شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها
دانلود پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

دانلود پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

فهرست  مطالب
چکیده ۸
«فصل اول» ۱۱
موضوع تحقیق  : ۱۳
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۳
هدف تحقیق : ۱۴
تعریف متغیرهای تحقیق ۱۴
«فصل۲» ۱۶
ـ ادبیات تحقیق ۱۹
تاریخچه موسیقی : ۱۹
تاریخچه پیدایش موسیقی درمانی ۲۰
انسان و موسیقی ۲۱
موسیقی و درمان ۲۳
مقدمه ای بر موسیقی درمانی ۲۴
چهار رکن موسیقی ۲۶
تعریف موسیقی ۲۸
موسیقی درمانی ۲۸
روشهای موسیقی درمانی ۲۹
موسیقی درمانگ را کیست ؟ ۲۹
شروع به کار انجمن موسیقی درمانی درایران ۳۰
استانداردهای موسیقی درمانی ۳۱
ابزار درمان : ۳۹
نوع برنامه ها : ۴۰
طول درمان : ۴۱
برنامه ها وَ محورهای موسیقی درمانی : ۴۲
خواندن : ۴۳
گروههای کر : ۴۶
نواختن : ۴۸
ساختن آهنگ : ۵۲
بحث وگفتگو پیرامون موسیقی : ۵۵
گوش دادن به موسیقی : ۵۷
حرکات موزیکال : ۵۸
گسترش درک فضایی : ۶۲
کنترل وَ تعادل : ۶۲
تقویت روحیه اجتماعی : ۶۴
نمایش موزیکال : ۶۴
موسیقی توأم با سبک سازی در هیپنوتیزم : ۶۵
موسیقی بیمارستانی : ۶۸
موسیقی درمانی کودکان : ۶۹
موسیقی و نیاز بشری ۷۰
تاریخ موسیقی درمانی ، فرهنگهای کهن واولیه : ۷۳
فرهنگ روم ویونان : ۷۷
قرون وسطی : ۷۹
قرن هفدهم تا نیمه قرن هجدهم : ۸۲
نیمه قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم : ۸۳
قرن بیستم : ۸۴
روانشناسی تمهای موسیقی : ۸۶
تمهای پنجگانه : ۸۶
تمهای شیدایی : ۸۷
تمهای حزین : ۸۷
تم های هیجانی (هیستریکال) : ۸۹
تم های شاد و فرحبخش : ۹۰
تم های آرام بخش : ۹۱
اختراع آلات موسیقی : ۹۲
موسیقی داروی شفابخش : ۹۳
زیبا شناختی موسیقی ایرانی و گونه های موسیقی ایران : ۹۷
نقش موسیقی در جوامع ایل عشایری ایران : ۱۰۲
انقلاب اسلامی  و موسیقی ایرانی ۱۰۵
ادبیات ایران وامدار موسیقی عرفانی است ۱۰۸
اسلام و موسیقی ۱۱۱
بیست و دومین گناه کبیره ۱۱۴
نگاهی به موسیقی مذهبی امروز ۱۱۵
موسیقی متال ۱۲۳
کارکرد موسیقی در پزشکی ۱۲۶
کاربرد موسیقی در فیزیوتراپی ۱۳۰
کاربرد موسیقی در درمان عقب ماندگان ذهنی : ۱۳۲
کاربرد موسیقی در درمان ناشنوایان : ۱۴۲
کاربرد موسیقی در درمان نابینایان : ۱۴۹
تأثیر موسیقی بر کودکان روان نژند و دچار اختلالات رفتاری : ۱۵۸
«پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور» ۱۶۵
تأثیر موسیقی بر مغز انسان ۱۶۶
تأثیر موسیقی بر گیاهان ۱۶۷
تأثیر موسیقی در هنگام ورزش کردن کودکانمان ۱۶۹
موسیقی درمانی قرآنی ۱۷۰
تأثیر آموزش موسیقی بر تواناییهای هوشی خردسالان ۱۷۱
تأثیر موسیقی موتزارت بر سلامت انسان ۱۷۴
تأثیر آلات موسیقی در برخی بیماریها از دیدگاه استادنور علی الهی : ۱۷۶
تأثیر موسیقی بر روح و روان از دیدگاه استاد نور علی الهی : ۱۷۶
۳ ـ تضییع نیروهای قضاوت : ۱۸۲
۴ ـ افسردگی وخمودگی : ۱۸۳
۵ ـ ضعف اعصاب : ۱۸۳
۶ ـ تضییع حس بامره : ۱۸۴
۷ ـ تأثیرات قلبی : ۱۸۵
۹ ـ شکست عمر و جوانمردگی : ۱۸۶
«فصل سوم» ۱۸۷
مقدمه و توضیح ۱۸۷
ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۸۸
شیوه جمع آوری اطلاعات : ۱۸۹
«فصل چهارم» ۱۹۰
ب ) نتیجه گیری ۱۹۳
محدودیتها ۱۹۷
پیشنهادها ۱۹۸
منابع و مآخذ ۱۹۹
چکیده
موضوع پایان نامه در رابطه با تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانهاست در واقع یک پژوهشی کتابخانه ای می باشد و به برر سی توصیفی تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها پرداخته است . و هدف از این پژوهش در واقع اینست که در آخر ما به این پاسخ برسیم که واقعاً موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ، در درمان بیماریها تأثیر دارد . و اینکه آیا از این هنر می توان برای مهارتهای ارتباطی  وگفتاری ، روانی ، ذهنی … استفاده کرد . آیا می توان از موسیقی به عنوان روشی برای کار درمانی  وکمک به سایر پروژه های توان بخشی استفاده کرد و اینکه موسیقی می تواند مضر هم باشد یا صرفاً مفید است و به طور کلی اطلاعاتی را در این زمینه ها می تواند به شما بدهد .
پژوهش حاضر توانسته به یکسری موضوعهای مربوط به موسیقی ، موسیقی ایرانی ، موسیقی مذهبی ، موسیقی و کارکردهای آن و …. بپردازد و به شکل تخصصی به حیطه خاصی هم نپرداخته است . بلکه اطلاعات به شکل اطلاعات کلی آمده است  .
منابع مورد استفاده در انجام این پژوهش منابع دست اول کتابها ، منابع دست دوم پایان نامه ها و سایت ها می باشند  و در واقع بیشتر از آثار مکتوب استفاده شده است نه از مشاهدات شخصی . براساس اطلاعات آمده در این پژوهش می توان گفت که :
امروزه موسیقی به صورت نظام مندی در بیمارستان ها و مراکز توانبخشی و حتی مراکز آموزشی و پزشکی کشور به کار می رود  . آموزش کودکان دبستانی با موسیقی بهتر می شود ، موسیقی سبب افزایش سلولهای ایمن . و همچنین متعادل کرد آنها می شود . موسیقی بر بافتهای هیجانی فرد مانند شادی ، غم ، علاقه ، نفرت … مؤثر است . کاربرد موسیقی درمانی برای کسانی است که  دچار اختلال درمانی هستند اما باید بدانیم که گونه های از موسیقی مانند راک ، قال و … مضر است و تأثیرات سوء دارند .
«فصل اول»
بیان مسئله
روانشناسی علم پژوهش در رفتار موجودات زنده و بویژه در تفکر ، احساسات ، و رفتار بشر است . به همین دلیل سالهاست روانشناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات عملی که برای افراد بشر پیش می آید و راه حلهایی که می توان برای آنها پیشنهاد داد پیدا کرده اند . هدف روانشناسی ، علاوه بر پیشرفت علمی و صنعتی ، بهبود بخشیدن به زندگی مردم نیز می باشد . (شاملو ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۱) ۱ .
موسیقی صمیمی ترین ، مطبوع ترین ، زیباترین هنر ارتباط بشری است . باید به این زبان همدلی اندیشید و از اشتراک آن در ارتباط و صمیمیت ارتباط جست ، گوشها را به هم نزدیک کرد تا دلها آمادگی درک و هم حسی پیدا کنند و چون گوشها به هم نزدیک گردند قلبها به هم نزدیک و افکار مساعد دوستی و تفاهم خواهند شد .
با درک موسیقی عواطف زیبا ، همدردی و تفاهم بیشتر قلبی میسر خواهد شد موسیقی ارتباط با روح دارد و روح ارتباط با خدا ، افسوس که تبدیلش کرده اند به عشق مجازی ، اگر به همان حالت روحانیتش اجرا کنند سیم ارتباط به مبدا وصل می شود .
موسیقی دان اگر حالت روحی شنونده را درک کند می تواند هر حرفی را سخت هم باشد با موسیقی علاج کند بشرطی که آهنگ زن ، روانشناس باشد و بداند هر آنی چه تکه ای برای مریض لازم است و بعد برگرداند . هر آهنگی از نظر روحانی  یک مغز و معنای خاصی دارد اگر معنا و مغز روحانی آن درک شود ، موسیقی اثر دیگری پیدا می کند . ۲ (نخبه زعیم ، ۱۳۷۶) .
موضوع تحقیق  :
بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها .
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت این موضوع یعنی یعنی بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی برای  انسانها در این است که این هنر در جامعه امروزی ما ، و همینطور اکثر جوامع مورد استفاده قرا ر می گیرد  حال اگر ما با تأثیرات این هنر آشنا شویم می توانیم راهبردهای ویژه ای را در مورد این مسئله اخذ کنیم و به کار ببندیم و چون این هنر با اکثریت مردم اجین و همراه است و مردم از آن در اکثر کشورها به میزان زیادی استفاده می کنند و بهره می برند و از آنجا که بویژه جوانان و نوجوانان در تمام کشورها علاقه مخرط به این گونه هنرها دارند بنابراین باید به جستجو و کنکاش در موسیقی بپردازیم و این مسئله که چگونه موسیقی بر رفتار و روان انسانها اثر می گذارد تأثیر دارد و یا اینکه آیا موسیقی می تواند خدشه ای بر روح و روان انسان وارد سازد یا خیر و استفاده از موسیقی به عنوان یک شیوه درمانی در زمینه های گسترده بیماریهای روانی و جسمانی سبب می شود ما به ضرورت و امنیت این مسئله پی برده و در مورد آن اطلاعاتی بدست آوریم .
هدف تحقیق :
در این تحقیق هدف براین است که اول ما متوجه شویم که موسیقی و موسیقی درمانی چیست  ؟ و ریشه در کجا دارند ، آیا هر هنر موسیقی تأثیر بر روی روان و سلامت ما دارد و می تواند توسط هر کسی اجرا شود اصلاً هر موسیقی ، آیا موسیقی مفید است ؟ موسیقی و انواع آن چه جایگاهی دارد و آیا از موسیقی می توان در سایر زمینه ها به جزء درمان هم استفاده کرد ….. همه اینها سبب می شود  ما برای رسیدن
تعریف متغیرهای تحقیق
موسیقی : هنر بیان احساسات بوسیله صداهاست که مهم ترین عوامل تشخیص دهنده ی موسیقی صدا و وزن هستند که صداهایی که دارای ارتعاشات نامنظم باشند صداهای غیر موسیقی و آنهایی که ارتعاشات منظم دارند صداهای موسیقی نامیده می شوند (کمال پور تراب ، مصطفی ۱۳۷۵) . ۱
 موسقی درمانی : رشته ای است که بر درمان و توانبخشی اختلالات جسمی و روانی گوناگون از موسیقی بهره می گیرد . طول دوره و مدت زمان جلسات درمان بستگی به اهداف درمانی مورد نظر و مشکل فرد دارد . (زاده محمدی ، علی ، ۱۳۷۴ ، ص ۸۵) . ۲
«فصل۲»
مقدمه ای کلی راجع به موسیقی و موسیقی درمانی
آنجا که سخن باز می ماند ، موسیقی آغاز می شود . هانریش هانیه
اریان و نژاد ها بی شمارند ، اما زبان و روح یکی است ، زبان عشق . موسیقی نوعی زبان عشق است . کاربرد موسیقی برای درک زیبایی و سلامت زندگی اجتناب ناپذیر است .
از بدو خلقت انسان ، نیازهای متنوعی (اعم از جسمی و روانی) با او همراه بوده که برای برآورده ساختن این نیازها سازگاری با محیطش به ابزارهایی نیاز داشته است .
هنر به عنوان یکی از وسایل اولیه سازگاری بشر در خدمت نیازهای کمال جویی و زیبا طلبی و از طرف دیگر ، آرام بخش ناراحتی ها و سختی های زندگی او بوده است . موسیقی شکلی از هنر است که احساس ، عاطفه ، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند .
استفاده بشر از موسیقی ، امری آسان و قابل دسترس بوده است ، چون ریتم و ملودی ، به عنوان دو رکن اساسی موسیقی  ، در سرشت انسان وجود داشته و آواگرایی ها و حرکات رتیک نیز نیازی به تکلم نداشته است . از این رو در بیشتر قبایل ابتدایی مراسم وآیین های مختلف موسیقیهایی که وسیله ای برای ابراز همبستگی و از بین بردن ترسها و غم ها و ایجاد آرامش و شادی و اراده در بین افراد قبیله بوده برگزار می شده است .
موسیقی زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشری است و هر قوم و ملتی بر حسب ویژگی های عاطفی و فرهنگی خود ، موسیقی خاصی دارد . با درک موسیقی ، عواطف زیبا ، همدردی و تفاهم هم بیشتر قلبی میسر خواهد شد  .
نغمه های موسیقی برحسب ترکیب فواصل و ریتم دارای ارتعاشات خاصی هستند که با تحریک ارتعاشات سلول های عصبی احساس و انگیزه ای را تقویت ، تضعیف و یا منتقل می سازند ، اگر چه فواید درمان با موسیقی از دوران های قبل مطرح بوده است ، اما تا قبل از اینکه در قرن اخیر به عنوان یک رشته تخصصی شناخته شود خوب معرفی نشده است (سایت اینترنتی) .
موسیقی شفابخش است و هریک از ما می توانیم از آن برای تقویت جسم و روح  و جان استفاده کنیم  . تأثیر موسیقی و صوت بر هر یک از ما متفاوت است ، ولی بهر حال روی همه ما اثر می گذارد .  تأثیر  موسیقی و صوت بر هر یک از ما متفاوت است ، ولی بهر حال روی ما اثر می گذارد . برای درمان  با موسیقی ، خودمان باید در این امر مشارکت کنیم ، که این امر مستلزم  چیزی فراتر از گوش دادن حرف به موسیقی با پر کردن وقت اضافی زندگی است . (ند ، اندروز ، ص ۱۸) .
موسیقی باید بتواند زبان و روح ملی را تقویت کند . موسیقی در حیات و زندگی فردی از همان آغاز کودکی و زندگی شیر خوارگی و گهواره ای با نوای لالایی مادر آغاز می شود و سیر خود را در مراحل مختلف عصر ادامه می دهد . موسیقی ایران ،  تاریخی بس طولانی دارد زمان حضرت زرتشت  موسیقی با سرود و آهنگ همراه بوده است که هدف از این موسیقی انتقال گفتار نیک ، پندار نیک و کردار نیک بوده است .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است