دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

فهرست مطالب
فصل اول
1-1 مقدمه:
2-1 تعريف موضوع
3-1 اهميت موضوع
4-1 هدف از انتخاب موضوع
فصل دوم – ادبيات موضوع   
2-1 ساير مطالعات انجام شده
2-2 تاريخچه مرکبات
2-3 مشخصات کلي مرکبات   
2-4 درجه بندي جهاني مرکبات
2-5 شرايط آب و هوايي مناسب کشت و پرورش مرکبات:   
2-6 احتياجات غذايي درختان مرکبات
2-7 بررسي وضعيت سطح زير کشت و توليدات مرکبات کشور:
2-8 توليد جهاني مرکبات
2-9 فرآيند صادرات مرکبات
2-15-1 مراحل قبل از صدور
2-10 مراحل اداري صادرات ميوه
2-12 بسته بندي
2-13 حمل و نقل
2-14 بازاريابي

فصل سوم – روش تحقيق
1-3 مقدمه :   
1-3- جامعه آماري:
2-3 فرضيات تحقيق
3-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات
4-3 پرسشنامه:

فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها

فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مأخذ   
پرسشنامه:

 مقدمه:
کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد.
با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورزي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت.

دانلود پروژه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد