دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن

بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن

فهرست مطالب

چکیده 5
فصل اول : طرح تحقیق 6
1-1- طرح مسئله 7
2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 8
3-1- اهداف تحقیق 9
4-1- سؤالات تحقیق 10
5-1- مدل تحقیق 12
6-1- روش تحقیق
7-1- مشکلات تحقیق
8-1- پیشینه تحقیق
9-1- تعاریف و اصطلاحات تحقیق
10-1- چارچوب نظری

فصل دوم : معرفی صادقیه (آریا شهر)
1-2- بررسی موقعیت جغرافیایی
2-2- معرفی صادقیه با توجه به نقشه اجتماعی
3-2- زبان،‌مذهب و قومیت ساکنان
4-2- بررسی وضعیت اقتصادی ساکنین
5-2- وضعیت مهاجرت
6-2- رویدادها و وقایع مهم در صادقیه
7-2- مراکز خرید و تجاری صادقیه
8-2- مسیرهای منتج به صادقیه

فصل سوم : خانواده
1-3- تاریخچه تحول سبک خانواده در ایران
2-3- چارچوب مفهومی مطالعه خانواده
3-3- روابط خانواده و جامعه
4-3- سبک زندگی خانواده های ساکن در صادقیه
5-3- انواع خانواده
6-3- کارکردهای خانواده
7-3- اجتماعی کردن در خانواده
8-3- تهدیدها برای خانوادة امروزی
9-3- عوامل فراری دادن اعضاء از کانون خانواده
10-3- از هم گسیختگی خانواده
11-3- تأثیر محیط زندگی بر خانواده
12-3- تأثیر شرایط و اعضای خانواده بر زندگی خانوادگی
13-3- تأثیر محیط کار بر خانواده
14-3- اشتغال زنان و خانواده
15-3- آموزش و پرورش و خانواده
16-3- رسانه، تکنولوژی و تأثیر آن بر خانواده

فصل چهارم: انحرافات اجتماعی در صادقیه
1-4- مقدمه ای بر انحراف اجتماعی
2-4- تأثیر خانواده بر انحرافات اجتماعی
3-4- تأثیر رسانه بر انحرافات اجتماعی
4-4- ادغام اجتماعی و تمایل به مثل دیگران شدن
5-4- بزهکاری
6-4- جوان
7-4-برقراری ارتباط میان دو جنس در آریاشهر
8-4- رشد اخلاقی
9-4- بیماری روانی
10-4- نابرابری اجتماعی
11-4- مواد مخدر
12-4- انواع مواد مخدر
13-4- حالت های عمومی نشئه گی مواد
14-4- تأثیر مواد مخدر بر روی زندگی خانواده ها
15-4- ارتباط میان خانواده و اعتیاد
16-4- نگرش های گوناگون به مواد،از دیدگاه انسان شناسی
17-4- نیروی انتظامی در صادقیه

فصل پنجم : نتیجه گیری و راهکارها
منابع
ضمائم
– نمونه پرسشنامه
– مصاحبه ها

دانلود پروژه بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد