دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات (طرح تحقيق) 1
طرح مسئله 2
اهميت و ضرورت تحقيق 4
اهداف تحقيق 6
پيشينه تحقيق 7
فصل دوم: مرور رويكردهاي نظري 11
نگاهي اجمالي بر روند تاريخي اوقات فراغت 12
صور مختلف گذران اوقات فراغت در ايران 18
اوقات فراغت از ديدگاه اسلام 22
ادبيات موضوع تحقيق 26
اوقات فراغت از ديدگاه جامعه شناسان و انديشمندان 28
چارچوب نظري 35
فرضيه هاي تحقيق 46
انواع وقت 47
ابعاد فراغت 53
متغيرها 56
فصل سوم: روش شناسي تحقيق 57
روش تحقيق 58
تعريف مفاهيم 60
تعريف عملياتي مفاهيم 62
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات 64
تجزيه و تحليل داده ها 65
آزمون فرضيه ها 77
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 83
نتيجه تحقيق 84
مشكلات تحقيق 90
پيشنهادات 91
منابع

دانلود پروژه بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد