دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تأثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری

بررسی تأثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری طی سالهای 85-79 
فهرست مطالب       
1-  فصل اول ‌( كليات تحقيق)
1-1- مقدمه:
1-2- بيان مسئله:
1-3- تاريخچه وسابقه موضوع تحقيق:
1-4- ضرورت و اهميت موضوع تحقيق:
1-5- اهداف تحقيق:
1-6- چارچوب نظري تحقيق
1-7- مدل تحليلي تحقيق
1-8- فرضيه هاي تحقيق
1-9- روش تحقيق:
1-10- قلمرو زماني تحقيق
1-11- قلمرو مكاني تحقيق
1-12- ابزارهاي گرد آوري داده ها
1-13- روش نمونه گيري وحجم نمونه
1-14- روش هاي تحليل داده ها
1-15- محدوديتهاي تحقيق
1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات به كار رفته
فصل دوم ( ادبيات موضوع تحقيق)
بيان مسئله
تاريخچه وسابقه موضوع تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فصل سوم ( روش شناسي تحقيق)
روش تحقيق
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق
ابزارهاي گرد آوري تحقيق
روش نمونه گيري و حجم نمونه
فصل چهارم
جدول1:روند تغييرات جمعيت ومتوسط رشد سالانه آن
جدول 2: وضعيت فرصت هاي شغلي طي برنامه سوم
جدول 3: نرخ بيكاري در برنامه سوم توسعه
جدول 4: توزيع نسبي جمعيت ده ساله وبيشتر بر حسب وضع فعاليت (درصد)
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع
فصل اول ‌( كليات تحقيق)
1-1- مقدمه:
برنامه به معناي مقررات با نظامي است براي انجام كار يا كارهاي معين و برنامه ريزي به معناي عمل يا فرآيند يافتن و تنظيم مقررات تعريف مي شود به بيان ديگر برنامه ريزي به معناي يافتن نظام براي اجراي يك كار يا رشته اي از كارها مي باشد بهر حال، تنظيم مقررات و ايجاد نظام براي اجراي يك معين مبتني بر شناخت آثار و عواقب و يا به طور كلي آگاهي است به همين جهت به تعريف كاملتري از برنامه ريزي آن را چنين تعريف مي كنند:
برنامه ريزي يك فرآيند تصميم گيري آگاهانه و داراي ويك تلاش نظام يافته براي رسيدن به هدف ويا اهداف خامي مي باشد.
با توجه به تعريف برنامه ريزي در بالا، برنامه ريزي اقتصادي را مي توان به شكل زير تعريف كرد: به مجموعه اي از تصميمات آگاهانه و ارادي، به منظور جهت دادن و كنترل تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي، نظر توليد ملي، مصرف، پس انداز ، سرمايه گذاري، اشتغال، مواردات و صادرات و………….براي ئيل يكسري هدفهاي از پيش تعيين شده برنامه ريزي اقتصادي مي گويند.
برنامه ريزي اقتصادي انواع مختلفي دارد نظير: برنامه ريزي ضد ادواري، برنامه ريزي توسعه، برنامه ريزي متمركز ( مركزي ) و هم چنين برنامه ريزي از نظر بعد و زمان به كوتاه مدت ( معمولاً يكساله)  ميان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بيش از 10 سال) تقسيم مي شود………..

دانلود پروژه بررسی تأثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد