دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی روند جهانی شدن به عنوان نمونه زعفران در تجارت جهانی

فهرست مطالب
فصل اول
1-1- تبيين مسئله
2-1- ضرورت از بررسي
3-1- اهداف بررسي
4-1- فرضيه ها
5ـ1ـ روش‌شناسي پژوهش
1ـ5ـ1ـ ويژگيهاي رويكرد سيستمي
6ـ1ـ فرآيند پژوهش
فصل دوم
1-2- ديدگاههاي جهاني شدن
2-2- پارادايم جهاني شدن
3-2- نظريه فوكوياما
4-2- نظريه رولند رابرتسون
5-2- نظريه جديد وابستگي
6-2- نظريه غربي شدن
فصل سوم
1-3- مفهوم جهاني شدن
2-3- ويژگيهاي روند جهاني شدن
3-3- جهاني شدن و نابرابريها
4-3- مصاديق جهاني شدن
5-3- راهكارهاي بهره مندي از جهاني شدن
6-3- بازار مكانيسم جهاني شدن
7-3- جايگاه سرمايه داري در روند جهاني شدن
8-3- انتقادهاي جهاني شدن
9-3- جهاني شدن و گسترش روند امپرياليسم
10-3- اقدامات ضروري جهاني شدن
11-3- مخالفت با جهاني شدن
12-3- ضرورت جهاني شدن
13-3- ابعاد جهاني شدن
14-3- اهميت بازيگران غير دولتي در سياست جهاني بشدت
15-3- مكانيزم اصلي جهاني شدن
16-3- مصاديق جهاني شدن
17-3- پايداري جهاني شدن
18-3- راهكارهاي مهارمخاطرات جهاني شدن
19-3- راهكارهاي جهاني شدن
20-3- تحولات روند واردات در جهاني شدن
21-3- نقش صادرات‏ در روند جهاني شدن
22-3 – رويكرد هاي روند جهاني شدن
23-3- ويژگيهاي جهاني شدن
24-3- پيامد هاي مثبت جهاني شدن
25-3- پيامد هاي منفي جهاني شدن
26-3- جايگاه شركتهاي چندمليتي در روند جهاني شدن
27-3- مكانيزم هاي جهاني شدن
28-3- جايگاه صادرات در روند جهاني شدن
29-3- الزامات جهاني شدن
30-3- شمول پذيري نتايج براي تمام كشورها
31-3- نتايج كلي جهاني شدن
32-3- جهاني شدن اقتصاد
33-3- نتايج اقتصادي جهاني شدن
34-3- نتايج جهاني شدن اقتصاد
35-3- جايگاه دولتها در جهاني شدن اقتصاد
36-3- جايگاه كشورهاي در حال توسعه در جهاني شدن اقتصاد
37-3- مكانيزم هاي جهاني شدن اقتصاد
38-3- شركتهاي فراملي
39-3- راهكارهاي توزيع ثمرات جهاني شدن
40-3- جهاني شدن ونظم اقتصادي جديد
41-3- اقتصاد ايران و جهاني شدن
فصل چهارم
1-4- تاريخچه سازمان تجارت جهاني
2-4- اهداف سازمان تجارت جهاني
3-4- ساختارWTO
4-4- مكانيزم هاي سازمان تجارت جهاني
5-4- اصول اساسي WTO
6-4- اصول اوليه سازمان
7-4- الزامات WTO براي كشورهاي عضو
8-4- سياستهاي لازم در روند الحاق به WTO
9-4- استثناهاي سازمان
10-4- تنگناهاي ايجاد شده توسط   WTO
11-4- شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني
12-4- اصلاحات لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني
13-4- مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني
14-4- اثرات منفي پيوستن به سازمان تجارت جهاني
15-4- اثرات الحاق ايران بهWTO
16-4- اثرات مثبت
17-4- اثرات منفي
18-4- اصلاحات ساختاري لازم در ايران
فصل پنجم
1-5- جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور
2-5- مناطق كشت
3-5- ميزان توليد زعفران
4-5- صادرات زعفران
5-5- موانع گسترش صادرات
6-5- وارد كنندگان زعفران
7-5- زعفران اسپانيا
8-5- سهم زعفران ايران در بازار هاي جهاني
9-5- خريداران زعفران
10-5- ساير صادر كنندگان زعفران
11-5- بررسي تحولات صادرات زعفران پس از پيوستن به WTO
12-5- راهكارهاي گسترش توليد
13-5- راهكارهاي گسترش صادرات زعفران
14-5- بررسي جايگاه زعفران در بازارهاي جهاني
15-5- بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت بر زعفران
منابع

دانلود پروژه بررسی روند جهانی شدن به عنوان نمونه زعفران در تجارت جهانی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد