دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه هاي پيام نور و آزاد

بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه هاي پيام نور و آزاد
فهرست مطالب
چكيده پژوهش
بيان مساله
اهداف تحقيق
سوالهاي تحقيق
روش تحقيق
جامعه ، نمونه ، شيوه نمونه‌گيري
ابزار اندازه‌گيري
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
خلاصه نتايج
پيشنهادها
محدوديت ها
فصل اول : طرح تحقيق
عنوان تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و اهداف تحقيق
هدف عمده تحقيق
اهداف ويژه
سوالهاي تحقيق
تعاريف مفاهيم و اصطلاحات بصورت عملياتي
پوشش‌هاي نامناسب
تجزيه و تحليل داده‌ها
سوال 1 آيا بين آگاهي جوانان از فرهنگ و مظاهر غرب و گرايش به غرب رابطه وجود دارد ؟
سوال 2 آيا بين نقش خانواده در فرهنگ‌دهي به جوانان در برابر فرهنگ منفي غرب و عمل خود والدين به اين موضوع رابطه‌اي هست ؟
سوال 3 آيا ايجاد برنامه‌هايي در زمينه فرهنگ غرب و ارائه نكات مثبت و منفي اين فرهنگ در روي آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟
سوال 3 آيا غني‌سازي فرهنگ بومي و خودي در گرايش به فرهنگ غرب موثر است ؟
سوال 6 آيا شرايط اقتصادي ، اجتماعي مرفه خانوادگي در بروز گرايش به فرهنگ غرب موثر است ؟
سوال 4 آيا آزادي بي‌حد و حصر يا محدوديت بيش از اندازه ، در روي آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟
فصل دوم : پيشينه تحقيق
مفهوم و ويژگيهاي فرهنگ
تفاوتهاي فرهنگي
طبقه‌بندي فرهنگ
تكنولوژي و استحاله فرهنگي
عوامل مقاوم در برابر تغيير
پاره فرهنگ
 پاره‌فرهنگ شغلي و گروهي
انتقال و اشاعه فرهنگي
جهاني شدن و فرهنگ
بحث واردات
تكنولوژي و استحاله فرهنگي
فرهنگ بومي و سنتي و چگونگي حفظ آن در برابر پديده جهاني شدن
عظمت ديرينه تمدن شرقي
تفاوت مقابله فرهنگي با تبادل فرهنگي
تحقيقات انجام شده در ايران
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه ، نمونه و روش نمونه‌گيري
روش نمونه‌گيري
نمونه‌گيري تصادفي ساده
روشها و ابزار جمع‌آوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
تجزيه و تحليل داده‌ها
1-عدم آگاهي جوانان ، از اهداف فرهنگ‌سازان غرب ، در تهاجم فرهنگ نقش بسزايي دارد
1-عدم آگاهي جوانان ، از اهداف فرهنگ سازان غرب ، درتهاجم فرهنگي نقش بسزايي دارد
2-شناساندن فرهنگ بيگانه به نسل جوان و آشنايي با نقاط قوت و ضعف اين فرهنگ ، بر گرايش آنها به فرهنگ و مظاهر غرب تاثير دارد ؟
2-شناساندن فرهنگ بيگانه به نسل جوان و آشنايي با نقاط قوت و ضعف اين فرهنگ ، بر گرايش آنها به فرهنگ و مظاهر غرب تاثير دارد
3-ضعف بينش اعقتادي و عدم عمل به احكام و مسائل ديني از سوي والدين ، در گرايش جوانان به فرهنگ غرب تاثيرگذار است ؟
3-ضعف بينش اعتقادي و عدم عمل به احكام و مسائل ديني از سوي والدين ، در گرايش جوانان به فرهنگ غرب تاثيرگذار است
4-عدم الگودهي مناسب به جوانان از سوي والدين (خانواده) و جامعه ، در تهاجم فرهنگي و گرايش به فرهنگ غرب تاثير دارد ؟
4-عدم الگودهي مناسب به جوانان از سوي والدين و جامعه ، در تهاجم فرهنگي و گرايش به فرهنگ غرب ، تاثير دارد
5-عدم ايجاد محيط گرم خانوادگي و عدم برخورد صحيح با جوانان در روي آوردن آنها به فرهنگ غرب موثر است ؟
5-عدم ايجاد محيط گرم خانوادگي و عدم برخورد صحيح با جوانان ، در روي آوردن آنها به فرهنگ غرب موثر است
6-بين عملكرد و شيوه تربيتي والدين و گرايش جوانان به فرهنگ غرب رابطه وجود دارد ؟
6-بين عملكرد و شيوه تربيتي والدين و گرايش جوانان به فرهنگ غرب ، رابطه وجود دارد
7-فقدان امكانات لازم جهت پر كردن اوقات فراغت جوانان از سوي جامعه و مسئولان آن ، در اين گرايش موثر است ؟
7-فقدان امكانات لازم جهت پر كردن اوقات فراغت جوانان از سوي جامعه و مسئولان آن ، در اين گرايش موثر است
8-تشويق جوانان و نوجوانان در روي آوردن به كتب ديني و برگزاري مسابقات سازنده در گرايش آنها به اسلام و قرآن موثر است ؟
8-تشويق جوانان و نوجوانان ، در روي آوردن به كتب ديني و برگزاري مسابقات سازنده در گرايش آنها به اسلام و قرآن موثر است
9-نفوذ فرهنگ بيگانه از راه‌هاي ديگري نظير اقتصاد ، جامعه و تكنولوژي نيز امكانپذير است ؟
9-نفوذ فرهنگ بيگانه ، از راه‌هاي ديگري نظير اقتصاد ، جامعه و تكنولوژي نيز امكانپذير است
10-غني‌سازي فرهنگ بومي و خودي ، مانع از گرايش جوانان به فرهنگ بيگانه مي‌شود ؟
10-غني‌سازي فرهنگ بومي و خودي ، مانع از گرايش جوانان به فرهنگ بيگانه مي‌شود
11-وضعيت اقتصادي و اجتماعي مناسب و نسبتاً مرفه در روي آوردن به فرهنگ غرب تاثير دارد ؟
11-وضعيت اقتصادي اجتماعي مناسب و نسبتاً مرفه ، در روي آوردن به فرهنگ غرب تاثير دارد ؟
12-دادن آزادي بي حد و حصر يا محدوديت بيش از اندازه در روي آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟
12-دادن آزادي بي‌حد و حصر يا محدوديت بيش از اندازه ، در روي آوردن به فرهنگ غرب موثر است
فصل پنجم : خلاصه تحقيق
بحث و خلاصه / نتيجه‌گيري
نتيجه‌گيري
كاربرد پژوهش
محدوديت‌ها
پيشنهادات
منابع و مآخذ
 پرسشنامه
دانلود پروژه بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه هاي پيام نور و آزاد
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد