جاري: 15

ب : بدهيهاي بلند مدت: 15

حقوق صاحبان سهام : 16

الف : سرمايه: 16

ب: صرف سهام. 16

ج: اندوخته‌ها: 16

د) سود و زيان انباشته. 16

دارائيها : 16

بدهيها : 16

شکل و محتواي صورت حساب سود و زيان : 17

شکلهاي مختلف صورت حساب سود و زيان.. 17

صورتحساب سود و زيان به شکل چند مرحله اي : 18

صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله اي : 18

در صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله‌اي : 18

بررسي معاني کلماتي که در صورتحساب سود و زيان قرار دارند : 18

درآمدها: 18

سود خالص يا زيان خالص…. 19

هزينه‌ها: 19

فروش ناخالص: 19

بهاي تمام شده کالاي فروش رفته : 19

سود ناخالص: 19

هزينه عملياتي: 20

درآمد عملياتي: 20

هزينه هاي متفرقه : 21

صورتحساب جريانهاي نقدي.. 21

فصل سوم : کليات

فصل چهارم: تحليل نتايج

استفاده کنندگان از پروژه : 37

منابع و مآخذ : 37

فرمت : ورد | صفحات:41

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد