دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی نساجی الکترواسپینینگ

بررسی تکنولوژی نساجی الکترواسپینینگ

فهرست مطالب

پيشگفتار
فصل اول کابرد نانو تکنولوژي در صنعت نساجي و آشنايي با علم الکترواسپينينگ
کاربرد نانو تکنولوژي در صنعت نساجي       2
آشنايي با علم الکترو اسپينينگ       2
فصلدوم آشنايي با ساختار دستگاه الکترواسپينينگ و عوامل تاثير گذار روي خواص نانو الياف توليد شده به روش الکترواسپينينگ
آشنايي با ساختار دستگاه الکترواسپينينگ      5
آشنايي با کارکرد دستگاه الکترواسپينينگ       6
عوامل تاثير گذار روي خواص نانو الياف توليد شده به روش الکترواسپينينگ       7
فصل سوم توليد نانوفيلترها بروش الکترواسپينينگ محلولهاي پليمري
آشنايي باپوشش هاي داراي منافذ الکتروسپون با کارايي بالاجهت عمل فيلتراسيون       9
مقدمه        10
محلول هاي پليمري به کار رفته در توليد فيلترها به روش الکترواسپينينگ       12
دستگاه الکترواسپين و فرآيند       13
روش الکترواسپينينگ محلول هاي پليمري       13
نتايج       16
نتيجه گيري       20
فصل چهارم تهيه لايه هاي الياف پلي اتيلن اکسيد / چيتوسان (chitosan) بوسيله الکترواسپينينگ   و ارزيابي سازگاري زيستي
تهيه لايه هاي الياف پلي اتيلن اکسيد / چيتوسان (chitosan) بوسيله الکترواسپينينگ (ريسندگي ) و ارزيابي سازگاري زيستي        22
روش تهيه لايه هاي الياف پلي اتيلن اکسيد / چيتوسان (chitosan) بوسيله الکترواسپيني          23
آماده سازي محلول هاي الکترواسپيني       23
الکترواسپينينگ محلول       24
نتايج       25
انواع حلال هاي غشاء PEO      25
ميزان حجم هاي متفاوت غشاء PEO / Chitosan       25
ميدان ها الکتريکي مختلف در غشاءچيتوسان / PEO       25
کشت سلولي       27
نتيجه گيري       28
فصل پنجم تهيه نانولوله هاي کاربردي در صنعت نساجي با استفاده از روش الکترواسپينينگ
نساجي و نانو لوله هاي کاربردي       30
آينده (الياف) همراه با توانايي هاي حسي افزايش يافته       30
بر اساس تعداد ديواره ها , نانو تيوب ها مي تواند بر 2 فهرست اصلي طبقه بندي شود      31
الکترواسپينينگ       34
مواد و روش ها       35
آماده سازي محلول پليمر/CNT       36
1) پراکنش نانو تيوب ها       36
2) انحلال پليمر       37
3) مخلوط پليمر و محلول نانو تيوب       37
الکترواسپيني محلول پليمر       37
پردازش و ويژگي سنسورهاي بر اساسCNT       39
پردازش الياف غير پيچ خورده آمده از الکترواسپيني      39
خاصيت الياف غير پيچ خورده بدست آمده از الکترواسپيني       40
نتيجه گيري       47
فصل ششم آشنايي باالکترواسپينينگ کلاژن
آشنايي باالکترواسپينينگ کلاژن       49
مقدمه        50
فرآيند الکترواسپينينگ       51
روش الکترواسپينينگ کلاژن          51
اسکلت هسته       52
نتايج       54
نتيجه گيري       58
فصل هفتم  حفاظت الکترومغناطيسي مس / فولاد ضد زنگ / الياف پلي آميد بدست آمده از الکترواسپينينگ
حفاظت الکترومغناطيسي مس / فولاد ضد زنگ / الياف پلي آميد بدست آمده از الکترواسپينينگ بصورت کامپوزيت هاي پلي پروپيلن فشرده       61
آشنايي       61
مقدمه       61
گسترش کامپوزيت هاي رسانا همراه با خواص ESD  و EMSE        62
مواد       63
توليد نخهاي هيبريد رسانا براي حلقه هاي ساخته شده , بوسيله تار و نخ پود تزئين شده       64
پارچه هاي حلقوي – تاري پودي        68
ساخت کامپوزيت هاي فشرده پارجه هاي حلقوي – تاري پوري        69
ارزيابي EMSE با موج ساده       70
نتايج       73
واريانس يا اختلاف EMSE بوسيله کامپوزيت هاي رساناي مختلف       73
آزمايش ESD همراه با / يا بدون کامپوزيت رسانا       77
نتيجه گيري       81
منابع و مأخذ        82

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی نساجی الکترواسپینینگ
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد