دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی حفاری تونلهای معدنی و راه

بررسی حفاری تونلهای معدنی و راه

فهرست مطالب

نگاهی اجمالی به سیر تحول تونل‌سازی

فصل اول
مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی
مقدمه
هدفهای اصلی اکتشافات زمین‌شناسی
مـراحـل اکتشـافی زمین‌شناسی از دیدگاه حفر و احداث حفریات زیرزمینی
نتیجه‌گیری
بررسی نیروهای وارده بر فضاهای زیرزمینی
1ـ تنش در پوسته زمین
2ـ4 تنش در اطراف فضاهای زیرزمینی
1ـ2ـ4 تعریف تمرکز تنش
2ـ2ـ4 توزیع تنش
3ـ2ـ4 تنش‌های مرزی یا جداره‌ای (Boundary stresses)
4ـ2ـ4 ضریب ایمنی (Safety factor)
5ـ2ـ4 تنش حول فضای زیرزمینی با مقطع دایره‌ای
6ـ2ـ4 فضای زیرزمینی با مقطع تخم‌مرغی
7ـ2ـ4 فضاهای زیرزمینی با مقطع مستطیل
4ـ1ـ3 روش‌های طراحی یک فضای زیرزمینی منفرد

فصل دوم
طـراحی چنـدفضـای زیـرزمینی مجـاور هم
2ـ3 طراحی فضاهای زیرزمینی
1ـ2ـ3 فضاهای با مقطع دایره‌ای
11ـ4ـ4 تنش حول فضاهای زیرزمینی تخم‌مرغی شکل
12ـ2ـ4 روش طراحی فضاهای زیرزمینی متعدد

فصل سوم
روش طراحی سازه‌های زیرزمینی
مقدمه
طبقه‌بنـدی روش‌هـای گـونـاگـون در تعیین شاخص‌های طراحی سازه‌های زیرزمینی
1ـ3 طبقه‌بندی انواع سازه‌های زیرزمینی (توسط LUNDE , LIEN , BARTON)
2ـ3 طبقه‌بندی ناپایداری سنگهای فضای حفر شده
تازه‌های تحقیقاتی در شیوه‌های اجرائی

فصل چهارم
مقدمه
1ـ4 طبقه‌بندی سنگها براساس مقدار مقاومت فشاری تک محوره
2ـ4 طبقه‌بندی برحسب تعداد درزه‌ها “joint sets”
3ـ4 طبقه‌بندی برحسب جهت امتداد درزه‌ها نسبت به محور تونل
4ـ4 طبقه‌بندی برحسب فاصله درزه‌ها (S)
5ـ4 طبقه‌بندی عوامل هیدرواوژیکی
6ـ4 طبقه‌بندی برحسب عمق اجرای کار از سطح زمین
7ـ4 طبقه‌بندی برحسب ابعاد فضای حفاری “D”
8ـ4 طبقه‌بندی روشهار اجرائی
تفاوتها و ویژگیهای تونلهای معدنی و راه
فشارهای دینامیکی
نگاهداری
اندازه سطح مقطع
عمق تونل
تعداد تونل‌ها
عمر تونل
تعمیرات تونل
راندمان حفاری
ویژگی‌های کف تونل
تئوری و عمل

فصل پنجم
حـفـاری تـونـلهـای مـعـدنـی و راه
مقدمه
برش دقیق با ماده منفجره
کنترل لرزشهای مخرب(2)
1ـ معیارهای خسارت
2ـ اندازه‌گیری سرعت لرزش
3ـ تأثیر آتشباری و پارامترهای لرزش بر ساختمان
4ـ پیش‌بینی اثرات یک آتشباری
2ـ حفاری مکانیکی تونلها در سنگ
1ـ انواع ماشینهای حفاری تونل
1ـ ماشینهای حفاری تونل تمام مقطع
1ـ اجزای اصلی ماشین و مکانیزم عمل
ابزار برنده
بدنه ماشین
سیستم پشتیبانی
اکتشافات زمین‌شناسی
داده‌های زمین‌شناسی موردنیاز
اقتصاد طرح
طول
قطر
3ـ شیب
4ـ نوع زمین یا سنگ
5ـ تجهیزات و نیروی انسانی
6ـ دسترسی به تونل و نصب تجهیزات

فصل ششم
روشهای نـگهـداری تـونلهای معـدنی و راه
مقدمه
برش دقیق با ماده منفجره
کنترل لرزشهای مخرب(2)
1ـ معیارهای خسارت
2ـ اندازه‌گیری سرعت لرزش
3ـ تأثیر آتشباری و پارامترهای لرزش بر ساختمان
4ـ پیش‌بینی اثرات یک آتشباری
2ـ حفاری مکانیکی تونلها در سنگ
1ـ انواع ماشینهای حفاری تونل
1ـ ماشینهای حفاری تونل تمام مقطع
1ـ اجزای اصلی ماشین و مکانیزم عمل
ابزار برنده
بدنه ماشین
سیستم پشتیبانی
اکتشافات زمین‌شناسی
داده‌های زمین‌شناسی موردنیاز
اقتصاد طرح
طول
قطر
3ـ شیب
4ـ نوع زمین یا سنگ
5ـ تجهیزات و نیروی انسانی
6ـ دسترسی به تونل و نصب تجهیزات

دانلود پروژه بررسی حفاری تونلهای معدنی و راه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد