دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

 

فهرست مطالب

فصل اول انرژی بیوماس
۱_۱ مقدمه۶
۲_۱ منابع بیوماس ۸
۳_۱محصولات انرژی زا۸
۱_۳_۱ ضایعات شهری وصنعتی ۸
۲_۳_۱ضایعات جامد شهری ۹
۳_۳_۱ضایعات مایع۱۰
۴_۳_۱فضولات دامی ۱۰
۴_۱تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس ۱۰
۵_۱فرآیند های احتراق مستقیم ۱۱
۶_۱سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت۱۲
۷_۱ کوره های احتراق بستر سیال ( FBC ) 14
8_1فرآیند های ترمو شیمیایی ۱۵
۱_۸_۱تولید سوختهای جامد ۱۷
۲_۸_۱تولید سوختهای مایع۱۷
۳_۸_۱انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور ۲۰
۱_۳_۸_۱راکتور بستر ثابت۲۰
۲_۳_۸_۱ راکتور بستر سیال۲۱
۹_ ۱فرآیندهای بیوشیمیایی ۲۲
۱_۹_۱ تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز۲۲
۲_۹_۱تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی ۲۷
۳_۹_۱ تولید بیوگاز از زباله های شهری ۳۰
۴_۹_۱ تخمیر اتانول۳۲
۱۰_۱ مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی۳۵
۱۱_۱ مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده۳۶
۱۲_۱ تبدیل بیوماس به الکتریسیته ۳۷
۱_۱۲_۱ نیروگاههای با موتورهای احتراقی ۳۸
۲_۱۲_۱نیروگاههای بیوماس بخاری ۳۹
۳_۱۲_۱نیروگاههای بیوماس توربین گازی ۴۱
۴_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی ۴۱
۱۳_۱بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی ۴۲
۱۴_۱ بررسی زیست محیطی منابع بیوماس ۴۳
فصل دوم انرژی جزر ومد
۱_۲انواع نیروگاههای جزرومدی ۴۴
۲_۲ نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن ۴۵
۳_۲ انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن ۴۶
۱_۳_۲یک مخزن برای جزر ۴۶
۲_۳_۲یک مخزن برای مد ۴۸
۳_۳_۲ یک مخزن دو طرفه ۴۸
۴_۳_۲دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد ۴۹
۵_۳_۲ دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه ۴۹
۴_۲مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس ۵۰
۵_۲ نیروگاههای جریان جزر و مدی ۵۲
۱_۵_۲مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا ۵۳
۶_۲بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران ۵۳
۷_۲ بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی ۵۵
۸_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی ۵۶
۹_۲ نیروگاههای جریان دریایی۵۷
۱_۹_۲ شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی ۶۰
۲_۹_۲ تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی ۶۰
۱۰_۲بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی۶۳
۱۱_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی ۶۳
فصل سوم انرژی زمین گرمایی
۱_۳ مقدمه۶۵
۲_۳ منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران۶۶
۳_۳ انواع منابع زمین گرمایی ۷۰
۱_۳_۳ منابع هیدروترمال۷۱
۲_۳_۳ منابع لایه های تحت فشار ۷۲
۳_۳_۳ تخته سنگهای خشک و داغ ۷۴
۴_۳_۳ توده های مذاب ۷۸
۴-۳ موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی ۷۸
۵_۳ کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی ۷۹
۶_۳ موارد کاربرد ۸۰
۱_۶_۳ استفاده های گرمایشی ۸۰
۲_۶_۳ کاربردهای کشاورزی ۸۲
۳_۶_۳کاربردهای صنعتی ۸۴
۷_۳پمپ حرارتی زمین گرمایی ۸۴
۸_۳ بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی ۸۵
۹_۳ استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران۸۷
۱۰_۳ استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق ۸۹
۱۱_۳ انواع نیروگاههای زمین گرمایی ۹۰
۱_۱۱_۳ نیروگاههای بخار خشک۹۰
۲_۱۱_۳ نیروگاههای بخار انبساط آنی ۹۲
۳_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل دو مداره ۹۴
۴_۱۱_۳ نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی ۹۶
۵_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل ترکیبی ۹۷
۱۲_۳ بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق ۹۸
۱_۱۲_۳هزینه سرمایه گذاری ۹۸
۱۳_۳ بررسی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر ۹۹
۲_۱۲_۳ هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری ۹۹
۱_۱۳_۳ بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر۱۰۰
۱۴_۳ بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی۱۰۲
منابع ۱۰۶

 

دانلود پروژه بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد