دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های CTC

دانلود پروژه بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های CTC

مقدمه
طراحي ترانسفورماتور يعني آماده سازي نقشه‌هاي اجرايي ترانسفورماتور اولین گام در ساخت آن است.
 براي شروع كار محاسبه و طراحی حداقل مشخصات زير بايد ارائه شود:
–         قدرت نامي ترانسفورماتور
–         ولتاژهاي فشار قوي و ضعيف و گروه برداري
–         امپدانس اتصال كوتاه، تلفات بي باري و بارداري
–         ارتفاع،  دما، درصد رطوبت نسبي و آلودگي محيط نصب
–         استانداردها
در بعضي مواقع پاره‌اي مشخصات ويژه نيز اعمال مي‌نمايند به عنوان مثال محدوديت در چگالي شار يا چگالي جريان و يا محدوديت در ابعاد فيزيكي ترانسفورماتور. پس از دريافت اطلاعت و بر اساس مدارك موجود قسمت فعال ترانسفورماتور شامل سيم پيچيها، هسته و مواد عايقي محاسبه مي‌وند.
مدارك و استانداردهاي مورد استفاده ديگر عبارتند از VDE و DIN و IEC.
ترانسفورماتور طراحي شده را مي‌توان به دو گروه نرمال و ويژه تقسيم كرد:
–    منظور از ترانسفورماتور نرمال ترانسفورماتور هايي مي‌باشند كه به طور گسترده در شبكه توزيع مصرف دارند و بدين جهت به طور گسترده توليد مي‌شوند . ترانسفورماتورهای 200kVA و 100 50 و 25 ، گروه برداري Yzn5 و نسبت ولتاژي 20kV4%/0.4kV
–         ترانسهاي ويژه داراي شرايط خاصي هستند كه توسط مشتري ارائه مي‌شوند و توليدي محدود دارند.
ترانسفورماتور هاي توزيع عموماً داراي سيستم خنك كنندگي ONAN و Tap changer به صورت Off Load مي‌باشند كه براي رديف‌ 20 كيلوولت، سه پله و براي رديف 30 كيلو ولت، پنج پله مي‌باشند.
فهرست مطالب
فصل اول : آشنايي با مراحل كلي طراحي ترانسفورماتور
مقدمه
طراحي
آزمايش ها
محاسبات هسته
ساختمان هسته
فصل دوم : انواع سيم پيچي هاي ترانسفورماتور و ساختمان آنها
مقدمه
تعاريف
سيم پيچي
فاز ترانسفورماتور
جزء سيم پيچ
هادي موازي
انواع هادي ها
سيم پيچ با هادي هاي درهم شده
ساختمان سيم پيچ هاي لايه اي
فصل سوم : ساختار هاديهاي CTC
مقدمه
معرفي هادي CTC
ساختمان هادي CTC
توصيفي از جابجايي Transposition
بوبين ساخته شده از هادي CTC
ابعاد هادي هاي CTC با عايق كاغذي
بررسي اثر موقعيت خطا در بوبين
بررسي اثر موقعيت خطا در بوبين با هادي دو قلو
مدل مداري هادي CTC
چگونگي بدست آوردن مقادير اندوكتانس هاي هادي CTC
روش حل مدار در مدلسازي هادي CTC
بررسي علت عدم تعادل جريان در رشته هاي موازي
نرم افزار CTCFMS
فصل چهارم : نتايج عددي و تحليل چند ترانسفورماتور نمونه
تحليل خطا در چند ترانسفورماتور نمونه
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتايج كلي بدست آمده از پروژه
پيشنهادات
مراجع

دانلود پروژه بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های CTC
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد