دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی

بررسی حقوق سرقفلی
فهرست مطالب
فصل اول كليات         1
گفتاراول تعريف سرقفلي         1
گفتار دوم تعريف حق كسب وپيشه وتجارت      4
گفتار سوم تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت       6
فصل دوم بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي 7
گفتاراول سوابق تاريخي
بند اول قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317      8
بند دوم قانون سال 1339    9
بند سوم قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 9
بندچهارم قاون روابط مؤجرومستأجر سال13629
بندپنجم قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي
بند اول نظريات امام خميني         11
بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره)    12
بند سوم نظرآيت الله سيد علي حسيني سيستاني         13
بند چهارم نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
بند پنجم نظير ميرزا جوادتبريزي
بند ششم نظر سيد مهدي موسوي شهري
فصل سوم احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت
گفتار اول سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول
گفتار دوم سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم مبلغ سرقفلي       16
گفتار چهارم نكاتي درباب سرقفلي    17
فصل چهارم دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشه
گفتاراول موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر
مبحث اول تخليه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم تخليه به منظور احتياج شخصي موجر
محبث سوم تخليه محل كسب براي سكونت
گفتار دوم   موردي كه نصف سر قفلي اسقاط مي شود (انقال به غير )
گفتار سوم موارد اسقاط حق سر قفلي
محبث اول تخليه به لحاظ   تعدي و نفریط
مبحث دوم تخليه به لحاظ تغيير شغل
مبحث سوم تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم تخليه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي
منابع ومأخذ…………….

 

دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد