دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی ترانس جریان CT

ترانس جریان ct

فهرست مطالب
پایان نامه ct ترانس جريان 4
مقدمه 4
براي اندازه گيري ولتاژ از ترانسفورمر هاي ولتاژ خازني نوع تقسيم ولتاژ PD استفاده ميكنند . 5
مزاياي CT  نوري : 8
تست محلي ( fild test ) 9
Nxtphase طراح اندازه گيري دقيق ولتاژ و جريان توسط نور است . 13
اين فوائد شامل : 15
دقت زياد 15
عمل VT نوري : 15
تاثير فاردي 16
جيسون دي دارفوس 16
نظريه : 17
تحليلها و بيان : 21
طرح استاندارد : 23
ارائه پهناي باند مشخص و پاسخ گذرا : 25
*سيگنالهاي LEA نوري در مقايسه با سيگنالهاي مرسوم خروجي 26
نتايج پروژه : 30
آناليز خطاي بريكر – سيگنال جريان : 30
1CL1: 31
2CL1 : 31
CT# -6 فاز C  سيگنال  5A آمپري از بوشينگ ترانس CT  است . 31
جبران ساز راكتيو : 36
پروژه هاي فعال : 37
هدايت و حفاظت سيستم با قدرت واقعي: 40
شكل  3 ترانس جريان و ترانس ولتاژ نوري و قطعات 51M و 51MS را نشان مي دهد. 43
مقايسه خروجي هاي CT   اندازه گير و CT  حفاظتي : 44
عدم تحريك خازن شنت : 54
منابع 58
مقدمه
براي اندازه گيري ولتاژ از ترانسفورمر هاي ولتاژ خازني نوع تقسيم ولتاژ PD استفاده ميكنند .
بنابراين تجهيزات برقي بسوي ولتاژ ها و ظرفيتها ي بالا و ماشينها به سمت حجم زيادتر و سيستمهاي حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه مي يابند .
تقاضاها براي كارايي و تراكم زياد و دقت بالا براي سنسورها يا ترانسفورمر هاي نوري براي آشكار سازي جريانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزايش مييابد .
از طرفي پيشرفت اخير تكنولوژي نوري بسيار چشمگير بوده بطوري كه انتظار ميرود به وسيله پيشرفت تكنولوژي براي اندازه گيري جريانها و ولتاژهاي بالا با تكنولوژي جديد براورده شود . به عبارت ديگر پيشرفت CT-PD نوري تقاضاها را بر اورده ميكند .
اصول CT نوري بر اساس اندازه گيري ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط جرياني كه طبق اثر فارادي در مدولاسيون و دمدولاسيون نوري پديد آمده است استوار مي باشد .
بنابراين قوانين فوق الذكر براي اندازه گيري جريان DC  نيز صدق مي كند .
درنتيجه CT  هاي فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطيسي مي تواند طراحي شوند . اگر جنس المان هاي حسگر فرومغناطيس نباشد .
بنابراين مزاياي استفاده از نور براي انتقال سيگنال در ايزولاسيون الكتريكي و كنترل نويز القايي الكترومغناطيسي مي باشد .
اگر CT  نوري با همان مشخصات توسعه يابد ، هنگام به پايان رسيدن ، با يك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج هاي ديناميكي را گسترش دهند .

دانلود پروژه بررسی ترانس جریان CT
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد