دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

فهرست مطالب :

1 – مقدمه 3
الف – بيان مساله و اهميت آن 3
ب – ضرورت طرح مسئله 6
ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب 6
بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي 8
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل 9
گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه 9
الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها 12
ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها 13
گفتار2 – مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر 15
الف – عرف بين المللي 15
ب – كنوانسيون هاي بين المللي 16
ج – تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993) 19
فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان. 19
گفتار1 : حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي . 19
گفتار 2 : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …) 26
بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران 28
گفتار 1 – تعريف عرفي و حقوقي اسير 28
الف – تعريف عرفي 28
ب – تعريف حقوقي 29
گفتار2- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير 32
الف – ديدگاه اسلام درباره اسير 36
ب – اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي 36
گفتار3 – وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم 37
الف – اسيران نظامي 40
ب – اسيران غير نظامي 49
ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم 54
بخش سوم – حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55
گفتار اول- حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان 55
گفتار دوم – نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني 57
الف – عدم اعمال رفتار تلافي جويانه 57
ب – نفي كسب اطلاعات و اخبار 57
ج – حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان 67
د- فرار اسيران 70
گفتار سوم- تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت 70
الف – تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي 70
ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت 74
گفتار چهارم – حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران 75
الف -كشور حامي 75
ب – كميته بين المللي صليب سرخ 77
ج – نماينده معتمد اسيران 79
د – سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه 80
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع 81
گفتار اول – روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي 81
الف – مبادله اسيران 83
ب – فوت اسيران 85
پ – ضمانت يا قول اسيران 87
ج – فرار اسيران 89
د – جراحت و بيماري شديد اسيران 90
هـ – پايان مخاصمات فعال 91
گفتار دوم – شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت 93
الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان 94
ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي 95
ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند 96
گفتار سوم – ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن 97
نتيجه گيري 99
پيشنهاد 103
كتابنامه 105

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد