دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي كارايي بازار سرمايه

دانلود پروژه بررسي كارايي بازار سرمايه

فهرست مطالب

فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تعريف موضوع
فرضيات تحقيق
استفاده كنندگان از تحقيق
قلمرو تحقيق
هدف و علت انتخاب موضوع
تعريف واژه ها و اصطلاحات
محدوديت هاي تحقيق
روش تحقيق
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
پيشينه تحقيق
بازار و انواع طبقه بندي آن
بازار سهام
سرمايه گذاري و روشهاي آن
روشهاي سرمايه گذاري
روش اصولي
روش نموداري
نظريه نوين پرتفوي اوراق بهادار
مدلهاي مختلف رفتار قيمت سهام
مدل بازده مورد انتظاريا مدل Fair game
مدل Submartingale
مدل گشت تصادفي
فرضيه بازار كارا
ويژگيهاي بازار كارا
انواع كارائي
كارائي تخصيصي
كارائي عملياتي
كارائي اطلاعاتي
سطوح مختلف كارائي اطلاعاتي
شكل ضعيف كارايي
شكل نيمه قوي كارائي
شكل قوي كارائي
رابطه بين سطوح مختلف كارائي
انواع تحليل ها در بازار سرمايه
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
مراحل تحقيق
مسأله پژوهش (طرح موضوع)
تدوين فرضيه
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي
جامعه و نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
متغيرهاي تحقيق و اصلاح داده ها
اصلاح داده ها
روشهاي آماري مورد استفاده
أزمون كولموگروف – اسميرنوف
آزمون خود همبستگي – سريهاي زماني
 فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
انجام آزمون كولموگروف – اسميرنوف به منظور تست نرمال بودن توزيع داده ها
انجام آزمون خود همبستگي از طريق سريهاي زمان به منظور تعيين استقلال داده ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه فصول گذشته
نتايج حاصل از آزمون تحقيق
پيشنهاداتي در رابطه با تحقيق انجام شده
محدوديت و تنگناهاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيقات اتي……..

فرمت : قابل ویرایش | WORD| صفحات : 70

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسي كارايي بازار سرمايه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد