دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي

بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي

فهرست مطالب

مقدمه
تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها
تحولات نگرش دولت ها به درياها
وضعيت حقوقي كشتيهاي خصوصي در آبهاي داخلي  
صلاحيت قضايي دولت ساحلي
1- صلاحيت مدني
2- صلاحيت كيفري
وضعيت حقوقي كشتيهاي دولتي
1- كشتيهاي جنگي
مصونيت قضايي شامل دو قسمت است  مدني (حقوقي) و كيفري
الف  مصونيت مدني (حقوقي)
ب  مصونيت كيفري
ج – پناهندگي در كشتي جنگي
2- ساير كشتي هاي دولتي
مناطق پنجگانه دريايي
آبهاي داخلي
رژيم ورود و توقف در آبهاي داخلي
كشتي تجاري در زمان صلح
اعمال صلاحيت بر كشتي تجاري خارجي
در زمان جنگ
كشتي هاي جنگي و كشتي هاي دولتي (غير تجاري)
آبهاي داخلي WATERSINTERNAL  
حقوق و تكاليف دولت ساحلي در آبهاي داخلي
درياي سرزميني Territorial Sea
حقوق و تكاليف دولت ساحلي در درياي سرزميني
حق عبور بي ضرر INNOCENT PASSAGE
مفهوم دولت ساحلي و توسعه صلاحيت هاي آن
1- بررسي مفهوم
2- علل پيدايش مفهوم دولت ساحلي
الف) علل جغرافيايي
ب – علل اقتصادي
ج – علل نظامي و استراتژيك
3- توسعه صلاحيت هاي دولت هاي ساحلي
منطقه گرايي آمريكاي لاتين و منطقه گرايي آسيايي – آفريقايي
الف) منطقه گرايي آمريكاي لاتين  
– درياي موروثي (Partimonial sea)   
– درياي مشترك (Matrimonial sea)   
ب) منطقه گرايي آسيايي – آفريقايي
بند 1  آبهاي داخلي
بند 2  آبهاي مجمع الجزايري  
بند 3  درياي سرزميني
نتيجه گيري  
منابع و مآخذ  …………………………………

 

دانلود پروژه بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد