دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها
فهرست مطالب

پيشگفتار
فصل (( 1 )) – « ميدان روشنايي يک چراغ »
1-1 ) سيستم مختصات
1-2)سيستمهاي مختصات كاربردي
1-3 )تبديل سيستمهاي مختصات
1-4)زاويه فضايي
1-5 )شار روشنايي، شدت روشنايي و روشنايي
1-6 )دياگرام توزيعشدت روشنايي
1-7 ) محاسبه شار روشنايي
فصل (( 2 )) «جدول شدت روشنايي و ابزارهاي كامپيوتري مربوطه»
2-1 ) مقدمه
2 – 2 ) طرح بندي جدول I
2-3 ) درون يابي در جدول I
2-4 ) چرخش چراغ حول محورهاي نوري در سيستم مختصات (γ،C ‌)
2-5 )چرخش چراغ حول محورهاي نوري درسيستم مختصات
2-6) محاسبات شار روشنايي با استفاده از جدول I
2-7 )شكل فايل‌ها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات نورسنج چراغ
فصل (( 3 )) « روشنايي مسقيم از نقطه ، خط و منابع فضايي »
3-1 ) روشنايي به عنوان يك كميت برداري
3-2 ) روشنايي روي يك سطح مورب
3-3 ) روشنايي و درخشندگي خروجي
3-4 ) يك مورد خاص-توزيع يکنواخت
3-5 ) يك اصل مهم قوانين هم ارزي
3-6 ) منابع توزيع همگن
3-7 )منابع سطحي انتشار ناهمگن نور
3-8 )روشنايي غيرمسطح
3-9 )حاصلضرب عددي
مراجع
فصل (( 4 )) « انتقال شار »
4-1 ) مقدمه
4-2 ) انعكاسات
    4-4) انتقال شار از يك منبع خطي
    4-5) انتقال شار بين سطوح قائم الزاويه موازي متقابل
    4-6) انتقال شار به يک سطح عمودي
4-7) عبورشار از محوطه استوانه اي
مراجع
فصل (( 5 )) « انعكاس داخلي نور »
5-1 ) مقدمه
5-2) راديوسيتي
5-4)نورگيرها
مراجع
فصل ((6)) «طراحي نور پردازي»
6-1 ) مقدمه
6-2 ) روش‌هاي طراحي نورپردازي
6-3 )منبع نور
6-4 ) اصول كلي
6-5 ) سيستم‌هاي منعكس كننده
6-6 )هديت‌هاي نور فلزي با استفاده از بازتا‌ب‌هاي طيفي
6-7 )بازتاب و انتقال پراكنده
6-8 ) سيستم‌هاي عدسي نورشكن
مراجع
فصل (( 7 )) « روشنايي تونل »
11-1 ) مقدمه
11-2) بحث جانبي اثر حفرة سياه و سطح تطابق
11-3) نواحي تونل
11-4 )انواع روشنايي
11-5) طبقه بندي تونل‏ها
11-6 )روشنايي ورود به ناحية آستانه تونل
    11 -7) روشنايي در ناحية آستانه
    11-8 ) روشنايي ناحيه داخلي
    11-9 ) روشنايي ناحيه واسط
    11-10 )روشنايي در ناحية خروجي
    11-12 ) كاهش روشنايي ناحيه دسترس به وسيله پرده‏ها
11-13)تغييرات سطوح روشنايي با سطوح روشنايي روز
11-14)تونل‏هاي كوتاه
منابع…………..

فرمت : WORD  | صفحات:260

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد