دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی صنعت نساجی در ایران

بررسی صنعت نساجی در ایران  
فهرست مطالب
فصل اول – مقدمه اي بر صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن در ايران
1-مقدمه اي بر صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن در ايران 6
1-1-تاريخچه صنعت نساجي در ايران    7
    1-2-مشكلات و بحران در صنعت نساجي     9
    1-3-علل وجود بحران در صنايع نساجي ايران   11
1-4-لزوم بهبود وضعيت موجود     12
1-4-1- تقاضا (بررسي بازار)    12
1-4-2- بازار مصرف و تولدي داخلي كشور   15
1-4-3- واردات پارچه ثبت شده    16
1-4-4- عرضه، تقاضا و توليد ماشين هاي بافندگي   17
    1-4-5- عرضه 18
    1-4-6- افق سرمايه گذاري در ايران     19
    1-4-7- علل عدم سرمايه گذاري    20
1-5-مشكلات صنعت نساجي در حال حاضر از ديدگاه مديران اين صنعت 21
1-6-طبقه بندي مشكلات صنعت نساجي با توجه به نظريه فشارهاي تجاري22
1-7-بررسي و تجزيه و تحليل فشارهاي تجاري
1-7-1- ورود قاچاق پاچه به كشور     23
1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخي از سازمان ها 23
1-7-3- اخذ عوارض و ماليات هاي متعدد و مكرر   27
1-7-4- وجود قوانين ضد و نقيض     27
1-7-5- پرسنل مازاد      27
1-7-6- قيمت گران مواد اوليه    28
1-8- بررسي و تجزيه و تحليل غشارهاي تكنولوژيكي 28
1-8-1- كهنگي و قدمت ماشن آلات     28
1-8-2- عدم توان رقابت با كالاهاي خارجي   29
1-8-3- عدم تناسب تكنولوژي كارخانه ها با فرهنگ مدخواهي و سيستم سفارشي 29
1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحي كارآ   30
فصل دوم – تجهيزات و ماشين آلات نساجي
2-تجهيزات و ماشين آلات نساجي     31
  2-1- نگاهي به آمار ماشن آلات نساجي در جهان   32
    2-1-1- آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده در سالهاي 2001-1992 32
     ميلادي و نصب شده در سال 2000 ميلادي به كشورهاي مختلف جهان
    2-1-2- آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده به قاره هاي مختلف   36
در سال 2001 ميلادي
2-1-3- آكار ماشين آلات كشباف تخت حمل شده در سال 40
2001 ميلادي به نقاط مختلف جهان
2-2-نتيجه گيري      44
فصل سوم مواد اوليه مصرفي در صنايع نساجي ايران
3- مواد اوليه مصرفي در صنايع نساجي توليد ايران و وارداتي    46
3-1- يكنواختي نخ در بهبود صنايع نساجي   47
3-1-1- تعريف      48
3-1-2- اهميت يكنواختي    48
3-1-3- دسته بندي نايكنواختي     51
3-1-3-1- عيوب متناوب    52
3-1-3-2- عيوب نامتناوب    52
3-1-4- تاثيرات نايكنواختي    53
3-1-4-1- اثرات نايكنواختي بر خواص نخ   53
3-1-4-2- تاثير يكنواختي بر عملكرد پروسه تبديل نخ به پارچه    54
3-1-4-2-1- بوبين پيچي    54
3-1-4-2-2- چله كشي    54
3-1-4-2-3- آهار      55
3-1-4-2-4- بافندگي    55
3-1-4-3- تاثير يكنواختي بر كيفيت پارچه   56
3-1-5- عوامل ايجاد كننده نايكنواختي   57
3-1-5-1- مواد اوليه    57
    3-1-5-2- مراحل ريسندگي    57
    3-2- مشكلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجي داخلي    60
    3-2-1- واردات پنبه ضربه اي به توليد داخلي يا حمايت از نساجي؟! 60
3-2-2- وضعيت نابسامان پنبه ايران     63
3-2-3- بررسي موانع و مشكلات و چالشهاي وضع موجود    67
3-2-3-1- شواهدي از مشكلات كشت پنبه   68
3-2-3-2- علل بروز مشكلات كشت پنبه در كشور 73
3-2-3-2-1- علل اقتصادي    73
3-2-3-2-2- رشد بي رويه توليد و واردات الياف مصنوعي    73
3-2-3-2-3- واردات پنيه و الياف پنبه اي   75
    3-2-3-2-4- كوچك شدن قطعات زراعي پنبه به ويژه در استان گلستان 75
    3-2-3-2-5- عقب نشيني محصول پنبه از اراضي 76
    3-2-3-2-6- بالا بودن هزينه برداشت وش توسط كارگر    76
    3-3- بررسي توليد و واردات مواد اوليه طي سالهاي 1380-1376 77
3-4-آمار و اطلاعات پشم و اهميت آن در ايران 80
منابع 91

دانلود پروژه بررسی صنعت نساجی در ایران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد