دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري

بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري

فهرست مطالب
فصل اول: كلياتي در مورد حفاري
1-1 مقدمه 1
1-2 تاريخچه حفاري 3
1-3 واژه هاي اصلي مورد استفاده در حفاري 8
فصل دوم: گل حفاري
2-1 تاريخچه مختصري از گل حفاري 17
2-2 گل حفاري 23
2-3كاربرد و وظايف گل حفاري 29
2-4 خواص گل حفاري و نحوه اندازه گيري آنها 43
2-5 تركيب گل حفاري 53
2-6 روابط بين حجم و وزن مخصوص گل حفاري 63
2-7 تعداد بشكه گل حفاري حاصله از تعليق رس درآب 65
فصل سوم: شناسايي موادشيميايي و موارد استفاده آنها درگل حفاري
3-1 مواد وزن افزاي گل حفاري 68
3-2 مواد گرانروي زا 74
3-3 مواد كنترل كننده صافاب گل 76
3-4 مواد كنترل كنندهPH 77
3-5 مواديكه جلوگيري از خورندگي مي كنند 83
3-6 ساير مواد مصرفي گل حفاري 84
فصل چهارم: محاسبات مهندسي گل حفاري
4-1 محاسبه بالا آمدن گل از مته(ته چاه) تا سطح 90
4-2محاسبه زمان كامل گردش گل 91
4-3 محاسبه تهيه گل هاي اوليه
4-4 محاسبه كشتن چاه در هنگام وقوع جريان
4-5 اندازه گيريPH يا غلظت يون هيدروژن گل 92
4-6 اندازگيري قليائيت 101
فصل پنجم: سيمان حفاري
5-1 آزمايش هايي كه بر روي سيمان حفاري انجام مي شود 105
5-2 سيمانه كردن چاهها 109
5-3 تركيب سيمان چاههاي حفاري 110
5-4 تاثيرات حرارت وفشار بر روي خواص سيمانها 113
5-5 انواع سيمانهاي مورد استفاده در چاههاي حفاري 115
5-6 اضافات سيمان 118
5-7 مواد تقدم دهنده بندش سيمان 118
5-8 مواد حجم افزا 123
5-9 آب آزاد 126
5-10 مصرف بنتونايت آبديده در دوغاب سيمان 130
5-11 مواد وزن افزا 131
5-12 زمان نيم بند شدن سيمان 134
5-13 قوانين سرانگشتي 137
5-14 مهارآب روي 138
5-15 گرانروي 139
5-16 توليدات شركت هاليبورتون 140
5-17 مواد تاخردهنده شركت هاليبورتون 143
5-18 مواد ضدكف 147
5-19 محاسبه مواد افزودني به دوغاب سيمان 149
5-20 روشهاي متداول براي سبك كردن وزن دوغاب سيمانهاي حفاري 153
5-21 بنتونيت و روش افزودن آن به سيمان 153
5-22 مشخصات فيزيكي گيلسونيت و اثر آن بر روي خواص سيمان هاي كلاسA,D 155
5-23 اثر بنتونيت بر روي خواص سيمان هاي كلاسD,A 156
5-24 نتيجه گيري 157
فصل ششم:بنتونيت
6-1 مقدمه 161
6-2 ژئوشيمي 163
6-3 كاني هاي مهم بنتونيت 164
6-4 انواع بنتونيت ها از ديدگاه صنعتي 164
6-5 ژنزبنتونيت 164
6-6 روشهاي فرآوري 165
6-7 موارد استفاده 166
6-8 وضعيت توليد و فرآوري بنتونيت در ايران 178
6-9 معادن عمده بنتونيت 181
فصل هفتم: باريت
7-1 مقدمه 183
7-2 تاريخچه باريت 184
7-3 مشخصات عمومي باريت 187
7-4 معادن عمده باريت 188
7-5 موارد استفاده 189
7-6 بازيافت باريت 205
7-7 جايگزين ها 205
7-8 ذخاير باريت 206
منابع و ماخذ 210

دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد