دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري

بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري

چكيده
هدف از اين مقاله  بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري ميباشد.
كه در ابتدا ، مقدمه اي كوتاه و جالب براي آَشنايي با چگونگي پيدايش نظريه آشوب ارائه شده است.
فصل اول به بررسي بيشتر نظريه آَشوب ميپردازد. در فصل بعدي رمز نگاري با چرخش آشوبي مورد بررسي قرار گرفته است و سپس چگونگي رمز نگاري تصاوير ارائه شده است .در ادامه به كنترل و سنكرون سازي آَشوب در سيستمهاي با بعد بالا و پيشرفتهاي اخير كه در اين زمينه داشته و نيز كاربرد ها ي كنترل و همزمان سازي آَشوب ميپردازيم.در اين مقاله ما در مورد الگوريتمهاي كنترل انطباقي(در حاليكه يك سسيستم آَشوبي ديناميك بر حسب رسيدن به يك حالت با مشخصات مطلوب ، مورد نظر است) توضيح ميدهيم .
در فصل هفتم به بيان توليد آَشوب از طريق كنترل بازخوردي از سيستم پايدار فازي تاكاگي سوگنو (TS)   كه تو.سط يك تابع سينوسي غير خطي انجام ميشود ، ميپردازيم ……………….

فهرست مطالب
چكيده 6
نظریه ی آشوب 9
1-1-اثر پروانه ای : 12
فصل دوم) 13
رمز نگاری با چرخش آشوبی 13
شکل (1).نمودار شکاف برای یک سلول با دینامیک داخلی   22
شکل (2).چرخش آشوبی در شبکه ای با 3 سلول تقریبا مشابه گسسته . 22
شکل (3).طر ح ارتباطات درونی که شامل چرخش آَشوبی میشود .. 23
فصل سوم) 24
رمزنگاري تصاوير با استفاده از توابع آشوب 24
1-3- سيستمهاي آشوب: 25
1-3-3 الگوريتم رمزنگاري 30
4-3 نتايج شبيه سازي 31
4-3 نتيجه 31
شكل(1):تصوير اصلي و هيستوگرام سه صفحه رنگRGB 32
شكل (2): تصوير رمزشده و هيستوگرام سه صفحه رنگ  RGB 33
شكل (3):تصويررمزگشايي شده و هيستوگرام سه صفحه رنگRGB 34
شكل (4):الف – تصوير خاكستري ، ج – تصوير رمز شده د- تصوير رمزگشايي شده 35
شكل (5) 36
كنترل و همزمان سازي آشوب 37
2-1-4 كنترل آشوب در ابعاد بالا 38
ج-2-1-4  تشكيل سري زماني و نتايج عددي 42
شكل 1) طرحواره اي از تشكليل فاصله هاي درونخيز 43
شكل 2- الف) فاصله هاي زماني درون خيز 46
شكل 2-ب) سري ها ي پيوسته زماني متناظر را نشان ميدهد . 47
د-2-1-4 كنترل تطبيقي آَشوب در ابعاد بالا : 47
شکل 3 ( الف) حرکت آرام پارامترΑ در نوسانگر رافلینگ کوپل شده معادله (16) 51
3-1-4 همزمان سازی آشوب د رابعاد بالا 52
تصویر (4). بزرگترین توان لیاپونوف زیر سیستم . 59
تصویر (5). نتیجه تجربه عددی همزمان سازی 59
2-4 كاربرد كنترل و همزمان سازي آشوب 60
رسیدن به آشوب با کنترل انطباقی 62
كنترل انطباقي توزيع شده ي آشوب 71
ب 4-3-6 بخش پیشین: 78
5-3-6  مصالحه ی کاوش / بهره برداری: 78
جدول 1- ناپایداری متوسط آشوبی (T) 80
شکل 2- سیستم روتور مضاعف . مقادیر پارامتر ها از ( 3) بدست آمده اند. 82
شکل 3- زمان متوسط همگرایی برروی یک سیستم آموزش دیده 82
6-6 نتیجه گیری و جهت گیری های آینده: 83
تولید آشوب از طریق کنترل باز خوردی از سیستم پایدار 84
1-2-7 مدل فازی 86
شکل 1 . یک تابع سینوسی استفاده شده برای تولید آشوب 95
شکل 2. سیستم فازی پایدار TS 96
شکل 3.دوره های گردشی تناوب در B=0.25 96
شکل 4.دوره های گردشی تناوب در B=0.25 96
شکل 5.شکاف با دوره ای دو برابردر B=0.4 97
شکل 6. شکاف با دوره ای دو برابردر B=0.4 97
شکل 7.شکاف با دوره ای دو برابر خاص B0.45 97
شکل 8.شکاف با دوره ای دو برابرخاصB.0.45 98
شکل 9.دوره ای 800 شکاف در  B=0.5 98
شکل 10 .دوره ای 800 شکاف در B=0.5 98
شکل 11. تصویر فاز با چند ساختار 99
شکل 12 . جدول K-XK 99
شکل 13 .جدول K-YK 99
شکل 14 . جدول شکاف برای B-XK 99
شکل 15 . جدول شکاف برای B-YK 100
فیلترهای جزئی برای سیستم های تعیین هویت با کاربرد در پیش بینی آشوب 101
1-8 معرفی 101
1-2-8 نظریه 104
2-2-8 به دست آوردن تخمین ها 107
3-8 مثال کاربردی: آشوب 109
4-8 پیش بینی 111
6-8 شبیه سازی   112
چكيده
هدف از اين مقاله  بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري ميباشد.
كه در ابتدا ، مقدمه اي كوتاه و جالب براي آَشنايي با چگونگي پيدايش نظريه آشوب ارائه شده است.
فصل اول به بررسي بيشتر نظريه آَشوب ميپردازد. در فصل بعدي رمز نگاري با چرخش آشوبي مورد بررسي قرار گرفته است و سپس چگونگي رمز نگاري تصاوير ارائه شده است .در ادامه به كنترل و سنكرون سازي آَشوب در سيستمهاي با بعد بالا و پيشرفتهاي اخير كه در اين زمينه داشته و نيز كاربرد ها ي كنترل و همزمان سازي آَشوب ميپردازيم.در اين مقاله ما در مورد الگوريتمهاي كنترل انطباقي(در حاليكه يك سسيستم آَشوبي ديناميك بر حسب رسيدن به يك حالت با مشخصات مطلوب ، مورد نظر است) توضيح ميدهيم .
در فصل هفتم به بيان توليد آَشوب از طريق كنترل بازخوردي از سيستم پايدار فازي تاكاگي سوگنو (TS)   كه تو.سط يك تابع سينوسي غير خطي انجام ميشود ، ميپردازيم ……………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 115

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

پروژه بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد