دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد

بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
موضوع تحقيق
فايده، اهميت، هدف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف عملياتي
الف) مفاهيم نظري تحقيق
مفهوم خود
ابعاد عزت نفس
1ـ تنفر از خود
2ـ شك و ترديد درباره خود
3ـ تأييد خود
نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس
عوامل مؤثر در رشد عزت نفس
زمينه هاي عزت نفس
عزت نفس اجتماعي
عزت نفس تحصيلي
عزت نفس خانوادگي
عزت نفس جسماني
عزت نفس كلي
عزت نفس و عملكرد سودمند
علت اصلي كدام است ؟
ب) ديدگاههاي نظري در مورد عزت نفس
عزت نفس در متون اسلامي
عزت نفس از ديدگاه روان شناسان
ج ـ تحقيقات انجام شده
1ـ تحقيقات انجام شده در خارج:
2ـ تحقيقات انجام شده در ايران
مقدمه:
جامعه مورد تحقيق:
روش جمع آوري اطلاعات
مشخصات پرسشنامه
نمونه و روش نمونه گيري
اعتبار و پايايي آزمون
روش تجزيه و تحليل
محاسبات استنباطي
نتيجه گيري:
خلاصه:
مقدمه:
نتيجه:
محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادات
منابع
چكيده
در اين تحقيق،به بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدين ترتيب كه ميزان عزت نفس را با تست كوپراسميت مورد سنجش قرار داديم.
نمونه تحقيق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزيع فراواني، شاخصهاي گرايش مركزي و پراكنش، نمودارهاي چند ضلعي ترسيم شد و در نهايت از طريق آزمونt گروههاي مستقل به بررسي تفاوت بين عزت نفس دو گروه پرداختيم .
از آنجائيكه t بدست آمده كوچكتر از t جدول بود به اين نتيجه رسيديم كه تفاوتي بين عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد .
مقدمه
در روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي مباحث جنجال برانگيزي مطرح مي شوند، اين مباحث جذابيت خاصي را براي محققين ايجاد نموده و زمينه مساعدي را براي برپايي تحقيقات بنيادي و كار بردي فراهم ساخته اند. يكي از موضوعاتي كه همواره به مانند پلي ارتباط بين روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي را ايجاد مي كند،مبحث خويشتن است . در مبحث خويشتن، عزت نفس، كنترل خويشتن و… عنوان مي گردد .
در حال حاضر، تحقيقات فراواني در زمينه عزت نفس صورت مي گيرد كه عوامل شكل دهنده آن را معرفي خواهند كرد .(كريمي، يوسف،1364، ص 24 )
در زمينه عوامل مؤثر بر عزت نفس عنوان مي گردد كه عوامل گوناگوني در ارتباط با آن مي باشند ،كه اين پژوهش هدف آن است از تفاوت هاي متعددي كه بين مجردين و متأهلين وجود دارد عزت نفس مورد ارزيابي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر رابطه ازدواج و عزت نفس مورد بررسي قرار مي گيرد …………….


دانلود پروژه بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد