دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی ایمنی در سیستم عامل ها

بررسی ایمنی در سیستم عامل ها
فهرست مطالب
* مقدمه
* هك چيست؟
* هكر كيست؟
* گروه بندي هكرها نسبت به اهدافشان
* گروه بندي ديگر هكرها
* يك هكر چگونه وارد سيستم مي شود؟
* روشهاي ساده ي بدست آوردن پسورد
* مقدمه
* ساختار UNIX
* ساختار سيستم فايلي UNIX
* كرنل و فرآيندها
* فرآيندهاي خود راه انداز  Init,Intd, Cron
* فرآيندهاي غير خودكار راه اندازي
* عمل متقابل بين فرآيندها
* شماره اشتراكها و گروهها
* فايل etc/passwd
* فايل etc/group/
  * مجوز دسترسي ريشه
    * كنترل امتيازات دسترسي يا مجوزهاي يونيكس
    * برنامه هاي تنظيم UID
    * تأييديه هاي يونيكس
* لوگ ها و حسابرسي
* لوگ هاي انحصاري نرم افزاري كاربردي (مثل (var/log/corn/var/log/nttd
* Telnet  دستور خطي دسترسي از راه دور
* FTP پروتكل انتقال يافت
* TETP انتقال جزئي فايل
* سرويس دهندگان وب HTTP
* پست الكترونيكي
* دستورهاي r
* سرويس هاي نام حوزه
* شبكه سيستم فايلي (NFS)
* X Windows System
* نتيجه
* مقدمه
* تاريخچه خلاصه اي از اين دو سيستم عامل
* مفاهيم بنيادي NT
    * حوزه ها ـ گروه بندي دستگاهها
    * اشتراك ها  دسترسي به منابع از طريق شبكه
    * سرويس هاي بسته اي و برنامه هاي تعميراتي يدكي
* ساختار
* مد كاربر
* چگونه نمودارهاي رمز عبور NT  مشتق گرفته مي شوند
* مد كرنل
* شماره اشتراكها و گروهها
* شماره اشتراك هاي پيش فرض
* شماره اشتراك هاي ديگر
* خط مشي هاي بعضي از سايت هاي مورد استفاده در ايمني شماره اشتراكها
* گروه ها
* گروه هاي پيش فرض
* گروه هاي ديگر
* كنترل امتياز دسترسي
* خط مشي ها
* خط مشي هاي مربوط به شماره اشتراك
* تنظيمات مشخصات كاربر
* تاييديه
* وجه تمايز
* مجوزها و شكل هايي از كنترل دسترسي
* NTFS و مجوزهاي NTFs
* ارتقاء فايل و ايمني دايركتوري
* مجوزهاي اشتراكي
* دسترسي محلي
    * مجوزهاي ضعيف پيش فرض و گذاشتن موانع بر سر راه دسترسي
    * ايمني شبكه
    * محدوديت هايي در پروتكل هاي اصلي شبكه و اي پي آي ها
* SMB/CIFS
* NetBEUI & Net BIOS
* سرويس اطلاع رساني اينترنتي ميكروسافت (IIS)
* Remote Access Service (RAS)
* Windows 2000 به عصر طلايي جديد خوش آمديد
* آنچه كه ويندوز 2000 ارايه مي دهد
* Mixed Mode, Native Mode
* حوزه هاي غيرتاكيدي
* Active Directory
* ملاحظات ايمني در Windows 2000
* حفاظت از Active Directory
* ملاحظات ايمني فيزيكي
* گزينه هاي ايمني
* الگوها
* ساختار  يكسري اصلاحات بر روي Windows NT
* شماره اشتراك ها و گروهها
* Organizational Units (Ous)
* كنترل امتياز ورود
* طبيعت حقوق Windows 2000
* Run As
* تاييديه در حق مسئوليت Windows 2000
* وجه تمايز
* كنترل دسترسي فايلي، دايركتوري يا اشتراكي
* NTFS-5
* سيستم رمزبندي شده فايلي (EFS)
* ايمني شبكه
* نتيجه
* نحوة عملكرد روت كيت هاي قديمي
* كار اصلي روت كيت هاي قديمي در UNIX   جاي گذاري / bin/login
* روت كيت هاي قديمي  رديابي رمزهاي ورود
  * روت كيت هاي قديمي  پنهان سازي ردياب
    * روت كيت هاي قديمي  پنهان سازي موارد ديگر
    * روت كيت هاي قديمي  پوشاندن رد پاها
    * مثال هاي خاصي از روت كيت هاي قديمي
* دفاع در برابر روت كيت هاي قديمي
* جستجو براي يافتن تغييرات در سيستم فايلي
* پويشگران ايمني ميزبان
* بهترين دفاع  كنترل كننده هاي يكپارچگي فايل
* روش بر طرف سازي برنامه و فايل هايي كه با برنامه روت كيت آلوده شده اند
* روت كيت هاي سطح كرنل
    * قدرت جهت دهي مجدد اجراي برنامه
    * مخفي سازي فايل با استفاده از روت كيت هاي سطح كرنل
    * مخفي نمودن فرآيند با استفاده از روت كيت هاي سطح كرنل
    * پنهان سازي شبكه با استفاده از روت كيت هاي سطح كرنل
    * روش اجراي روت كيت هاي سطح كرنل  شكل هاي بارپذير كرنل 1
* بعضي از مثال هاي روت كيت هاي سطح كرنل
* Knark  روت كيت سطح كرنل Linux
* Ador  روت كيت ديگري از سطح كرنل در Linux
* روت كيت سطح كرنل در Windows NTبه وسيله Rootkit.com
* دفاع در برابر روت كيت هاي سطح كرنل
* جلوگيري از دسترسي به امتيازات ويژه ريشه
* جستجوي رد پاهاي روت كيت سطح كرنل
* حركت پا به پا در برابر حملات
* Security Focus
* Security Portal
* Packtstorm
* Technotronics
* 2600
* White Hats
* Attrition.org
* ليست هاي نامه نگاري
* Information Security Magazine
* CERT
*  Cryptogram
* Defcon
* Black Hat
* SANS
* MIS-InfiSec World و WebSec
* منابع و مآخذ

دانلود پروژه بررسی ایمنی در سیستم عامل ها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد