دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی جایگاه زن در ایران باستان

بررسی جایگاه زن در ایران باستان
فهرست مطالب
فصل اول :
پیشگفتار
بیان مسئله
اهمیت مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات
تعریف مبانی نظری
زن
فرهنگ
نقش
تعاریف عملیاتی
فصل دوم :
ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
جایگاه زن در چهار گفتار
گفت نخست : نگرش به زن در شاهنامه
همسر فردوسی
فرانک
رودابه
تهمینه
گردآفرید
گفتار دوم : نگرش به زن بر اساس اوستا
حق گزینش همسر برای دختران
وضع اجتماعی زنان در بحرانهای مختلف
نقش زن در دوران مادها
نقش زن در دوران اشکانیان
نقش زن در دوران ساسانیان
قوانین زن در اوستا
گفتار سوم : نگرش به مسائل حقوقی زن با استناد به حقوق ایلام باستان
ایلام باستان
گفتار چهارم : نگرش به زن بر اساس متون کهن پارسی و شماری کتیبه
زن در متون کهن پهلوی
رقص دسته بند زنان
وره نوعی تعاونی سنتی کهن زنانه
وره ظیفه ای برای زنان
بزرگداشت زن
بررسی جایگاه زن به استناد لوحهای یافته شده در تخت جمشید
فرانک وار نواز
مادر سالاری
آیین های زمان فرانک
تثبیت قدرت زنانه در منطقه ی ایران فرهنگی همزمان با عصر کشاورزی
عصر کشاورزی
حجاب در ایران باستان ، پوشش زنان ایرانی
ارزشهای فرهنگی
تصویر زن در سنگ نگاره ها
لباس زن
فصل سوم : روش تحقیق (روش شناسی)
فصل چهارم : نتیجه گیری
فصل پنجم : منابع
بررسی جایگاه زن در ایران باستان
پیشگفتار
زن یکی از آفریده های خداوندی می باشد.زنان نیمی از این جهان هستی را در برگرفته اند و مثل موجودات زنده از پیدایش این جهان هستی بوده و خواهند بود.زمانی که آدم خلق شد در کنار آن هم زن آفریده شد.
زنان در طول تاریخ نقش بسیار فراونی داشته اند و جایگاه والایی را برای خود اختصاص داده اند.مثلاً در ایران باستان حتی واژه زن معنای زیبایی را در بر می گرفت و یکی از القاب زن کدبانو است.یعنی همان روشنایی خدا.نیاکان ما برای زنان خود نامهای زیبایی را می گذاشتند و برای زن ارزشش فراوانی قائل بودند.از جمله پنج اسفند را جشن اسفندگان می گرفتند و این روز را روز زن می نهادند و در این روز برای زنان هدیه می آوردند.در این روز زنان در تخت شاهی می نشستند و کاری انجام نمی دادند.در ایران باستان زنان نقشهای فراوانی داشتند و آنها علاوه بر خانه داری در کارهای بیرون از منزل نیز فعالیت داشتند.مثلاً در کارگاههای خیاطی و سوزن دوزی حتی به عنوان مدیر فعالیت داشتند.
حق کار و فعالیت اجتماعی داشتند.زنان نه تنها حق فعالیت در بیرون از خانه بلکه حتی در انتخاب همسر هم آزاد بودند و خود برای خود همسر بر می گزیدند.در اوستا برای زن اهمیت و ارزش زیادی قائل بودند.مردمان باستان حتی در نمازهای خود زن پاک دامن را مورد ستایش قرار می دادند.در جای جای اوستا اگر از مردان به نیکی یاد می شد و صفات نیکی برای مردان می نهادند در کنار آن هم همان صفات را برای زنان می بردند………………….

دانلود پروژه بررسی جایگاه زن در ایران باستان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد