دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي پايگاه داده در محيط نرم افزارهاي Access, SQL

بررسي پايگاه داده در محيط نرم افزارهاي Access, SQL
فهرست مطالب
* فصل اول     بررسي بانك اطلاعاتي SQL    11
* الف ـ آشنايي و استفاده از دستور SELECT     12
* دستور SELECT     13
* پرس و جو با استفاده از DISTINCT    14
* عبارات     15
* شرايط    15
* عملگرها    16
    * عملگردهاي رياضي    16
    * عملگردهاي مقايسه‌اي    16
    * عملگرهاي كاراكتري    17
    * عملگرهاي منطقي    19
    * عملگرهاي مجموعه‌اي    20
    * عملگرهاي ديگر    21
    * توابع     23
    * توابع جمعي    23
* توابع تاريخ و زمان    24
* توابع رياضي    26
* توابع كاراكتري    26
* توابع تبديلي    29
* ب ـ آشنايي و استفاده از دستورات پردازش‌ها    29
* جملات پردازش داده‌ها    29
* درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT     31
* درج يك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES     31
* درج چندين ركورد با استفاده از INSERT … SELECT     32
* تغيير نوع داده‌هاي موجود با استفاده از جمله DELETE     34
* ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجي    36
* شبه جملات در پرس و جوهاي SQL     38
* تعيين معياري با شبه جمله WHERE     38
* شبه جمله STARTING WITH     38
* شبه جمله ORDER BY     39
* شبه جمله GROUP BY     40
* شبه جمله HAVING     40
* فصل ج ـ آشنايي و استفاده از دستورات تعريف داده‌ها    42
* ايجاد و نگهداري جداول    42
* شروع كار با جمله ايجاد پايگاه داده‌اي (CREATE DATABASE)    42
* راه‌هاي ايجاد پايگاه داده    42
* طراحي پايگاه داده‌اي    43
* ايجاد يك فرهنگ داده‌اي (كاتالوگ سيستم)    45
* ايجاد فيلد كليد    46
* جمله CREATE TABLE     46
* جمله ALTER TABLE     48
    * جمله DROP TABLE     50
    * جمله DROP DATABASE     51
    * ايجاد شاخص‌ها بر روي جداول جهت بهبود اجرا    51
    * استفاده از شاخص‌ها    51
    * شاخص‌ها چه هستند؟    52
    * نكات شاخص بندي    54
* شاخص‌بندي روي بيشتر از يك فيلد    55
* استفاده از كلمه كليدي UNIQUE به همراه CREATE INDEX     55
* شاخص‌ها و اتصال‌ها    55
* ايجاد ديدها    57
* معرفي ديد    57
* كاربرد ديدها    57
* تغيير نام ستون‌ها    58
* پردازش ديد در SQL     58
* محدوديت‌هاي استفاده از SELECT     59
* تغيير داده‌ها در يك ديد     59
* مشكلات تغيير داده‌ها با استفاده از ديدها     59
* كاربردهاي مشترك ديدها     60
* استفاده از ديدها براي تبديل واحدها     61
    * ساده‌سازي پرس و جوهاي پيچيده با استفاده از ديدها     62
    * حذف ديدها با استفاده از جمله DROP VIEW     62
    * د ـ اتصال جداول     64
    * اتصال جدول‌ها به شرط تساوي     64
    * اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوي     65
* اتصال جدول‌ها با استفاده از كلمه كليدي JOIN     66
* اتصال دروني (INNER JOIN)     66
* اتصال بيروني (OUTER JOIN)     66
* ه ـ كنترل جامعيت داده‌ها     68
* معرفي محدوديت‌ها     68
* جامعيت داده‌ها     68
* چرا از محدوديت‌ها استفاده مي‌كنيم؟     69
* مروري بر انواع محدوديت‌ها     70
* محدوديت‌هاي NOT NULL     71
* محدوديت‌هاي كليد اصلي     72
* محدوديت‌هاي يكتايي     72
* محدوديت‌هاي كليد خارجي     72
    * محدوديت‌هاي كنترل     74
    * محدوديت‌هاي مديريتي     74
    * استفاده از ترتيب صحيح     75
    * روشهاي مختلف در ايجاد محدوديت‌ها     76
    * و ـ نرمال سازي پايگاه داده‌ها     77
* پايگاه داده‌اي خام     77
* طراحي پايگاه داده‌اي منطقي     77
* نيازهاي كاربر نهايي چيست؟     78
* افزونگي داده‌ها     79
* فرم‌هاي نرمال     80
* فرم اول نرمال     81
* فرم دوم نرمال     81
* فرم سوم نرمال     81
* مزاياي نرمال سازي     81
* معايب نرمال سازي     83
* از نرمال درآوردن يك پايگاه اطلاعاتي    83
* فصل دوم     بررسي بانك اطلاعاتي اكسس    85
* مقدمه    85
* آشنايي با اكسس     86
* تعريف كلي از ACCESS     88
* تكنيك كار در اكسس    89
* طراحي جدول (TABLE)     90
* آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي    91
* انواع عملگرها     102
    * آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود داده‌ها (DataSheet View)     103
    * انواع فيلترها     108
    * طرز ايجاد Relationship     109
    * آشنايي با طراحي Query     113
* ايجاد Query از طريق Design View     114
* كاربرد Total در Select Query     116
* آشنايي با Action Query     117
* آشنايي با طراحي فرم (From)     118
* فرم چيست؟     119
* طرز كار Form Wizard     120
* طرز كار AutoForm     121
* تفاوت فرم و گزارش    122
* آشنايي با طراحي Report     123
* طرز كار Report Wizard     124
* منابع     125

دانلود پروژه بررسي پايگاه داده در محيط نرم افزارهاي Access, SQL
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد