دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی مبانی جرم اختلاس

دانلود پروژه بررسی مبانی جرم اختلاس

بررسی مبانی جرم اختلاس
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول تعاريف و كليات
* مبحث يكم تعريف جرم اختلاس
* گفتار اول معناي لغوي جرم اختلاس
* گفتار دوم تعريف فقهي جرم اختلاس
* گفتار سوم تعريف حقوقي جرم اختلاس
* گفتار چهارم مقايسه كوتاهي بين جرم اختلاس در فقه وحقوق
* مبحث دوم بررسي تاريخي جرم اختلاس و تاريخچه جرم انگاري اختلاس در حقوق كيفري ايران
* اختلاس در قوانين كيفري ايران
* الف) جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي
* ماده 169 قانون مجازات فرانسه از قانون 24 مه 1946 چنين مي‌گويد
* به موجب ماده 152 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1355
* ب جرم اختلاس در قوانين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
* مبحث چهارم حيثيت عمومي جرم اختلاس
* مبحث پنجم مطالعه تطبيقي جرم اختلاس با جرايم مشابه
* گفتار اول وجوه اشتراك و افتراق جرم«اختلاس» با جرم«خيانت در امانت»
* الف وجوه اشتراك
* 1- از جهت ركن مادي
* 2_ از جهت ركن معنوي؛
* ب وجوه افتراق
* گفتار دوم وجوه اشتراك و افتراق جرم «اختلاس» باجرم «تصرف غير قانوني»
* 1- وجوه اشتراك
* 1- از جهت سمت مرتكب
* 2- ازجهت موضوع جرم
* ب وجوه افتراق
* 1_ از جهت نفع و ضرر؛
* 2- از جهت ركن معنوي
* گفتار چهارم وجوه اشتراك وافتراق جرم «اختلاس» با جرم «كلاهبرداري»
* الف وجوه اشتراك ؛
* ب وجوه افتراق
* فصل دوم ـ اركان جرم اختلاس
* مبحث يكم ركن قانوني
* مبحث دوم ركن مادي
* گفتار اول سمت مرتكب
* گفتار دوم تصاحب
* گفتار سوم موضوع و متعلق جرم اختلاس
* الف وجوه
* ب حواله
* ج سهام
* د آيا اموال غير منقول در قلمرو جرم اختلاس قرار ميگيرند ؟
* 1- نظريه اول
* 2_ نظريه دوم
* مبحث سوم ركن معنوي
* مبحث چهارم شروع به جرم اختلاس
* گفتار اول شروع به اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي
* الف زمان حكومت ماده 152
* ب قانون مجازات مختلسين مصوب 1303
* ج قانون ديوان جزاي عمال دولت و متمم آن ، مصوب 1308
* گفتار دوم شروع به اختلاس در قوانين بعد از انقلاب اسلامي ؛
* الف؛ بررسي شروع به جرم اختلاس قبل از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين
* ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري ؛
* ب بررسي شروع به جرم اختلاس بعد از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
* مبحث پنجم همكاري در ارتكاب جرم «اختلاس»
* گفتار اول شركت در جرم اختلاس
* گفتار دوم معاونت در جرم اختلاس
* مبحث ششم تعدد يا تكرار جرم «اختلاس»
* مجازات جرم اختلاس در فقه و قانون
* مبحث يكم مجازات جرم اختلاس درفقه
* مبحث دوم مجازات جرم اختلاس در قانون
* گفتار اول , مجازات اصلي
* الف ـ مقايسه مجازات جرم اختلاس در ماده152 قانون مجازات عمومي سابق و ماده 75 تعزيرات باماده پنج قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
* ب ـ قرار بازداشت موقت و تعليق كارمند متهم ؛
* مبحث دوم تخفيف مجازات جرم اختلاس
* مبحث سوم تعليق مجازات جرم اختلاس ؛
* نظريه اداره حقوقي (شماره و تاريخ نظريه 439/7-23/1/1373)
* نظريه اداره حقوقي ( شماره و تاريخ نظريه 273/7-18/1/1373)
* نتيجه گيري
* منابع……………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 95

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه بررسی مبانی جرم اختلاس
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد