به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM
دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM

دانلود پروژه بررسی مختصات و مشخصات EPDM

بررسی مختصات و مشخصات EPDM
مقدمه
كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير كم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سالهاي 1954 و 1960  مقادير كم آن درآزمايشگاههاي ايتاليا و اپالات متحده ساخته شده بود. اگر چه توليد تجاري آن در سال 1963 آغاز شد، اما كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن اكنون داراي بالاترين ضريب و ميزان رشد مي باشد. كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن راعموماً EPDM مي نامند. اين نامگذاري كه از طرف انجمن آمريكايي آزمون مواد (ASTM)، انستيوي بين المللي توليد كنندگان كائوچوي مصنوعي و سازمان استانداردهاي بين المللي به عنوان يك قرارداد پذيرفته شده است، به محصولي پرمصرف تر و قابل ولكانش با گوگرد كه در مولكولهاي آن درصد كمي از يك منومر دي ان علاوه بر اتيلن و پروپيلن وجود داشته باشد، اطلاق مي گردد. مفهوم اين حروف كه در كنار هم قرار گرفته اند، EPDM، بدين ترتيب است، E براي اتيلن، P براي پروپلين، D براي دي ان و M براي متيلن، واحد تكراري ( ) كه در حقيقت ستون اصلي تشكيل دهنده زنجيره پليمري مي باشد.
كوپليمر كم مصرف تر اتيلن و پروپيلن خوانده مي شود. گاهي اوقات اين كوپليمر به نام EPR   خوانده مي شود حتي اين نامگذاري براي مشخص كردن تمامي گروههاي الاستومرهاي اتيلن ـ‌ پروپيلن كه شامل تمامي ترپليمرها و كوپليمرها است، نيز بكار برده مي شود.
در دماي محيط، پلي اتيلن يك پلاستومركريستالي است اما در اثر حرارت از يك فاز الاستومري عبور مي كند. با در نظر گرفتن (دخالت دادن) ويژگي كريستاليزاسيون پلي اتيلن در يك زنجير پليمري كه ماهيتاً  مانع كريستاله شدن است، دو ويژگي درجه حرارت ذوب و قابليت الاستومري پليمر در دماي كمتر از درجه حرارت محيط به شدت كاهش مي يابد.
چنين مواد آمورف ( بي شكل) و قابل پختي (Corable) مي توانند به عنوان الاستومر شناخته شده كه از طريق كوپليمريزه كردن اتيلن و پروپيلن با كاتاليزور و نوع زيگلر ـ ناتا بدست مي آيند. ماده اي حاصل از اين پليمريزاسيون EPDM ناميده مي شود كه آمورف و لاستيكي (Robbery) هستند. اما از آنجائيكه شامل پيوندهاي غير اشباع نيستند فقط مي توانند با پراكسيد ها اتصال عرضي ايجاد كنند. اگر در خلال كوپليمريزاسيون اتيلن و پروپيلن يك مونومرموي ، يك دي ان اضافه شود، الاستومر حاصل داراي پيوند غير اشباع خواهد بود كه مي تواند با گوگرد  ولكانيزه يا پخت شود. اين گروه از الاستومرها EPDM ناميده مي‌شوند
مهمترين گونه هاي EDM تجاري، شامل حدود 40 تا 80 درصد وزني يا 45 تا 85 درصد مولي اتيلن ميباشد. ولي مهمترين انواع آنها داراي حدود 50 تا 70 درصد مولي اتيلن هستند.
مطالعات و منابع موجود تركيبات زيادي را به عنوان ترمونومرها معرفي كرده اند، اما تاكنون در الاستورمرهاي تجاري فقط 3 نوع دي ان به كار رفته است. اين دي ان ها با هم مزدوج نشده اند زيرا پيوند دوگانه در گروههاي جانبي پليمر قرار دارند.
در توليد الاستومر EPM و EPDM همانند ساير الاستومرهاي دي ان پارامترهاي بسياري نقش دارند. اين پارامترها تعيين كننده ويژگيهاي تعداد زيادي از گونههاي تجاري قابل دسترسي مي باشند. اين پارامترهاي مهم عبارتند از :
ـ نسبت غلظت اتيلن و پروپيلن ( شكل دهنده اي گونه هاي آمورف و قطعه يي ـ Segmented)
ـ كوپليمريزاسيون يا ترپليمريزاسيون ( تشكيل EPDM يا EPM)
ـ نوع و مقدار ترمونومرها ( تعيين كننده اي خواص ولكانيزاسيون و خواص ديناميكي )
ـ پليمريزاسيون محلولي يا سوسپانسيون ( موثر روي بالاترين وزن مولاري بدست آمده )
ـ وزن مولكولي (ايجاد اختلاف در ويسكوزيته و فرايند پذيري)
ـ گسترش با روغن ( تاثير روي فرايند پذيري و قيمت)
نگاهي كلي در مورد EPDM
نام تجاري، ايكار، اپسين ، نوردل، رويالين وستالون
Epcar, Epsyn, Nordel, Royalene and vistalon
مزايا
مقاومت عالي در برابر حرارات، ازن و نور خورشيد، انعطاف پذيري خيلي خوب در دماهاي پايين، مقاومت خوب در برابر بازها، اسيدها و حلالهاي اكسيژن داده شده مقاومت فوق العاده در  برابر آب و بخار، پايداري عالي رنگ.
محدوديتها
مقاومت در برابر روغن، بنزين و حلالهاي هيدروكربوري دگرچسبي آن به فايربك ها و فلزات ضعيف
ملاحظات
EPDM بخاطر تركيبي از خواص فيزيكي يگانه اي كه دارد مي تواند در محدوده وسيع غير معمولي از محصولات به مصرف رسد بجز مواردي كه نياز به مقاومت روغن و حلالهاي ئيدروكربوري وجود دارد. كمتر كاربردي را مي‌توان يافت كه EPDM در آن بصورت كامل نامناسب باشد. بخاطر مقاومت عالي اين كائوچو در برابر ازن  و نور خورشيد و شرايط سخت جوي ، EPDM مشابه كائوچوي بيوتيل بوده، ليكن قدري مناسب كمتري براي آلودگي داراست.
فهرست مطالب
فصل –1 ساختمان  EPDM
1-1- تاريخچه      2
1-2 ساختمان پليمر EPDM            3
1-2ـ1ـ ترمونومر    6
1-2ـ2ـتوزيع مونومرها        6
1-3 اثرخواص فيزيكي و شيميايي بر EPDM    7
1-3-1ويسكوزيته و فرايند پذيري       7
1ـ3-2ـپايداركننده ها          8
1ـ3ـ3 چسبناكي غير اشباعيت       8
1ـ3-4 درجه غير اشباعيت              9
1ـ 4 خواص عمومي پليمر EPDM     9
1ـ5 غير اشباعيت             11
1ـ 6 طبقه بندي انواع كائوچو          12
1ـ6-1ـ وزن مولكولي          13
1ـ6-2ـ مقدار پروپيلن         13
1ـ6-3ـميزان غير اشباعيت 14
فصل –2 ولكانش
2ـ ولكانش          16
2ـ1ـ ولكانش EPM             16
2ـ1ـ1ـپراكسيدهاي آلي     16
2ـ1ـ2ـ انرژي تشعشعي زياد            22
2ـ2ـ ولكانش EPDM           22
2ـ2ـ1ـپراكسيدهاي آلي     22
2ـ2ـ2ـگوگرد و شتاب دهنده            23
2ـ2ـ3ـسيستم هاي رزين ـ كوئينوئيد و مالتيميد          25
2ـ2ـ4ـانرژي تشعشعي زياد            25
2ـ2ـ5ـولكانش در دماي معمولي      29
فصل –3 آميزه كاري
3ـ آميزه كاري       31
3ـ1ـدوده             31
3ـ2ـپركننده‌هاي معدني     31
3ـ2ـ1ـخاك رسي 32
3-2ـ2ـسيليكا      32
3ـ2ـ3ـكربنات كلسيم         32
3ـ2ـ4ـآلوميناي آبنده          33
3ـ2ـ5 ـ عوامل اتصال ساز    33
3ـ3ـ نرمساز        34
3ـ4ـرزين چسب  35
3ـ5ـ ضد شكفت ( Anti Blooming)   36
3ـ6ـ ضداكسان     37
3ـ7ـ ضدنور ماوراءبنفش      38
3ـ8ـ مقاوم كننده‌ها در برابرشعله     38
3ـ9ـ امتزاج با ساير الاستومرها 38
3ـ10ـآلياژها         40
3ـ11ـ عوامل پخت             41
3ـ12ـ عوامل محافظت كننده           43
3ـ13ـ فيلرها        43
3ـ14ـ كمك فرايند 45
فصل-4 نگاهي به كيفيت اختلاط آميزه هاي EPDM
4ـ نگاهي به كيفيت اختلاط آميزه هاي EPDM            47
4ـ1ـ سختي دانه هاي دوده            53
4ـ2ـ پليمرهاي EPDM داراي شاخه هاي جانبي          54
4ـ3ـ پارامترها و  دستورالعمل هاي اختلاط     54
4ـ4ـ اثر نحوة اختلاط          57
فصل –5 فرآيند پذيري
5ـ فرآيند پذيري     62
5ـ1ـ اختلاط         62
5ـ2ـشكل دهي    63
5ـ3ـجابجايي و دست پردازي           64
5ـ4ـ اكستروژن     64
5ـ5ـ كلندرينگ      65
5ـ6ـ قالب گيري    66
5ـ7ـ پخت            66
فصل –6 خواص كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن
6ـ خواص كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن    69
6ـ1ـدرجه حرارتهاي بالا      69
6ـ2ـ درجه حرارتهاي پايين 69
6ـ3ـ مقاومت در حالت خام             72
6ـ4ـ مقاومت در برابر عوامل جوي     72
6ـ5ـ مقاومت نسبت به مواد شيميايي         73
6ـ6ـخواص الكتريكي          74
6ـ7ـ خواص ديناميكي        76
6ـ8ـ قدرت كشتي و سختي           77
6ـ9ـ مقاومت فرسايشي و سايشي در برابر پارگي      78
6ـ10ـ ماناني فشاري         78
6ـ11ـ خزس و واهيختگي تنش78
6ـ12ـ نفوذ پذيري در برابر گازها        78
فصل –7 مصارف كائوچوي EPDM و EPM
7ـ مصارف كائوچوي EPDM و EPM    81
7ـ1ـ  تاير اتوموبيل 81
7ـ2كابل و عايقهاي  الكتريكي          81
7ـ3ـدرزگيرهاي اتوموبيل     82
7ـ4ـ لوله  مصرفي در اتوموبيل         82
7ـ5ـ لوله‌هاي تخليه ماشينهاي لباسهاي خانگي        82
7ـ 6 استفاده از EPDM در سايدوال تايرهاي راديال       82……………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است