اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون
دانلود پروژه بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون

دانلود پروژه بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون

بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون
فهرست
مشخصات کارخانه ۶
۱-مشخصات عمومی کارخانه ۶
فصل دوم ۱۰
نحوه خط تولیدومراحل کارکارخانه ۱۰
مقدمه تاریخچه تابلو در ایران : ۱۰
انواع تابلو و کاربرد : ۱۱
تابلوهای کشویی: ۱۱
تابلوهای ثابت: ۱۲
الف ـ طراحی : ۲۴
ب ـ قسمت فلزکاری : ۲۴
د ـ نقاشی  : ۲۷
روش دوم : غوطه وری ۲۹
قسمت مونتاژ تابلوها ۳۰
براورد بارمصرفی و تامین انرژی موردنیاز ۳۴
تخمین ضریب همزمانی ۳۶
فصل چهارم ۴۰
محاسبه و طراحی سیستم روشنایی ۴۰
مقدمه ۴۰
۲-لامپها ۴۱
لامپهای سدیم با فشار کم ۴۳
۳-۲) لامپهای فلوئرسانت ۴۵
تصحیح ضریب قدرت لامپهای فلوئرسانت ۴۷
۳- طراحی روشنایی داخلی ۴۹
۲-۳) اصول روش لومن ۵۲
روشنایی داخلی سالن اهنگری ۵۵
۴- طراحی روشنایی خارجی ۶۷
جدول ۴-۱ : شدت روشنایی لازم جهت معابر ۶۸
جدول ۴-۳ : روشنایی متوسط لازم بر اساس رنگ خیابان ۶۸
فرمان روشنایی محوطه ۷۲
فصل پنجم ۷۹
کلیدهای اتوماتیک وفیوزها ۷۹
کلید های فشار ضعیف برای جریان متناوب ۸۰
ج)کلید فیوزها ۸۲
انواع کلید خودکار : ۸۳
تعداد پریزهای مجاز در هر خط ۸۶
سیستم گرمایش ۸۹
فصل ششم ۹۷
شناسایی و انتخاب سیم ۹۷
انواع کابل از نظر کاربرد ۹۹
انواع کابلها از نظر ساختمان و موارد استعمال ان ۱۰۱
کابل کشی داخل مراکز صنعتی ۱۰۴
کانالهای پیش ساخته الکتریکی (با سراکت) ۱۰۶
لوله کشی برق ۱۰۷
حفر کانال خاکی ۱۱۱
نمونه محاسبه کابل پریز سه فاز ۱۱۵
طبقه بندی  تابلوهای برق ۱۱۶
شینه ۱۱۷
تابلوهای فرمان وسایل موتوری ۱۱۷
فیوز ۱۱۸
بی متال ۱۱۸
نمونه محاسبه فیوز انتخابی موتور و کابل تغذیه ان ۱۲۰
محاسبه فیوز اصلی و کابل تغذیه تابلو از لحاظ تجربه کاری ۱۲۳
روش حفاظت موتورهای برقی ۱۲۷
فیوز پشتیبان ۱۲۷
روش حفاظت موتورهای برقی ۱۲۸
فیوز پشتیبان ۱۲۸
روش حفاظت موتورهای برقی ۱۲۹
فیوز پشتیبان ۱۲۹
جدول انتخاب وسایل فرمان و حفاظت تابلوهای سیستم موتورهای سه فاز برقی ۱۳۱
روش حفاظت موتورهای برقی ۱۳۱
فیوز پشتیبان ۱۳۱
روش حفاظت موتورهای برقی ۱۳۲
فیوز پشتیبان ۱۳۲
روش حفاظت موتورهای برقی ۱۳۳
فیوز پشتیبان ۱۳۳
۶۶۰۰ ۱۳۴
۳× ۲۰ ۱۳۵
تصحیح ضریب توان درکارخانجات ۱۶۲
دستگاه رگلا تور ۱۶۴
فصل نهم ۱۸۳
طراحی سیستم برق اضطراری ۱۸۳
ژنراتور ۱۸۷
ژنراتور ۱۸۸
موتور الکتریکی ۱۸۸
ژنراتور ۱۸۸
مشخصات ژنراتورشرکت جابون ۱۹۰
سیستم تصویری و تلفن تیپ طبقات ساختمان اداری ۱۹۸
سیستم تصویری و تلفن ساختمان رستوران ۱۹۹
سیستم تصویری وتلفن سالن ۱و۲ ۲۰۲
طراحی سیستم صوتی ۲۰۴
اختلاف فشارصوتی(Sond  pressure  difference) 208
ضریب افزایش فشار(Peak  Factor) 208
فشارصوتی موردنیاز(Required  sound  pressure ) 208
محاسبه فشارصدای خروجی بلندگو(Out put speaker pressure) 210
مشخصات مهم بلندگوها ۲۱۰
امپدانس ورودی بلندگو ۲۱۰
افزایش فشارصوتی ۲۱۱
انواع بلندگوازنظرکاربرد ۲۱۳
Microphone 215
Stage 215
سیستم متمرکز ۲۱۵
سیستم مرکب ۲۱۶
سیستم گسترده ۲۱۶
جداول مهم برای انتخاب بلندگو ۲۱۷
جداول ذیل مربوط به بلندگوهای شیپوری ( بوقی) بوده که درمکانهای پر سر و صدا با مقدار نویز ۹۰ دس بل بکار می روند. ۲۱۸
جدول (۵):بلندگوی بوقی ۲۱۹
جدول(۶) : بلندگوی بوقی ۲۱۹
جدول(۷): مکمل بلندگوهای ستونی وشیپوری ۲۲۰
سیم کشی بلندگو ۲۲۲
زون بندی سیستم صوتی کارخانه ۲۲۴
نمونه محاسبه سیستم صوتی سالن اهنگر ۲۲۵
سیستم صوتی طبقه همکف ساختمان اداری ۲۲۹
سیستم صوتی تیپ ساختمان اداری ۲۳۰
سیستم صوتی ساختمان رستوران ۲۳۱
سیستمهای اطفای حریق ۲۳۵
انتخاب تشخیص دهنده ۲۳۷
فاصله لازم جهت نصب دتکتورها ۲۴۲
۲- درمورد دتکتورهای حرارتی ۲۴۲
۳- در مورد راهروها ۲۴۲
ب) شستی های اعلام حریق و مکانهای نصب انها ۲۴۵
انواع شستی از نظر کاربرد ۲۴۵
د)هشدار دهنده های صوتی ۲۴۶
سیستم های اطفای حریق خودکار ۲۴۷
پروژه : تاسیسات الکتریکی شرکت جابون ۲۶۰
پروژه : تاسیسات الکتریکی شرکت جابون ۲۶۱
پروژه : تاسیسات الکتریکی شرکت جابون ۲۶۲
پروژه : تاسیسات الکتریکی شرکت جابون ۲۶۹
پروژه : تاسیسات الکتریکی شرکت جابون ۲۷۰
پروژه : تاسیسات الکتریکی شرکت جابون                                                        ساختمان : جنبی و محوطه ۲۷۳
پروژه : تاسیسات الکتریکی شرکت جابون                                                        ساختمان : جنبی و محوطه ۲۷۵
منابع ۲۸۲
فصل اول
مشخصات کارخانه
۱-مشخصات عمومی کارخانه
شرکت جابون با زمینه تولید تابلوهای برق در سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را با ظرفیت ۱۸۰۰ سلول در سال اغاز نموده و در حال حاضر با مجوز تولید سالیانه ۵۰۰۰ سلول تابلوی برق در انواع مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد کارخانه شماره یک جابون واقع در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، کارخانه شماره دو در جاده قدیم کرج (احمد اباد مستوفی) و
 کارخانه شماره سه در شهرک صنعتی بهارستان واقع شده است .
تولیدات شرکت جابون که برای جوابگویی به نیازهای بخشهای مختلف صنعت طبقه گردیده اند به شرح زیر است:
این شرکت تحت قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکتAlstom فرانسه ساخت تابلوهای کشویی فشار ضعیف را از سال ۱۹۹۱ میلادی اغاز و سپس با عقد قرارداد با شرکتSPIE TABLEAUX فرانسه ساخت تابلوهای کشویی فشار متوسط را از سال ۱۹۹۴ شروع نموده است و در حال حاضر با انعقاد قرار دادهای جدید لیسانس با شرکت ELECTRIC SCHNEIDER فرانسه برای ساخت تابلوهای فشار ضعیف سری BLOKSET و تابلوهای فشار متوسط سریNEX و سریSET-MC توانایی تامین کلیه نیازهای پستهای برق در کلیه پروژههای مهم صنعتی را بدست اورده است.
۲-قسمتهای کلی کارخانه
این کارخانه ازسه قسمت کلی تشکیل یافته است
۱-۲ قسمت اداری وعمومی
۲-۲ قسمت تولیدونگهداری
۳-۲ قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی
۱-۲قسمت اداری وعمومی
قسمت اداری که ساختمان ان از پنج طبقه تشکیل شده است هرطبقه شامل دو سالن ویک اتاق به همراه ابدارخانه ودستشویی می باشد  (تمام طبقات تیپ هم   می باشند)همچنین قسمت نهارخوری اقایان وبانوان و نهارخوری مدیران واشپزخانه درساختمانی مجزاقراردارد و ساختمان نگهبانی،جلوی درب ورودی شرکت واقع می باشد.
۲-۲ قسمت تولیدونگهداری
  الف) سالن CNC
ب)سالن اهنگری
ج)سالن نقاشی وتست
د)انباروسالن مونتاژ
ه)سالن برق
و)سالن تراشکاری،کابینت سازی ولوله کشی
ز)سالن کنترل تولید
ح)سالن کالای اماده تحویل
۳-۲ قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی
قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی شامل اتاق برق،تابلوهای برق موجوددرسالن هاوقسمت اداری ونهارخوری،دیزل ها،پست برق کارخانه،تلفن خانه سیستم امنیتی،سیستم صوتی،سیستم اعلان حریق می باشد.
درشکلهای زیر نمای کارخانه ونمای سالن اصلی تولیدامده است.
فصل دوم
نحوه خط تولیدومراحل کارکارخانه
مقدمه تاریخچه تابلو در ایران :
تاریخچه ورود اولین تابلوها به داخل کشور نشان می دهد که تابلوها عمدتا با مولدهای برقی گوناگون به داخل کشور وارد گردیده اند و این گوناگونی در شکل گیری صنعت تابلو سازی نقش مهمی را  ایفا نموده است.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است