دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی سیر تحولات ستارگان

بررسی سیر تحولات ستارگان

«فهرست مندرجات»
پیشگفتار
چکیده
بخش اول : کلیّات ستاره شناسی
فصل اول : ستاره شناسی 2
مقدمه 3
1-1 پیشینه ستارگان   4
1-2 ستاره چیست؟ 11
1-3 اندازه گیری فاصله ستارگان 14
1-4 رصد خانه ها و تلسکوپ ها 18
فصل دوم : انواع ستارگان 21
مقدمه 22
2-1 ستاره ای به نام خورشید 23
2-2 ستاره های هالی 28
2-3 ستاره های دنباله دار و شهابها 30
2-4 ستارگان متغییر 40
2-5  نواخترها، ابر نو اخترها 41
2-6 خوشه پروین 45
2-7 ستارگان تپنده 47
2-8 ستاره نوترونی 49
نتیجه گیری بخش اول 51
 بخش دوم : تحولات ستارگان
 فصل سوم : ویژگی های ستارگان 57
مقدمه 58
3-1 طیف ستارگان 59
3-2 دمای ستارگان 61
3-3 جرم  ستارگان 64
3-4 رنگ ستارگان 66
3-5 درخشندگی ستارگان 67
3-6 حرکت ستارگان 71
3-7 نیرو گرانشی ستاره 74
3-8 مختصات استوایی ستارگان 77
فصل چهارم : از تولد تا مرگ 80
مقدمه 81
4-1 نحوه تشکیل ستاره 81
4-2 منابع انرژی ستاره 86
4-3 زندگی ستاره 87
4-4 واکنش زنجیری 89
4-5   انفجار ستارگان 91
4-6 تکامل ستارگان 94
4-7 تحول ستارگان 98
4-8 مرگ ستارگان 99
4- 9 سیاه چاله ها 105
4-10 کوتوله سفید 105
نتیجه گیری بخش دوم 107
بخش سوم : نجوم، فیزیک ستاره
فصل پنجم : فیزیک ستاره 111
مقدمه 112
5-1 ابرهای گازی بین ستاره ای 113
5-2 ستاره های دوتایی 115
5-3 اجتماعات ستارگان 119
5-4 ستارگان جوان 122
5-5 ستارگان خاموش 122
نتیجه گیری بخش سوم 129
فصل ششم : نتایج و ضمائم 132
ضمائم 133
واژه نامه فارسی به انگلیسی 140
منابع 147
سؤالات مصاحبه
1- نحوه ی تشکیل یک ستاره چگونه است؟
2- آیا ستارگان در تمامی نقاط آسمان به طور یکنواخت پراکنده شده اند یا به علت خطای دید است که ستارگان انبوهی را در یک قسمت از آسمان مشاهده می کنیم؟
3- مهم ترین ویژگی ها برای شناسایی یک ستاره چیست؟
4- چه عواملی باعث تفاوت میان ستارگان می شود؟
5- آیا احتمال دارد که خورشید پس از تبدیل به غول سرخ، نواختر شود.
6- هر ستاره از تولد تا مرگ خود چه مراحلی را طی می کند؟
7- با توجه به اینکه نمودار HR یکی از مهم ترین نمودارها برای تعیین درخشندگی ستارگان برحسب رده ی طیفی آن ها است در این باره توضیح دهید.
8- آیا مراحل تحول برای تمامی ستارگان یکسان است و به چه عواملی بستگی دارد؟
9-چه چیز ترکیبات شهاب سنگی را که ما مشاهده می کنیم ایجاد کرده است؟
10- آیا مرگ ستاره به معنی نابود شدن و ناپدید شدن آن از آسمان است؟

 

دانلود پروژه بررسی سیر تحولات ستارگان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد