دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي و مقايسه روشهاي تحليلي وتجربي ضربه عرضي برروي صفحات كامپوزيتي

فهرست مطالب

1 پيش گفتار
1-1 مقدمه
2-1 كارهاي انجام شده در اين پروژه
2 تئوريهاي صفحه
1-2 تئوري تغيير شكل برشي مرتبۀ اول(FSDT)
2-2 تئوري كلاسيك صفحه((CPT
3-2 ارائه يك تئوري جديد
4-2 بررسي ضربه در چهار چوب تئوري ورق ارائه شده
دربخش3 -2
5-2 تئوري صفحۀ مرتبۀ بالاتر( (HOPT
6-2 انتشارامواج هارمونيك
7-2 ارتعاشات آزاد صفحه
3 مدلهاي ضربه
1-3 مدل جرم-فنر
2-3 مدل بالانس –انرژي
3-3 واكنش تير برنولي دربرابرضربه
4-3 ضربه روي صفحه باتكيه گاه ساده براساس تئوري
كلاسيك صفحه
5-3 ضربه روي صفحه با تكيه گاه ساده براساس تئوري تغيير
شكل برشي مرتبۀ اول 6-3 جواب تقريبي براي ضربه باامواج كنترل شده
7-3 تئوري پوسته
8-3 اندازه گيري
4 خسارت ضربه با سرعت كم (DAMGE)
1-4 تستهاي ضربه
2-4 انواع مدل در ضربه با تغيير شكل دائمي باسرعت كم
3-4 روشهاي تجربي براي تخمين خسارت

دانلود پروژه بررسي و مقايسه روشهاي تحليلي وتجربي ضربه عرضي برروي صفحات كامپوزيتي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد