دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان ابهر دانگاه آزاد

فهرست مطالب
فصل اول»
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
واژه هاي كليدي
تعريف عزت نفس
تعريف عملياتي
تعريف نظرها
تعريف عملياتي
هدف تحقيق
فرضيه هاي پژوهش
«فصل دوم
تاريخچه و اهميت عزت نفس
دو مثال مختلف از اين اختلال
تعريف واژه ها و اصطلاحات
چگونگي رشد و شكل گيري خودپنداره
تقسيم بندي عزت نفس در كودكان و نوجوانان
راههاي ايجاد تغيير در عزت نفس
زمانيكه افت و نقصان كودك ناشي از عزت نفس
درمان كمبود اعتماد به نفس
تعريف عملياتي عزت نفس
نحوه شكل گيري عزت نفس
عوامل مؤثر در شكل گيري عزت نفس
عزت نفسارزيابي خود
ديدگاههاي فعلي در مورد عزت نفس
عزت نفس به عنوان يك صفت شخصيتي
اثرات موقعيتي بر عزت نفس
صيانت نفس
عزت نفس جمعيتي
ابعاد كلي عزت نفس
الف) بعد اجتماعي
ب) بعد تحصيلي
ج)بعد جسمی
د)بعد خانوادگی
ه) بعد کلی عزت نفس
تصوير ظاهر خود و تصوير آرمانی
سطوح خواسته و سطوح انتظار
فيزيولوژی و عزت نفس
حفظ و ثبات عزت نفس مثبت يا منفي
کشف اسنادها در موقعيت های طبيعیاثرات عزت نفس
عزت نفس از ديدگاه قرآن ، احادي و دانشمندان
تحقيقات داخلی در مورد عزت نفس
نتايج
فصل سوم
روش تحقيق
جامعۀ آماري
روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
متغير مستقل و متغير وابسته
روش آماري
هدفهاي ويژه تحقيق
فصل چهارم»
يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
جدول 1-4نمرات آزمودنيها از آزمون عزت نفس در بين دو گروه دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار
يافته ها وتجزيه و تحليل دادها
جدول 2-4مقايسه دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
جدول 3-4نمرات خام آزمودنيها از آزمون عزت نفس در دو گروه افرادي كه ورزشهاي گروهي انجام ميدهند و افرادي كه ورزش هاي فردي انجام مي دهند
جدول 4-4مقايسه عزت نفس در بين دانشجوياني كه ورزشهاي گروهي مي كنند و دانشجوياني كه
ورزش فردي انجام مي دهند
جدول 5-4نمرات آزمودنيها از پرسش نامه عزت نفس در دو گروه دختران و پسران ورزشكار
جدول 6-4مقايسه عزت نفس در بين دختران و پسران ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
فصل پنجم»
بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديتها
منابع و ماخذ

دانلود پروژه بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان ابهر دانگاه آزاد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد