دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي کودکان استثنايي

بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني)
فهرست مطالب
چكيده 4
مقدمه 5
اهميت و ضرورت پژوهش 7
پيشينه و تاريخچه ي تحقيق در ايران8
تاريخچه کودکان استثنايي10
تعريف کودکان استثنايي 11
گروه بندي دانش آموزان استثنايي12
جدول براورد شيوع دانش آموزان استثنايي 13
تاريخچه ي کودکان کم توان ذهني 14
رويدادهاي مهم در رابطه با عقب ماندهاي ذهني 15
انجمن حمايت از کودکان عقب مانده (AHRC)
انجمن کودکان و خانواده (ACF)
ديدگاه تردگلد18
ديدگاه کانر 18
تعريف بر اساس نمره ي آزمون ترمن20
تعريف AAMD20
ويژگي هاي رشد افراد عقب مانده ي ذهني از نظر AAMD    22
ديدگاه ريچارد هانگر فورد22
ديدگاه ادگاردال23
تعريف عقب ماندگان و کم توانان ذهني در DSM. 23
ويژگي هاي کودکان عقب مانده ذهني26
مقايسه ي کودک نرمال و کودک عقب مانده ذهني.. 28
طبقه بندي کودکان کم توان ذهني يا عقب مانده ذهني     32
گروه کودکان دير آموز 32
گروه کودکان آموزش پذير 34
گروه کودکان تربيت پذير 37
گروه کودکان حمايت پذير (کاملاً متکي) 39
رفتارهاي جنسي در کودکان عقب مانده ذهني 40
مشکل ها و مسايل جنس افراد عقب مانده ذهني 41
نقاشي کودکان عقب مانده ذهني44
سبب شناس46
علل قبل از تولد47
علل مربوط به هنگام تولد56
علل بعد از تولد54
عوامل فرهنگي و تربيتي و عقب ماندگي فرهنگي.. 57
پيشگيري58
راهنماي گسترش برنامه ها و خدمات براي کودکان عقب مانده ذهني   60
از بين بردن مرز ميان آموزش عادي و ويژه61
نتيجه گيري 64
منابع 65
پيوست67
چکيده
آنچه که ذهن نگارنده را به خود مشغول و موضوع بحث موجود گرديده يک پديده ي اجتماعي و انساني است که بايد به آن توجه مذبول داشت. موضوعي که باعث شد که براي توجه به انسان و توانايي هاي او به کنکاش و جستجو بپردازم. اين که چه چيزي باعث مي شود انساني داراي توانايي هاي مي باشد و ديگري فاقد آن توانايي ها و اين که چگونه بتوانيم با ناتوانايي هاي آن کنار بياييم و به آن کمک کنيم تا بتواند با توانايي هاي اندکي که دارد با محيط اطراف ارتباط برقرار کند و بتواند زندگي روزمره خود را بگذراند و موضوع تحقيق و پژوهش کودکان عقب مانده ذهني است که افکار مرا بر آن داشت که درجه و توانايي هاي اين کودکان را شناسايي و با دنياي آنها بيشتر آشنا شوم. ديدگاههاي متفاوتي مطرح شد که در صفحه هاي آتي با آن رو به رو خواهيم شد. در ابتدا با تاريخچه ي کودکان استثنايي و دسته بندي آن و سپس در مورد کودکان کم توان ذهني و گروه بندي هاي مطرح شده است . در جايي ديگر علل به وجود آمدن کودکان کم توان ذهني از جمله علل ژنتيکي و پديده هاي قبل و بعد از تولد را مطرح کرده ايم. و در پايان نتيجه گيري آن را عنوان خواهيم کرد. اميدواريم که روزي رسد که انسانها ديدي وسيع و درست نسبت به کودکان کم ذهني داشته باشند و برخوردي صحيح و فاقد ترحم به آنها داشته باشند……………..

دانلود پروژه بررسي کودکان استثنايي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد